Co není látka?

Směsi

Směsí se rozumí směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. Podle právních předpisů EU týkajících se chemických látek se směsi nepovažují za látky.


Diagram znázorňující výrobu směsi
Pokud se dvě chemické sloučeniny A a B dají dohromady a nereagují spolu, nejedná se o látku, ale o směs.
 

Směsi mohou být:

 • šampony a mýdla,
 • jiné kosmetické přípravky,
 • detergenty a
 • nátěrové hmoty.

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte směs v množství jedna tuna nebo více za rok, musíte registrovat každou jednotlivou látku ve své směsi.

Jestliže jste formulátor, který mísí jednotlivé látky za účelem výroby směsi, nemusíte registrovat každou látku podle nařízení REACH, pokud nejste zároveň výrobcem nebo dovozcem jednotlivých látek obsažených ve směsi.

Předměty

Můžete používat látky k výrobě věcí, které mají speciální tvar, povrch nebo vzhled. Pokud speciální tvar, povrch nebo vzhled určuje funkci do větší míry než chemické složení, nazývají se tyto věci podle právních předpisů předměty.


Diagram znázorňující výrobu předmětu

Chemické sloučeniny A a B se použijí společně k výrobě předmětu.

Předměty mohou být:

 • jízdní kola,
 • kytary,
 • baterie,
 • trička a
 • CD nosiče.

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte určitý předmět, musíte registrovat každou jednotlivou látku v předmětu:

 • jestliže je látka v předmětu přítomna v celkovém množství větším než jedna tuna za rok a
 • jestliže se počítá s uvolňováním látky za normálních podmínek použití, např. tričko obsahující vonnou látku.

Pokud již byla látka ve vašem předmětu registrována pro stejné použití, již ji nemusíte registrovat.

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)