Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Siin on teave biotsiidide kohta, mis on ELi/EMP turul heaks kiidetud vastavalt biotsiididirektiivile (direktiiv 98/8/EÜ) või biotsiidimäärusele (määrus (EL) nr 528/2012).

Kõigi heakskiidetud toimeaineid sisaldavate biotsiidide ohutust ja tõhusust hinnatakse, enne kui need lubatakse ELis turule. Enne 2000. aastat turul olnud biotsiide võib siiski edasi müüa seni, kuni ametiasutused hindavad neis sisalduvaid toimeaineid.

Kuidas otsida?

Biotsiide saab otsida järgmiste andmete alusel:

kaubanduslik nimetus;

tooteliik;

toimeaine (võimaldab otsida toimeaineid, millest on teada, et need kuuluvad asendamisele);

loa andmed (nt loa valdaja või loanumber);

toote üksikasjad (näiteks kasutusteave, nt sihtorganism ja toote kasutusmeetod, või ohu- ja hoiatuslaused).

Tootelubade liigid

Olemas on kolm loaliiki:

Lihtsustatud load Nendel biotsiididel on soodsam keskkonda mõjutav või inim- ja loomatervise profiil ning seetõttu kohaldatakse nende suhtes lihtsamat menetlust. Luba avaldatakse koos biotsiidi turule laskmise teadetega.

Liidu load Neid biotsiide on lubatud turule lasta kogu ELis/EMPs ja Šveitsis.

Riiklikud load Need biotsiidid on heaks kiidetud teatavates ELi riikides. Luba avaldatakse koos seonduvate vastastikuste tunnustamistega teistes liikmesriikides, kus biotsiid on turule lubatud.

Kuidas teavet esitatakse?

Biotsiidid esitatakse loarühmadena, st tooterühmadena, kus vastastikused tunnustamised (riikliku tooteloa laiendused teistele turupiirkondadele) esitatakse koos vastavate lubadega. See võimaldab jälgida kõiki turupiirkondi, kus konkreetset biotsiidi turustatakse, samuti kõiki kaubanduslikke nimetusi, mille all seda turustatakse. Sama biotsiidiloa menetluse alusel loa saanud biotsiidid on samas rühmas.

Tooterühmade põhimõtet rakendatakse ka otsingutele. See tähendab, et tulemuste tabelis kuvatakse tooterühmad, mis sisaldavad vähemalt ühte otsingukriteeriumidele vastavat luba. Seega, kui otsite näiteks loa olekut „heaks kiidetud“, kuvatakse kõik tooterühmad, kus vähemalt üks luba sisaldab seda konkreetset olekut.

Tulemuste tabelis on teave tooterühma tasandil; konkreetse toote loa lisateavet saate selle toote teabelehelt. Igal tootel on eraldi teabeleht, mis sisaldab kehtivate kaubanduslike nimetuste, dokumentide ja loaomanike teavet iga üksiku tooteloa kohta, sh toote hindamise ajalugu. Teabeleht on kättesaadav tulemuste tabelis silmaikooni kaudu.

Biotsiidide võrdlemine

Saate võrrelda kuni nelja biotsiidi, et näha nende omadusi, nt toimeaineid, kontsentratsioone, kasutusteavet ning ohu- ja hoiatuslauseid.

Suurem osa võrdlusvahendis sisalduvast teabest pärineb toote omaduste kokkuvõttest. Toote omaduste kokkuvõte on kättesaadav ainult biotsiidide kohta, mis on saanud loa alates 2016. aastast. Kui toote omaduste kokkuvõte esitati enne 1. jaanuari 2016, kuvatakse selle biotsiidi kohta võrdlusvahendis üksnes piiratud teavet: kaubanduslikud nimetused, turupiirkond, toimeaine (ilma kontsentratsioonita) ja tooteliik.

Tulemuste eksportimine

Biotsiidide tulemusi saab eksportida ECHA veebilehe standardvormingutes (XLS, CSV ja XML). Eksporditud tulemused on järjestatud lubade kaupa, nt iga luba on eraldi real.

Ekspordifaili veerg „sihtorganism“ on kolme välja kombinatsioon: üldnimetus, teaduslik nimetus ja arengustaadium, näiteks: rott (Rattus norvegicus), täiskasvanud.

NB! Tehniliste piirangute tõttu kuvatakse praegu ainult piiratud arv tühistatud ja aegunud lube. Need avaldatakse järk-järgult.

Allalaaditav loend (väljavõte biotsiidiregistrist (R4BP 2))

Allolev allalaaditav fail sisaldab direktiivi 98/8/EÜ (biotsiididirektiiv) ja määruse (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus) kohaseid lube, mis eksporditi R4BP 2 IT-süsteemist 1. septembril 2013.

NB! Allolev allalaaditav loend põhineb andmetel, mis sisaldusid süsteemis R4BP 2 1. septembril 2013. Need andmed ei pruugi olla täielikud ega täiesti ajakohased.

XLS-faili allalaadimine [XLS]

Last updated 28 juuni 2024. Database contains 8393 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Italy

Latvia

Lithuania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

BIOCIDE CARE FOAM schiuma mani disinfettante profumata

HANDS BIOCIDE FOAM

HYGIEN SOAP

SANO FORM MANI GERM MENTA

SanyLact Biocide Hands Foam

SAPONE FOAM DISINFETTANTE

SCHIUMA DISINFETTANTE LAVAMANI

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Italy

Latvia

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

Cleasure Universal Disinfectant Wipes

Kruidvat reinigings en desinfectiedoekjes

UniBlue UDW2

UniBlue UDW2-Bio

UniBlue Universal Disinfection Wipes (UDW2-Bio)

UniBlue® UDW2

UniBlue® UDW2-Bio

UniBlue® Universal Desinfection Wipe, UDW2

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Lactic acid

Annex I Substance Lavender oil (Natural oil)

Annex I Substance Peppermint oil (Natural oil)

Belgium

Denmark

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

ECODYL

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL LAVANDE 2L

EAU DE JAVEL PARFUMEE FRAICHEUR LAVANDE U BIDONS 2 LITRES

Javel 2.6 lavande GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

CLAIR - JAVEL PARFUMEE CITRON 2L

EAU DE JAVEL CITRON MARQUE REPERE 2L

EAU DE JAVEL PARFUM CITRON U BIDON 2 LITRES

Javel 2.6 citron GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL DOSE 3X250ML

BERLINGOT JAVEL CONCENTREE SANS PARFUM 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML SANS PARFUM TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 3X250ML

ECO+ - EAU DE JAVEL 3X250 ML

JAVEL 4,8% DISTRICONCEPT

JAVEL 4,8% OXENA

Javel 4.8 GP Oxena

MIC

NETTO JAVEL DOSE 3X250ML

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL EUCALYPTUS 2L

CLAIR - JAVEL PARFUMEE EUCALYPTUS 2L

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS MARQUE REPERE 2L

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2,6% C.A. 2L PARFUM EUCALYPTUS LEADER PRICE

Javel 2.6 eucalyptus GP Oxena

JAVEL 2L PARFUMEE ECALYPTUS CASINO

JAVEL 2L PARFUMEE EUCALYPTUS LEADER PRICE

NETTO EAU JAVEL PARFUMEE 2L

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL NATURE 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 5L

ECO+ - EAU DE JAVEL 2L

ECO+ - EAU DE JAVEL 5L

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 2,6% DISTRICONCEPT

Javel 2.6 GP Oxena

JAVEL 2L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 2L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 5L NON PARFUMEE LEADER PRICE

JAVEL 5L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 5L SANS PARFUM TLJ

NETTO EAU DE JAVEL 5L

TOP BUDGET EAU JAVEL 5L

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Bref Power WC Gel P – Teoretický produkt 0005

Bref Power WC Gel P – Theoretical product 0005

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Germany

Ireland

Italy

Poland

Slovenia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

PT05 icon PT05

Active chlorine released from chlorine

Slovakia

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: