Skip to Content
Skip to Content

Osalege arvamuse väljatöötamisel

Avalik arutelu algab, kui ECHA avaldab taotletavate kasutusalade üldteabe lühikirjelduse veebilehel ja kutsub huvitatud isikuid esitama teavet nende kasutusalade võimalike alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

Avalik arutelu kestab kaheksa nädalat ja saate kõigile laekunud kommentaaridele avalikult vastata.

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuste kavandid

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostavad oma arvamuste kavandid 10 kuu jooksul alates taotluse laekumisest. Komiteede arvamused põhinevad taotlusel ning samuti avalikel aruteludel saadud teabel võimalike alternatiivide kohta ja esitatud lisateabel.

Selles menetluses palutakse teil

  • esitada lisateavet, et selgitada teie taotlusega seotud küsimusi, või
  • osaleda koos riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee ettekandjatega kolmepoolses arutelus, milles käsitletakse avalikul arutelul saadud teavet või muid teie taotlusega seotud tehnilisi või teaduslikke küsimusi.

Saate arvamuse kavandit kommenteerida kahe kuu jooksul pärast taotluse laekumist. Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvestavad lõplikes arvamustes teie kommentaare arvamuste kavandite kohta. Sekretariaat saadab arvamused Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja teile. Arvamuste mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse ECHA veebilehel.

Osalege arvamuse väljatöötamisel

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1