ECHA tutvustus

Töötame koos oma partneritega kemikaalide ohutu kasutamise nimel.

Oleme Euroopa Kemikaaliamet, ELi amet. Rakendame ELi kemikaaliõigusakte, et kaitsta teie tervist ja keskkonda. Meie töö aitab kaasa ka hästi toimivale siseturule, innovatsioonile ja Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõimele.

Kemikaalid võimaldavad nüüdisaegset elu – neist tehakse kõike. Ohtlike kemikaalide parem tundmine ja reguleerimine kaitseb töötajaid, tarbijaid ja keskkonda, lihtsustab ringlussevõttu ning julgustab ettevõtteid töötama välja ohutumaid alternatiive.