Petroleum products

Ropné produkty, např. benzín, petrolej (palivo pro proudové motory), motorová nafta, maziva, parafinový vosk a živice, se vyrábějí z ropy pomocí řady rafinačních procesů zahrnujících destilaci, krakování, izomerizaci, reforming, alkylaci a hydrogenační odsíření.

V rafinériích se však používají různá zpracovatelská zařízení, která jsou provozována za rozdílných podmínek. Rovněž chemické složení ropných surovin se značně liší, takže typ a množství různých uhlovodíků přítomných ve výstupních tocích z týchž výrobních procesů mohou být odlišné jak v rámci jednotlivých rafinérií, tak mezi rafinériemi navzájem.

Další podporu lze získat prostřednictvím sdružení Věda o životním prostředí pro evropské odvětví rafinace (Environmental Science for European Refining Industry, CONCAWE).