Jak vypracovat registrační dokumentaci pomocí nástroje REACH-IT?

Pokud jste vedlejším žadatelem o registraci a souhlasíte se všemi informacemi, které předložil hlavní žadatel vaším jménem, můžete svoji registrační dokumentaci připravit jen v nástroji REACH-IT. V takovém případě si nemusíte instalovat aplikaci IUCLID.

Chcete-li tuto možnost použít, musíte se přihlásit do nástroje REACH-IT. Na domovské stránce nástroje REACH-IT v nabídce „Submit a dossier“ (Předložit dokumentaci) zvolte možnost Prepare online in REACH-IT (Připravit dokumentaci on-line v nástroji REACH-IT).

Abyste mohli zaregistrovat vaši látku, musíte nejprve zvolit společné předložení, k němuž se chcete přidat.

Poté vás průvodce vytvořením dokumentace v nástroji REACH-IT provede celým procesem a poli, která musíte vyplnit. Budete muset poskytnout tyto informace:

  • identita a složení látky,
  • klasifikace a označování (pokud se liší od hlavního žadatele o registraci),
  • odhadovaná množství, místa a použití látky,
  • pokyny k bezpečnému používání chemické látky nebo zpráva o chemické bezpečnosti (CSR), pokud nespoléháte pouze na informace předložené hlavním žadatelem o registraci a předkládáte vlastní informace,
  • souhrn posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických vlastností (PBT), pouze pokud předkládáte vlastní CSR,
  • základní administrativní informace o vaší společnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)