Koostöö akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega

Koostöö akrediteeritud sidusrühmadega aitab kaasa tõhusale teabevahetusele valdkonna esindajate ja ECHA vahel. Akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid saavad toetada ECHA tööd mitmesuguste organite ja võrgustike kaudu.

Sidusrühmadel palutakse teada anda, millistes organites ja võrgustikes nad sooviksid osaleda. Kuna kohtade arv on piiratud ja selleks, et tagada eri sidusrühmade sektorite tasakaalustatud esindatus, valitakse vaatlejad huvitatud organisatsioonide loetelust. On ka tegevusi, näiteks akrediteeritud sidusrühmade seminar ja teabeedastajate võrgustik, mis on avatud kõikidele akrediteeritud sidusrühmadele.

Akrediteeritud sidusrühmad võivad väljendada huvi järgmistes organites ja võrgustikes osalemiseks:

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)