Ärakuulamine

Apellatsioonimenetluse pooltel on õigus anda menetluses suulisi seletusi. Apellatsiooninõukogu korraldab seepärast kuulamise, kui ta peab seda vajalikuks või kui seda taotleb kaebuse esitaja või ECHA. Pooled võivad taotleda ärakuulamist kahe nädala jooksul pärast apellatsiooninõukogu kantselei teadet kirjaliku menetluse lõppemise kohta.

Kuulamised toimuvad Helsingis ECHA ruumides. Apellatsiooninõukogu soovitab pooltel siiski kaalutleda ka võimalust osaleda kuulamisel videokonverentsi või muu sarnase tehnilise lahenduse kaudu (praktiliste juhiste punkt 93).

Kuulamised on üldiselt avalikud, kui apellatsiooninõukogu ei otsusta teisiti mõjuvatel põhjustel (nt konfidentsiaalse teabe käsitlemine).

Kui soovite osaleda mõnel allpool nimetatud kuulamisel, tutvuge apellatsiooninõukogu avalikul kuulamisel osaleda soovijate juhendiga, kus selgitatakse, kuidas taotleda osalemist.

 

Announcement
A-005-2019
Codyeco S.p.A. Italy
Colorex S.r.l. Italy
Colortex S.p.A. Italy
Farbotex Fast Solutions S.p.A. Italy
Gammacolor S.r.l. Italy
H.B. S.r.l. Italy
Neocolor S.r.l. Italy
Triade B.V. the Netherlands
VE.CO.TEX. S.r.l. Italy
30/09/2020 10:00 AM View Announcement
A-010-2019
Croda Iberica SA
01/10/2020 10:00 AM View Announcement
A-029-2019
A-028-2019
A-027-2019
A-026-2019
A-025-2019
A-024-2019
A-023-2019
A-022-2019
A-021-2019
A-020-2019
A-019-2019
A-018-2019
A-017-2019
A-016-2019
Afton Chemical S.P.R.L.
Afton Chemical S.P.R.L. (Woluwe)
Chevron Oronite SA M/I
France
Infineum Italia S.r.l.
Lanxess Deutschland GmbH
Lubrizol France SAS
21/10/2020 10:00 AM View Announcement
Kuvan 3 tulemust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)