Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Jak postupovat?

Nahrazování látek nemusí nutně znamenat prostou výměnu jedné chemické látky za druhou. Budete mu muset věnovat čas a úsilí a neexistuje žádné jednoduché univerzální řešení. Metody, které fungují v jednom podniku, nemusí být vhodné pro váš produkt nebo proces. Možná budete muset vyzkoušet několik alternativních řešení, než najdete to nejlepší. Ve svém hodnocení byste měli zvážit nejenom nebezpečnost, ale také expozici chemické látce, různé technické postupy a návrhy produktu, technický výkon a ekonomické aspekty. Rovněž je důležité zaměřit se na širší dopady, jako je využití energie a zdrojů, odpad, recyklace nebo sociální dopad.

 

Following the selection of the most promising alternative, you will probably need to carry out an iterative series of steps that involves pilot testing, implementation of alternatives, and the continuous improvement of your process and product.

1Test. Once you have selected your preferred alternative based on the assessments described in the previous section, run a pilot test. Small-case pilot testing can shed light on the full extent of the process, product and organisational changes needed in the full-scale adoption of the alternative. Carefully identify all other changes that could occur when implementing a substitution project at full capacity (e.g. impacts on supply chain).

2Implement. Once a pilot test has been successfully launched and finalised, you can start to fully implement the alternative. Create a detailed implementation plan, outlining a series of actions required to smoothly implement the substitution.

3Improve. Gather and collect feedback from all stakeholders directly affected by the adoption of the alternative and the changes brought about by it (e.g. your workers and customers). Make necessary continuous improvements based on the received feedback.

From a longer term perspective, make sure that you have a good chemical management system in place in your company to constantly assess the use of your chemicals and consider substitution where needed.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2