Taotlejate partneriteenus

Taotlejate partneriteenus on kavandatud ettevõtetele, konsortsiumidele, tööstusühendustele ja nõustamisettevõtetele, kes soovivad leida autoriseerimistaotluse koostamisel sobivat partnerit. Teenus on mõeldud ka võimalikke asendusaineid või -tooteid kasutavatele ettevõtetele.

Teenust saab kasutada kahel viisil:

  1. Võite leida võimaliku taotleja isiku- ja kontaktandmed,teabe ainete, kasutusalade, tarneahela rolli ja koostööliigi kohta;
  2. Võite lisada oma teabe, et teised saaksid teiega ühendust võtta. Kogu sellel vormil olev teave avalikustatakse.

Teenuse kasutamine piirdub autoriseerimisloetelu ainetega (REACH-määruse XIV lisa) ja autoriseerimisloetellu lisamiseks soovitatud ainetega.

Huvi väljendamine

Fill in the webform 

Kontaktide loetelu allalaadimine

Olen tutvunud õigusteate ja lahtiütlusega ja nõustun tingimustega.

Contact list [XLSX]

Lahtiütlus ja kasutustingimused

Selle teenuse kasutajad nõustuvad, et ECHA edastab teavet muutmata kujul. ECHA ei garanteeri edastatava teabe autentsust ega korrektsust. ECHA ei kontrolli ka teabe kehtivust. Kuulumine loetellu ei tähenda ECHA kvaliteedikinnitust mis tahes teabele või teenusele, mida pakutakse selle teenuse kasutajatele. Teabe kasutajad nõustuvad, et ECHA ei vastuta mis tahes kahju eest, mida selle teabe avaldamine või kasutamine võib põhjustada teabe esitajale, teenuse kasutajale või kolmandatele isikutele. ECHA võib eemaldada avaldatud teabe omal algatusel või teabe esitaja palvel, mis on saadetud järgmisele e-posti aadressile: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)