Kavad ja aruanded

ECHA kavandab oma tegevust mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi alusel. Üldaruannetes antakse aasta tegevuse ülevaade.

Algul oli ECHA-l kolmeaastane tööprogramm, mida planeeriti jooksvalt aasta kaupa, lisades programmi algava aasta ja kustutades lõppenud aasta ülesanded. Alates 2014. aastast järgib ECHA keskpika planeeringu strateegiat: järgmine mitmeaastane tööprogramm on kavandatud aastateks 2014–2018.

Mitmeaastane tööprogramm 2014–2018 avaldatakse üldsusega konsulteerimiseks juunis 2013 ja ECHA halduskogu võtab lõpliku dokumendi vastu septembris 2013. 

Aasta tööprogramm käsitleb ECHA sama aasta eesmärke, mida mõõdetakse konkreetsete näitajate alusel, ning ka iga-aastasi sihte. ECHA haldusnõukogu võtab igal aastal oktoobri lõpuks vastu ameti järgmise aasta tööprogrammi.

Iga aasta alguses koostab ECHA eelmise aasta üldaruande, mille haldusnõukogu võtab vastu aprilli lõpuks.

 

Tööprogrammid

Eriaruanded

Õigusraamistikus on sätestatud, et ECHA koostab korrapäraselt aruandeid ka konkreetsetel teemadel, nagu on kirjeldatud allpool.

REACH

 

Loomkatsete alternatiivide aruanded

REACH-määruse artikli 117 lõike 3 kohaselt ja kooskõlas eesmärgiga edendada loomadega mitteseotud katsemeetodeid esitab ECHA iga kolme aasta järel komisjonile aruande loomadega mitteseotud katsemeetodite juurutamise ja kasutamise olukorra kohta ning ainete omaduste väljaselgitamiseks kasutatavate katsetamisstrateegiate ja REACH-määruse nõuetele vastamiseks tehtava riskihindamise kohta.

Report on Alternatives to Animal Testing (2020)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2020) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv
   

Loomkatsete alternatiivide aruanne (2017) [PDF] [EN]

Aruande kokkuvõte (2017) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Loomkatsete alternatiivide aruanne (2014) [PDF] [EN]

Aruande kokkuvõte (2014) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Uuringu tulemused – katsetamisettepanekuta esitatud kõrgema astme uuringute analüüs [PDF] [EN]

Loomkatsete alternatiivide aruanne (2011) [PDF] [EN]

Aruande kokkuvõte (2011) [PDF] [EN]

 

REACH-määruse toimimise aruanded

REACH-määruse artikli 117 lõike 2 kohaselt esitab ECHA iga viie aasta järel komisjonile määruse toimimise aruande. See peab sisaldama andmeid „teabe ühise esitamise kohta vastavalt artiklile 11 ning ülevaadet teabe eraldi esitamisel toodud selgitustest".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

PIC-määruse toimimise aruanded

PIC-määruse artikli 22 kohaselt esitab ECHA iga kolme aasta järel komisjonile määruse toimimise aruande.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

 

Integrated Regulatory Strategy Annual Reports
Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)