Korrespondentide võrgustik

Võrgustik ühendab ECHA ja akrediteeritud sidusrühmade teabeedastajaid, et jagada plaane ja arutada koostoimet teavitustegevuses.  

Võrgustiku eesmärgid on:

1. Jagada häid tavasid teabe edastamise tõhustamiseks.

2. Abistada üksteist teavitustegevuses ja edastada vastastikust huvi pakkuvaid uudiseid.

3. Koondada võrgustiku liikmete teadmisi ühiste teavitusprojektide elluviimiseks.

Akrediteeritud sidusrühmad on oodatud võrgustiku töös osalema niipea, kui nad on määranud oma organisatsiooni teavitustegevuse kontaktisiku. Seda saab teha kas akrediteeritud sidusrühma staatuse taotlemisel või kontaktandmete uuendamisel.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)