Akrediteeritud sidusrühmade seminar

Akrediteeritud sidusrühmade seminaridel peame oma akrediteeritud sidusrühmadega strateegilisi arutelusid, mis võimaldavad neil osaleda meie tööplaanide ja tulevikuprioriteetide kavandamises. Seminaride teemad ja põhiküsimused määratakse eelnevalt kindlaks akrediteeritud sidusrühmade tagasiside ja ECHA kehtestatud prioriteetsete valdkondade põhjal.
 
Iga-aastasel seminaril võivad osaleda kõik akrediteeritud sidusrühmad.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)