Sõltumatus

Otsuste vastuvõtmise sõltumatus ja läbipaistvus on ameti jaoks väga olulised. ECHA töö ja otsused on inimtervise ja keskkonna kaitsmise seisukohalt ülitähtsad ning need võivad oluliselt mõjutada ka üksikettevõtteid. On oluline, et nende otsuste vastuvõtmisel tegutseb ECHA läbipaistvalt, sõltumatult ja võtab vastu erapooletuid ning teaduspõhiseid otsuseid.

Sõltumatus tagatakse läbipaistvate huvideklaratsioonide ning meetmetega, mis tagavad selle, et huvid ei mõjutaks otsuste vastvõtmist ametis. Tegelikkuses tähendab see kompromissi leidmist kahe aspekti vahel – oskusteabe ja kogemustega töötajate olemasolu ning samal ajal võimalike huvide konfliktide range vältimine. ECHA poliitika kohaselt tekib huvide konflikt siis, kui otsuse erapooletus ja objektiivsus on või võib olla ohustatud ameti heaks töötava inimese isikliku huvi tõttu.

Seetõttu peavad praktikas kõik ECHAs või asutuse heaks töötavad isikud igal aastal kõik huvid deklareerima (nende olukorra muutumise puhul neid ka teavitatakse). Seega ei osale otsuse vastuvõtmisel ega arvamuse koostamisel keegi, kes on deklareerinud vastava küsimuse suhtes huvi.

Ameti tegevdirektori otsuste vastuvõtmise sõltumatust aitab tagada huvide konflikti nõuandekomitee.

Lisateave: ECHA võimalike huvikonfliktide juhtimise poliitika.

 

Conflicts of Interest Advisory Committee

Image

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)