Podpora pro jednotlivá odvětví v souvislosti s identifikací látek

Agentura ECHA úzce spolupracuje s některými odvětvími chemického průmyslu na vypracování pokynů pro identifikaci látek pro regulatorní účely. V příslušných případech tato spolupráce probíhá v rámci OECD.

Pod odkazy na jednotlivá odvětví naleznete pokyny pro identifikaci látek vztahující se na dané odvětví (pokud jsou již k dispozici). Tyto pokyny nejsou oficiálními pokyny agentury ECHA a nenahrazují její Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP. Je třeba je spíše vnímat jako dokumenty, které oficiální pokyny doplňují, jelikož se podrobněji zabývají obecnými otázkami a napomáhají tak zajistit jednotný přístup k identifikaci látek v rámci jednotlivých průmyslových odvětví.

Pokyny pro jednotlivá odvětví vám spolu s oficiálními pokyny agentury ECHA mohou pomoci správně identifikovat vaši látku v souladu s ustanoveními nařízení REACH.