Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Jak vypracovat kvalitnější dokumentaci

Agentura ECHA v průběhu let zveřejnila široké spektrum informací a nástrojů s cílem pomoci žadatelům o registraci připravit dokumetace vysoké kvality. Agentura ECHA také často aktivně komunikuje se společnostmi o nedostatcích v jejich dokumentacích, a to prostřednictvím automatizovaných kontrol a formálních opatření, jakými jsou kontroly souladu. V tomto oddíle webových stránek jsou různé informační zdroje a nástroje soustředěny na jednom místě, kde žadatelé o registraci snadno najdou konkrétní podporu, která jim pomůže zdokonalit jejich dokumentaci. Vyzýváme společnosti, aby si tyto informace prostudovaly před aktualizací dokumentace nebo před předložením dokumentace nové, a zjistily tak, co agentura ECHA očekává od kvalitní dokumentace. 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2