Complex inorganic pigments

Složité anorganické pigmenty (CIP) jsou obvykle krystaly smíšených oxidů kovů, jež vznikají při procesu vysokoteplotní kalcinace. Složité anorganické pigmenty mají definovanou krystalickou strukturu (např. rutil a spinel). Různá kombinace kovů a struktur dává pigmentu žádoucí zbarvení.

Další podporu lze získat prostřednictvím sdružení Eurocolour, odvětvové skupiny Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC), a Konsorcia pro anorganické pigmenty.

Sdružení Eurocolour zveřejnilo pokyny pro identifikaci složitých anorganických barevných pigmentů. Při identifikaci složitých anorganických barevných pigmentů se řiďte těmito pokyny.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)