Skip to Content
Skip to Content

Võtke ühendust ECHAga ja paluge taotlemiseelset infotundi

Teatage ECHA-le vähemalt kaheksa kuud ette, et kavatsete esitada autoriseerimistaotluse. Märkige saadetavas teates aine nimetus ja esitage üldkirjeldus kasutusalade kohta, milleks autoriseerimist taotlete.

 

Samuti võite küsida ECHA-lt taotlemiseelset infotundi, kus saate küsida oma taotluse regulatiiv- ja menetlusaspektide kohta. Kui ECHA on infotunniga nõus, küsib ECHA teilt enne infotundi mõningat taustateavet.

Taotlemiseelset infotundi tuleb küsida vähemalt kaks kuud enne soovitavat kohtumisaega ja infotund peab toimuma hiljemalt ligikaudu kuus kuud enne autoriseerimistaotluse esitamist. 

Ühistaotluse korral saab küsida ainult üht taotlemiseelset infotundi, mis on ette nähtud kogu taotlejate rühmale. 

Taotlemiseelse infotunni lisateave ja küsimine

Võtke ühendust ECHAga ja paluge taotlemiseelset infotundi

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2