Proč je důležité provést ji správně?

Bílá postava opírající se o červený symbol otazníkuMusíte svou látku znát, abyste věděli, zda spadá do působnosti právních předpisů EU pro chemické látky. Pokud do ní spadá, možná budete muset splnit určité právní povinnosti, abyste mohli svou látku nadále používat a uvádět ji na trh.

Přesná identita látky vám pomůže:

  • zjistit, zda musíte svou látku registrovat u agentury ECHA, nebo zda je od této povinnosti osvobozena,
  • identifikovat ostatní žadatele o registraci a potenciální žadatele o registraci stejné látky. Nařízení REACH vyžaduje, aby společnosti spolupracovaly s ostatními subjekty vyrábějícími či dovážejícími stejnou látku a vytvořily společnou registraci,
  • vytvořit profil identity látky a odpovídající rozmezí složení s cílem zajistit transparentnost rozsahu společné registrace,
  • správně sdílet údaje, aby se zabránilo zbytečným zkouškám na zvířatech a snížily se náklady,
  • zjistit, zda má vaše látka harmonizovanou klasifikaci, nebo zda je její použití omezeno či vyžaduje povolení,
  • využít informace shromážděné ostatními ohledně dopadu vaší látky, potenciálních použití v dodavatelském řetězci a bezpečnějších alternativ.

Nakládejte se svou látkou bezpečně
v celém dodavatelském řetězci!

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)