Skip to Content
Skip to Content

Esitage taotlus


Looge konto REACH-ITis, kui teil seda ei ole. Kui teil juba on konto, veenduge, et selle teave on ajakohane.

NB! ECHA lähtub taotluse tasu määramisel ettevõtte suurusest, mis on märgitud REACH-ITi kontol.
 

Kui osalete ühistaotluses, järgige allpool kirjeldatud etappe. Kui te ei osale ühistaotluses, jätke see etapp vahele ja jätkake 3. punktist.

Etappide üksikasjalik kirjeldus on asjakohases käsiraamatus.

afa


Koostage IUCLIDi toimik

Järgige käsiraamatu juhiseid. 


 

Taotluse esitamine REACH-ITi kaudu

Soovitatav on saata taotlus esitamistähtaja esimestel päevadel, et vähendada tähtaja möödumise riski juhul, kui taotlus ei läbi kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli.

Järgige käsiraamatu juhiseid. Ühistaotluse korral on see taotluse esitaja ülesanne.


Kasutusala üldteabe lõplik koostamine

Pärast seda, kui teie taotlus on läbinud kehtivate eeskirjade kontrolli, ja enne arve saatmist vaatab ECHA läbi kasutusalade üldteabe lühikirjelduse, mis avaldatakse ECHA veebilehel.

Kui ECHA on koostanud lühikirjelduse esialgse versiooni, saate seda tähtaja jooksul kommenteerida. ECHA arvestab teie kommentaare lõpliku lühikirjelduse koostamisel ja saadab teile lõpliku versiooni.

Teated kasutusalade üldteabe lühikirjelduse kohta ja arve saadetakse teile REACH-ITi sõnumite kaudu.

Tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks

 

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine, taotluse tähtpäev ja arve

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine on eeltingimus, mis peab olema täidetud, enne kui ECHA saab olla kindel, et taotlust saab nõuetekohaselt menetleda ja et vajalikke regulatiivmenetlusi saab edukalt sooritada. NB! Eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimine kinnitab üksnes toimiku menetluskõlblikkust, kuid mitte täielikkust.

ECHA arvutab pärast kontrollimist autoriseerimistaotluse menetlemise tasu ja saadab selle kohta arve. Taotlejad peavad REACH-määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunkti ii üleminekukorra eeliste kasutamiseks esitama taotlused ECHA-le aegsasti enne taotlemise tähtpäeva, et vajaduse korral esitada taotlus enne taotlemistähtpäeva uuesti, kui taotlus kehtivatele eeskirjadele ei vasta (vt lisateave küsimustes ja vastustes 571 ja 572). Arve tuleb tasuda sellel märgitud kuupäevaks.

VKE-staatuse kontroll

Autoriseerimistaotluse menetlus järgib samu VKE-staatuse kontrolli tingimusi kui registreerimismenetlus. Pärast autoriseerimistasu laekumist kontrollib ECHA selliste ettevõtete suuruskategooriat, kes väidavad, et neil on tasusoodustuse õigus. ECHA võtab haldustasu kõikidelt registreerijatelt, kes on põhjuseta väitnud, et neil on tasusoodustuse õigus. Kui ECHA järeldab, et ettevõte on REACH-autoriseerimistaotluses väidetust suurem, peab ettevõte maksma täieliku ja soodustusega autoriseerimistasu vahe ning haldustasu. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1