Oleochemicals

Oleochemické látky se vyrábějí z rostlinných a živočišných olejů a tuků a/nebo petrochemických surovin.

Hlavním procesem používaným k přeměně živočišných a rostlinných olejů a tuků na oleochemické látky je hydrolýza, štěpení přírodních triglyceridů na surový glycerin a surové smíšené mastné kyseliny působením vody, teploty a tlaku.

Hlavními oleochemickými látkami, které se získávají z živočišných a rostlinných olejů a tuků, jsou mastné kyseliny.

Organizace OECD vydala pokyny pro charakterizaci oleochemických látek pro účely posouzení. Při identifikaci oleochemických látek pro účely plnění povinností podle nařízení REACH a CLP se řiďte těmito pokyny.

Další podporu lze získat prostřednictvím Evropské skupiny pro oleochemické látky a příbuzné výrobky (European Oleochemical and Allied Products Group, APAG), odvětvové skupiny Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC).