Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Doporučení pro žadatele o registraci

Doporučení pro žadatele o registraci

Všichni žadatelé o registraci podle nařízení REACH se vyzývají k tomu, aby v zájmu zvýšení kvality svých registračních dokumentací proaktivně aktualizovali a revidovali své informace. Následující doporučení vycházejí ze zjištění agentury ECHA při hodnocení a splňují povinnost agentury ECHA zveřejnit doporučení vyplývající z hodnocení podle článku 54 nařízení REACH.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1