Riskiteabe võrgustik

Riskiteabe võrgustiku asutas ECHA tegevdirektor 2008. aasta sügisel. Võrgustik ühendab liikmesriikide pädevate asutuste esindajaid, et anda liikmesriikide üldsusele kemikaalide ohutu kasutamise ja aineriskide teavet.

Riskiteabe võrgustiku kaudu saab ECHA täita REACH-määrusega pandud kohustust anda üldsusele kemikaaliriskide kohta teavet ja koordineerida liikmesriikide selleteemalist tegevust. Võrreldes ameti teiste võrgustike, eriti kasutajatugede võrgustikuga HelpNet, on riskiteabe võrgustik ennast määratlenud poolaktiivse võrgustikuna, mis arvestab oma tegevuses, et liikmesriikide asutustel on riskiteabe levitamisel riigist väljapoole vähe vahendeid.

Võrgustik annab väga hea võimaluse jagada riskiteabe levitamise kogemusi ja parimaid tavasid, tutvustab liikmesriikide esindajatele teadusuuringuid ja toimivaid lahendusi ning jagab riskiteabe levitamise mitmesuguste eeltingimuste teavet – näiteks peab liikmesriigi asutus olema juba võitnud ühiskonna usalduse sellega, et on andnud igapäevase tegevusena teavet juba pikka aega.

Asutamise järel määratles riskiteabe võrgustik oma rolli täpsemalt ning tegutseb sellest peale foorumina, kus arutatakse ECHA kemikaalide riski- ja ohutu kasutamise teabe edastamise juhendit ja ECHA uuringut, mis käsitleb ohutu kasutamise teabe edastamist üldsusele (CLP-määruse artikli 34 lõikes 1 nõutav aruanne Euroopa Komisjonile).

Kooskõlas eesmärgiga luua platvorm, kus välja töötada riskiteabe levitamise praktilised lahendused, püüdmata sealjuures saavutada suuremat ühtlustamist kui REACH-määrusega sätestatud koordineerimine, kohtuvad riskiteabe võrgustiku liikmed võrgustiku aeg-ajalt toimuvatel täiskogu istungitel ja seminaridel. Nende päevakorda on peale kogemuste vahetamise ja ettekannete ilmumas ka ajakohaseid koolitusi ja muud praktilist tegevust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)