Workshopy pro účastníky dodavatelského řetězce

Nahrazování je náročný úkol – je třeba splnit řadu požadavků týkajících se vlastností látky a ekonomického hlediska, je nutné dobře porozumět profilům nebezpečnosti a rizik alternativních látek a může být vyžadováno i posouzení životního cyklu zamýšlené náhrady. Podniky nemohou nahrazení provést samy, musí jej probrat se svými zákazníky a dodavateli. Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce je tudíž v rámci využívání a schvalování bezpečnějších alternativ klíčová.

Agentura ECHA navrhla, aby členské státy a partneři uspořádali workshopy s cílem zjistit, jak překonat konkrétní problémy při nahrazování, a zapojili do nich podniky z dodavatelského řetězce, které se zajímají o identifikování bezpečnějších alternativ, jež dokáží zajistit požadovanou konkrétní funkci i konečné použití.

Workshopy by pro účastníky byly příležitostí dozvědět se více o technologických a funkčních potřebách v souvislosti s budováním kapacit a odbornou přípravou na provozní úrovni podniků. 

Workshopy by se obvykle konaly v národním jazyce členského státu nebo, pokud by byly určeny i pro účastníky z dalších evropských zemí, v angličtině.

Workshopy by:

  • iniciovaly dialog mezi různými dotčenými účastníky dodavatelského řetězce o příležitostech a výzvách v souvislosti s nahrazováním látek a 
  • vedly ke konkrétním inovačním projektům a spolupráci za účelem nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami. 

Agentura ECHA nabízí pomoc s vypracováním programu workshopů. Ráda se podělí o své zkušenosti s předešlými workshopy, informuje o závěrech z nich a poskytne další podporu.

Níže naleznete příklad struktury workshopu o nahrazování pro účastníky dodavatelského řetězce.

Chtěli byste uspořádat workshop o nahrazování pro účastníky dodavatelského řetězce  zaměřený na konkrétní látky a funkce nebo se na organizaci takového workshopu podílet? --> Kontaktujte nás.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)