Complex inorganic pigments

Komplexní anorganické barevné pigmenty jsou obvykle krystaly smíšených oxidů kovů, jež vznikají při procesu vysokoteplotní kalcinace. Komplexní anorganické pigmenty mají definovanou krystalickou strukturu (např. rutil a spinel). Variabilní kombinace kovů a struktur propůjčuje pigmentu žádoucí zbarvení.

Další informace lze získat od organizace Eurocolour a Konsorcia pro anorganické pigmenty.

Organizace Eurocolour zveřejnila pokyny pro identifikaci komplexních anorganických barevných pigmentů. Při identifikaci těchto látek se řiďte těmito pokyny.