Sidusrühmad

Kõik organisatsioonid ja üksikisikud, kes on huvitatud kemikaale käsitlevatest määrustest või keda need mõjutavad, on meie sidusrühmad ja teretulnud osalema meie töös.

Me hindame kõrgelt avatust ja läbipaistvust ning korrapärane vastastikune dialoog sidusrühmadega on selle oluline osa. Seetõttu kaasame sidusrühmi paljudesse tegevustesse ja oma otsuste tegemisse.

Kuidas osaleda?

Korraldame aasta jooksul mitmesuguseid üritusi ja seminare, mille käigus avaneb sageli võimalus kahepoolseteks aruteludeks  meie töötajatega. Aasta olulisimad sündmused on meie sidusrühmade päevad, kuhu oodatakse kõiki ja millel osalemine on tasuta. Paljudel juhtudel on võimalik meie üritusi jälgida ka veebis. Lisaks korraldame aasta jooksul mitmesugustel teemadel veebiseminare, kuhu on samuti oodatud kõik huvitatud sidusrühmad ja millel osalemine on tasuta.

Korraldame arvukalt avalikke arutelusid ja kutsume sidusrühmi üles nende arutelude käigus teavet andma. Avalikud arutelud kuulutatakse välja ECHA veebisaidil ja meie iganädalastes e-uudistes.

 

Akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid

Me teeme koostööd paljusid valdkondi ja sektoreid esindavate katusorganisatsioonidega, mis tegutsevad Euroopa Liidu tasandil, esindades oma pädevusvaldkonda. Sellised akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonid toetavad ameti tegevust oma teadmistega ja aitavad ametil laiema avalikkuseni jõuda. Kui soovite arutada mõnd konkreetset teemat, võite alati pöörduda teid huvitavat valdkonda esindava organisatsiooni poole.

 

 

Image

Kuidas saada akrediteeritud sidusrühmaks?

Kui esindate oma pädevusvaldkonda Euroopa Liidu tasandil ja olete huvitatud tihedamast koostööst meiega, olete oodatud esitama taotlust akrediteeritud sidusrühma staatuse saamiseks. 

Lisateave

 

Image

Koostöö akrediteeritud sidusrühmadega

Koostöö akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonidega aitab kaasa tõhusale teabevahetusele valdkonna esindajate ja ameti vahel. 

Lisateave

 

Image

ECHA akrediteeritud sidusrühmad

Allpool on esitatud praeguste akrediteeritud sidusrühmade loetelu.

Lisateave

 

Image

Akrediteeritud sidusrühmade pakutav tugi

Sellel veebilehel on lingid avalikele ja tasuta vahenditele, teabele ning juhenditele.

Lisateave

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)