Identifikace látky

Podle nařízení REACH musí všichni žadatelé o registraci poskytnout dostatečné informace pro identifikaci svých látek. Pro každou látku musí být pouze jedna registrační dokumentace, proto společnosti, které používají stejnou látku, musí registraci předložit společně.

 

Oznamte jasně, co jste registrovali
  • Ověřte, zda složení, které uvádíte u své látky (složení právního subjektu) je v rámci identifikačního profilu registrované látky uváděné v dokumentaci hlavního žadatele o registraci.

 

Plně využijte oznamovací pole dostupná v systému IUCLID
  • Jste-li hlavní žadatel o registraci, aktualizujte svou dokumentaci jménem všech dalších žadatelů o registraci, abyste využili nové oznamovací funkce pro pole identifikačního profilu látky a zkoušeného materiálu.

 

Prokažte náležitost svých zkoušených materiálů
  • Jste-li hlavní žadatel o registraci, oznamte identitu složek a hodnoty jejich koncentrace pro každý zkoušený materiál použitý k získání údajů pro požadavky na informace uvedené v přílohách VII až XI.
  • Uveďte informace o zkoušených materiálech v příslušných polích v databázi IUCLID v každém záznamu sledované vlastnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)