Mitmekeelsuse tava

ECHA avaldab enamiku oma veebilehest ja avalikest dokumentidest (sh juhendid, praktilised juhendid, teabelehed, IT-juhendid, infolehed ning üldiselt kohaldatavad otsused kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. ECHA ei tõlgi uudiseid, sageli uuendatavat veebisisu, andmebaaside teavet ega keerukaid teaduslikke regulatiivjuhendeid.

Tõlke vaatamiseks tuleb veebilehe iga lehe paremal ülanurgas olevas rippmenüüs muuta vaikekeel soovitavaks keeleks. Tõlgitud dokumendid on ka dokumendikogus, kus neid saab sortida liigi või kategooria alusel.

ECHA dokumendid ja veebilehed tõlgitakse Luxembourgis asuvas Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses, mis pakub tõlketeenuseid kõigile Euroopa Liidu asutustele.

ECHA üksikotsused ja muud registreerimistoimikute teabega seotud nõuded avaldatakse toimiku keeles vastavalt keelte määrusele (1958. aasta muudetud määrus nr 1). ECHA võib erandkorras ja vahendite olemasolul tellida selle sisu tõlkeid.

Euroopa Liidu ametlikud keeled on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)