Essential oils

Vonná silice je definována jako těkavá součást přírodního produktu, kterou lze získat destilací, parní destilací nebo, v případě citrusových plodů, lisováním. Obsahuje hlavně těkavé uhlovodíky. Vonné silice se získávají z různých částí rostlin. Silice je „vonná" v tom smyslu, že přenáší charakteristický zápach či vůni dané rostliny.

Další podporu lze získat prostřednictvím Evropské federace pro vonné silice (European Federation of Essential Oils, EFEO) a Mezinárodního sdružení pro vonné látky (International Fragrance Association, IFRA).

Odvětvové pokyny pro vonné silice

Evropská federace pro vonné silice (European Federation of Essential Oils, EFEO) a Mezinárodní sdružení pro vonné látky (International Fragrance Association, IFRA) vydaly pokyny pro charakterizaci vonných silic. Omezený počet jazykových znění dostupných na webových stránkách agentury ECHA je dán omezeným počtem členských států, které vonné silice produkují. Při identifikaci vonných silic pro účely plnění povinností podle nařízení REACH a CLP se řiďte těmito pokyny.