Skip to Content
Skip to Content

Veenduge, kas peate esitama autoriseerimistaotluse

Et leida, kas autoriseerimine mõjutab teie ettevõtet, peab teil olema ülevaade kõikidest oma ainetest ja kasutusaladest.

Väga ohtlikuks aineks nimetatud ained on autoriseerimisloetelus (XIV lisa) ning neid aineid ei saa pärast sulgemiskuupäeva kasutada ega turule viia, v.a kui kasutusala on autoriseeritud või autoriseerimisest vabastatud.

Et teada saada, kas see mõjutab teie ettevõtet, kontrollige, kas teie kasutatavaid või teie poolt turule viidavaid aineid on autoriseerimisloetelus. Kui teie ained on autoriseerimisloetelus, kontrollige, ega teie kasutusalad ole autoriseerimisest vabastatud (nt vaheained ning teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavad ained on autoriseerimisest vabastatud).

Veenduge, kas peate esitama autoriseerimistaotluse

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2