Doporučení na základě již vyhodnocených dokumentací

V souladu s článkem 54 nařízení REACH agentura ECHA do 28. února každého roku zveřejní zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo v předchozím kalendářním roce v souvislosti s hodnocením. Do těchto zpráv musí agentura ECHA zahrnout speciálně doporučení pro potenciální žadatele o registraci, aby se zlepšila kvalita příštích žádostí o registraci. Podobné praktické rady jsou k dispozici zejména v souvisejících praktických průvodcích a zveřejněných názorných příkladech osvědčených postupů.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)