Nástrojová sada QSAR

Tato nástrojová sada je softwarová aplikace, která má sloužit vládám, chemickému průmyslu a dalším partnerům při doplňování chybějících údajů o (eko)toxicitě chemických látek potřebných k posuzování jejich nebezpečnosti. Seskupuje informace a nástroje z různých zdrojů do logického pracovního toku, jehož základním prvkem je sdružování chemických látek do kategorií.

Hlavními rysy této nástrojové sady jsou:

  1. identifikace příslušných strukturálních vlastností a případného mechanismu nebo způsobu účinku cílové chemické látky;
  2. identifikace ostatních chemických látek, které mají stejné strukturální vlastnosti a/nebo mechanismus či způsob účinku;
  3. použití existujících experimentálních údajů k doplnění chybějících informací.

 

Príklady použití aplikace QSAR Toolbox organizace OECD

Image
Názorné príklady propagují používání aplikace QSAR Toolbox organizace OECD v souvislosti s lhutou v roce 2018. Cást 1, úvodní poznámka, prináší základní informace o aplikaci QSAR Toolbox organizace OECD, vcetne obecných doporucení. Cást 2 obsahuje prípadové studie pro vybrané látky.