Sítě

K provádění strategie agentury ECHA pro nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími chemickými látkami je nutná spolupráce řady partnerů. Sítě spolupráce hrají při koordinaci a prosazování inovací a informovaného nahrazování nebezpečných chemických látek důležitou roli.

Síť pro nahrazování

Agentura ECHA zřídila síť partnerů pro výměnu informací o nahrazování nebezpečných látek a podporu přeshraniční spolupráce v rámci EU. Ustavující schůze se konala v říjnu 2017.

Chcete se připojit? Členy sítě se mohou stát všechny subjekty, které by se rády podílely na aktivní podpoře iniciativ v oblasti nahrazování nebezpečných chemických látek v EU. Síť sdružuje veřejné orgány a agentury, průmyslové subjekty, nevládní organizace, akademickou obec a konzultanty.

 

 Nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími chemickými látkami – Evropská síť pro sdílení informací

Skupina na síti Linkedln poskytuje prostor pro spolupráci – umožňuje debatovat o informacích týkajících se nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími chemickými látkami a tyto informace sdílet. Cílem skupiny je sdružovat orgány, průmyslová sdružení, podniky, výzkumné pracovníky, nevládní organizace a další příslušné aktéry, kteří projevili zájem o nahrazování chemických látek na úrovni EU a mají v této oblasti zkušenosti.

 Síť odborníků pro socioekonomickou analýzu a analýzu alternativních řešení podle nařízení REACH

Síť odborníků pro socioekonomickou analýzu a analýzu alternativních řešení podle nařízení REACH (NeRSAP) byla zřízena za účelem podpory výměny názorů a informací o koncepcích, metodách a zkušenostech v souvislosti se socioekonomickou analýzou a analýzou alternativních řešení podle nařízení REACH a unijních nebo vnitrostátních právních předpisů o chemických látkách. Činnost sítě je založena na spolupráci mezi agenturou ECHA, členskými státy a partnery z řad průmyslových subjektů a nevládních organizací.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display