Obchodník s velmi nebezpečnými chemickými látkami

Dovážíte chemické látky, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny?

Může se jednat o průmyslové chemické látky, přípravky na ochranu rostlin či biocidní přípravky dovážené ve formě látek, směsí nebo předmětů. V takovém případě možná budete muset splnit požadavky nařízení o předchozím souhlasu (PIC). 

Pokud ano, jste povinni:

  • se ujistit, že dovoz je povolen v souladu s příslušnými právními předpisy (např. nařízení REACH, nařízení o biocidních přípravcích, nařízení o přípravcích na ochranu rostlin, vnitrostátní právní předpisy atd.),
  • podat zprávu o dováženém množství příslušnému orgánu v EU.

Ověřte si, zda vaše chemická látka patří mezi chemické látky, na něž se vztahuje oddíl o předchozím souhlasu.

Vyvážíte také mimo Evropskou unii?

Pokud jsou některé z vašich chemických látek, přípravků na ochranu rostlin či biocidních přípravků v EU zakázány nebo přísně omezeny, s největší pravděpodobností se na vás vztahují požadavky nařízení o předchozím souhlasu. To znamená, že musíte agentuře ECHA oznámit jejich vývoz (ať už ve formě látek či směsí/předmětů) a v některých případech musíte rovněž obdržet předchozí souhlas země dovozu. 

Ověřte si, zda vaše chemická látka patří mezi chemické látky, na něž se vztahuje oddíl o předchozím souhlasu.

 

Categories Display