Co je látka?

Látka je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo jako výsledek výrobního procesu.

Ve výrobním procesu je k vytvoření látky obvykle nutná chemická reakce.Diagram znázorňující výrobu sloučeniny
 

Chemická látka (A) a chemická látka (B) se dají dohromady a reagují spolu za vzniku látky C. Látka C je látka vytvořená reakcí látky A a B.
 

Příklady látek jsou:

  • kovy,
  • rozpouštědla, například aceton,
  • barviva a pigmenty,
  • motorová nafta a jiná paliva.

Povinnosti registrace podle nařízení REACH se týkají pouze látek.

 

Typy látek

Existují tři hlavní typy látek.

 

 

Jednosložkové látky

Jednosložkovou látku máte, pokud hlavní složka tvoří alespoň 80 % látky.

Jednosložková látka se pojmenovává podle hlavní složky. Její nečistoty se v názvu nemusejí uvádět.

V jednosložkové látce je přítomna jedna hlavní složka v koncentraci alespoň 80 % a nečistoty tvoří méně než 20 % složení látky.

 

 

Vícesložkové látky

Vícesložkovou látku máte, pokud se vaše látka skládá z několika hlavních složek. Každá z těchto hlavních složek je v látce přítomna v koncentraci 10 % až 80 %.

Vícesložková látka se pojmenuje jako „reakční směs hlavních složek" přítomných v látce.

Ve vícesložkové látce je každá z několika hlavních složek přítomna v koncentraci 10 % až 80 %. Nečistoty tvoří méně než 10 %.

 

 

Látky UVCB

UVCB jsou látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály. Máte-li látku UVCB, je vaše látka tvořena mnoha různými složkami, z nichž některé nemusejí být známy. Složení může být proměnlivé nebo obtížně předpověditelné.

Látky UVCB často nelze úplně identifikovat, a proto musíte předložit popis výrobního procesu a další druh informací, například rozmezí bodu varu.

Obecně je název látky UVCB obvykle kombinací výchozích materiálů a procesu.

Látka UVCB je tvořena mnoha různými složkami, z nichž některé nemusejí být známy. Složení může být proměnlivé nebo obtížně předpověditelné.