Skip to Content
Skip to Content

Läbipaistvus

Läbipaistvus on üks ECHA viiest põhiväärtusest. Ülejäänud neli on iseseisvus, usaldusväärsus, tõhusus ja pühendumus. Läbipaistvuse põhieesmärk on võimaldada huvitatud isikutel kontrollida, uurida ja vastutavaks pidada ameti organisatsiooni ja juhtkonda.

ECHA läbipaistvuspoliitikal on kolm põhialust:

  • Menetlused on selged ja läbipaistvad
  • Otsustamine on avalik
  • Teave on olemas

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2