Kde mám začít?

Postup při klasifikaci směsí je souvislý, jak je znázorněno níže. Následující internetové stránky vás tímto postupem provedou krok po kroku. Stránky otevřete kliknutím na příslušné rámečky.