Ärakuulamine

Apellatsioonimenetluse pooltel on õigus anda menetluse käigus suulisi seletusi. Apellatsiooninõukogu korraldab ärakuulamise, kui ta peab seda vajalikuks või kui kaebaja või ECHA seda taotleb. Pooled võivad taotleda ärakuulamist kahe nädala jooksul pärast apellatsiooninõukogult teate saamist, et menetluse kirjalik osa on suletud.

Ärakuulamised toimuvad ECHA peakorteris Helsingis.

Ärakuulamised on üldiselt avalikud, kui apellatsiooninõukogu ei otsusta olulistel põhjustel (näiteks konfidentsiaalse teabe arutamine) teisiti.

Kui soovite osaleda allpool loetletud ärakuulamistel, tutvuge apellatsiooninõukogu avalikul ärakuulamisel osaleda soovivate isikute juhendiga (Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal), milles leiate teabe osalemistaotluse esitamise kohta.

 

Eesseisvad ärakuulamised

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)