Jak charakterizovat a identifikovat vaši látku

Pro většinu postupů podle nařízení REACH a CLP a právních předpisů o biocidech musíte do své dokumentace uvést následující informace, abyste látku jednoznačně identifikovali:

  • název látky a související identifikátory: například může jít o název IUPAC, číslo EINECS nebo ELINCS nebo číslo CAS,
  • případné molekulové a strukturní vzorce,
  • informace o složení a čistotě látky.
  • Spektrální údaje a další analytické informace k potvrzení identifikace a složení látky.

Specifické požadavky týkající se jednosložkových látek, vícesložkových látek a látek UVCB jsou popsány v Pokynech k identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP.

Agentura ECHA musí dospět k závěru, že identita, kterou jste u své látky uvedli, je správná. Proto je nutné do dokumentace zařadit spektra a chromatogramy v dostatečné kvalitě a rovněž další analytické informace. Je důležité, aby spektra, chromatogramy a další analytické informace byly plně vyhodnoceny a jejich výklad byl uveden v dokumentaci.

Další informace o tom, jak vyplnit část vaší registrační dokumentace týkající se identity dané látky podle nařízení REACH, naleznete v Příručce pro předkládání údajů, část 18: Jak oznamovat identifikaci látky v IUCLID 5 v rámci registrace podle nařízení REACH.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)