Kavandage oma taotlemisstrateegia

Kavandage oma taotlemisstrateegia

Kui teie aine jaoks on vaja autoriseeringut, tuleb järgmiseks välja töötada edasise tegevuse strateegia.

Peate

  • uurima, kas ohutumad alternatiivid on olemas, ja hindama, kas nendega asendamine on võimalik, ning
  • hindama ka aine olulisust teie ettevõttele ja tarneahelale.

Kui otsustate, et teil on pärast sulgemiskuupäeva vaja jätkata aine kasutamist või turuleviimist, peate teie või teie tarneahela muu ettevõte taotlema autoriseeringut enne autoriseerimisloetelus märgitud viimast taotlemiskuupäeva.

Hõlmatus tarneahelas

Tootjad, importijad või allkasutajad võivad taotleda autoriseeringut, kuid hõlmatus tarneahelas oleneb taotlejast. Antav autoriseering katab kasutusala kogu tarneahelas taotlejast allpool. Samuti hõlmab see taotleja vahetut tarnijat (kuid ainult ühe astme võrra tarneahelas eespool), kui see tarnija ise ainet ei kasuta.

Oluline on teabevahetus tarneahelas, et saada teada teiste tegutsejate kavatsusi ja võimaluse korral töötada välja plaan koos. Taotlejate partneriteenusega saab leida võimalikke partnereid (ettevõtted, konsortsiumid, tööstusühingud ja nõustamisettevõtted) või lisada teavet enda kohta, et teised saaksid teid leida.

Üksik- või ühistaotlus?

Taotluse võib esitada üks taotleja või mitu taotlejat koos (ühistaotlus). Ühistaotlus võib olla keerukas ja selle koostamisel tekkida tehnilisi probleeme, seepärast soovitab ECHA koostada ja esitada ühistaotluse siis, kui

  1. kõik rühma kaastaotlejad taotlevad autoriseeringut ühistaotluse kõigi kasutusalade jaoks ja
  2. nad on leidnud vastuvõetava meetodi, kuidas jagada taotluses esitatavat teavet.

Keerukal juhtudel võib olla parem, kui iga kaastaotleja esitab eraldi taotluse.

Kavandage oma taotlemisstrateegia

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.