Hea haldustava eeskiri

Hea haldustava eeskirjas on esitatud aluspõhimõtted, millel peaksid põhinema ameti töötajate suhted avalikkusega. Nende põhimõtete hulka kuuluvad õiguspärasus, diskrimineerimisest hoidumine, meetmete proportsionaalsus taotletava eesmärgi suhtes ja haldustava järjepidevus.

Eeskirja eesmärk on tagada, et amet osutaks avalikkusele kvaliteetseid teenuseid, ja teavitada avalikkust käitumisnormidest, mille järgimist on neil õigus ECHAga suheldes nõuda.

Eeskirja võttis vastu haldusnõukogu 2007. aastal ja see kehtib kõikide töötajate suhtes.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)