Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Další informace o povinnostech následného uživatele

Další informace o povinnostech následného uživatele

Když následní uživatelé obdrží rozšířený bezpečnostní list látky nebo směsi, jsou povinni určit, zda je jejich použití podporováno scénáři expozice (SE) nebo informacemi o bezpečném používání směsi, které jsou k bezpečnostnímu listu připojeny. Formulátoři musí zvážit také předvídatelné použití svých směsí zákazníky.

Za účelem kontroly toho, zda je jejich použití podporováno, musí následní uživatelé:

  1. shromáždit informace o tom, jak se látka používá;
  2. určit, zda skutečné použití a podmínky použití odpovídají podmínkám popsaným v obdržených scénářích expozice.

Pokud je použití podporováno, měli by následní uživatelé kontrolu zadokumentovat a v případě potřeby poskytnout zákazníkům relevantní informace o bezpečném používání. Jestliže použití podporováno není, mají následní uživatelé řadu možností:

  • zavést podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který obdrželi,
  • informovat o svém použití dodavatele a požádat o aktualizovaný scénář expozice,
  • nahradit látku jinou látkou, pro kterou není vyžadován scénář expozice nebo pro kterou jsou k dispozici scénáře expozice zahrnující příslušné podmínky použití. Alternativně lze nahradit proces jiným procesem, jenž danou látku nevyžaduje,
  • najít si jiného dodavatele, který látku nebo směs dodává se scénářem expozice, který se na jejich použití vztahuje, nebo
  • vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti.

I zde musí následní uživatelé v případě potřeby poskytnout svým zákazníkům informace o bezpečném používání a může být nutné, aby podali hlášení agentuře ECHA.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1