Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 28 července 2021. Database contains 23354 unique substances and contains information from 104266 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2011 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2020 View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2010 View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-05-2019 View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2017 View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-09-2020 View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 11-02-2020 View substance registered dossier
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-01-2021 View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 21-08-2020 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
201-245-8 80-05-7 null Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum 25-09-2019 View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 07-08-2020 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-09-2013 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-07-2020 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2018 View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-08-2020 View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-05-2019 View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2020 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2014 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-03-2018 View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-07-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 19-02-2021 View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-11-2010 View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2018 View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-08-2017 View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 20-07-2021 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-10-2019 View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2020 View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2018 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2020 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2020 View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-08-2019 View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-04-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-04-2021 View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2017 View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
201-360-3 81-55-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-06-2021 View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-02-2021 View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-03-2013 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-04-2020 View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2017 View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-04-2021 View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-03-2018 View substance registered dossier
1-aminoanthraquinone
201-423-5 82-45-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-02-2021 View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-12-2017 View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-05-2018 View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2018 View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-10-2017 View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-06-2019 View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-03-2018 View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 18-08-2011 View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-04-2018 View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-05-2018 View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 21-11-2018 View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-04-2018 View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-02-2018 View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 10-09-2012 View substance registered dossier
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-06-2021 View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-01-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 28-01-2013 View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-08-2018 View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-10-2019 View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-08-2018 View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-10-2017 View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-08-2016 View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-07-2019 View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-01-2019 View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-11-2020 View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
201-545-9 84-61-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2013 View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 17-06-2013 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France France Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 2012; 2020 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 2013 View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Active 2-nitropropane 201-209-1 79-46-9 2010 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH-OR18 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active (±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one 201-210-7 79-50-5 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one 201-210-7 79-50-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active 4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one 201-219-6 79-69-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-aminotoluene-2-sulphonanilide 201-221-7 79-72-1 - View substance registered dossier
SI Group Germany (DEAB) GmbH Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active 2,5-di-tert-pentylhydroquinone 201-222-2 79-74-3 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2012; 2014; 2016 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2014; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2010; 2015 View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(SKY DRAGON FINE-CHEM CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland No longer Valid Camphene 201-234-8 79-92-5 2021 View substance registered dossier
Handelsvertretung Sabine Alisch Fontaneweg 22 16547 Birkenwerder Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2011 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Cease Manufacture Camphene 201-234-8 79-92-5 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(SAPTAGIR CAMPHOR PRIVATE LIMITED) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2019 View substance registered dossier
BECI Handels GmbH Mittelstraße 7 12529 Berlin-Schönefeld Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
LANXESS Sales Netherlands B.V. Groot Egtenrayseweg 23 5928 PA Venlo Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2018 View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics Espana ScpA Ctra. Cartagena-Alhama de Murcia km. 13. La Aljorra 30390 Cartagena Spain Spain Spain Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2019 View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2011; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2010; 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2020 View substance registered dossier
TOSOH EUROPE B.V. Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2019 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo Finland Finland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. Seattleweg 17, building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2020 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 156 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2015; 2016 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 201-240-0 79-97-0 2019; 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 201-240-0 79-97-0 2019; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd) Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 098 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 2014; 2017; 2020 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
ITOCHU Deutschland GmbH Fritz-Vomfelde-Strasse 14 40547 Duesseldorf Germany Germany Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 2020 View substance registered dossier
Nalco Limited P.O. Box 11, Winnington Avenue, CW8 4DX Northwich, Cheshire United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(1007) Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 1 40 rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers France - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Graf-Adolf-Strasse 68 40210 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (10) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Lyoner str 15, Atricom C6, D-60528 Frankfurt am Main Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR CN_001554 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA OR-U Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Caplinq Europe BV De Trompet 1126 1967 DA Heemskerk - Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Mitsui and Co. Deutschland G.M.B.H. Head Office (Düsseldorf) Herzogstrasse 15 D-40217 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (003) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro NV Haven 507 Scheldelaan 420 2040 Antwerpen Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials Ltd. Abenbury Way Wrexham Industrial Estate LL13 9UZ Wrexham United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. – OR1 Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH Kölner Strasse 10 65760 Eschborn Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
T-NET International (EU) GmbH Rurtal Str. 33 41849 Wassenberg NRW Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M003) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
INEOS Composites Hispania S.L. (0341) Partida Povet, 37 ES-12580 Benicarlo Castillon de la Plana Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Allnex Italy S.R.L. Via Matteo Bianchin, 62 36060 Romano d'Ezzelino Italy - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Idemitsu Chemicals Europe GmbH Immermannstrasse 40 40210 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Harke Services GmbH-OR3 Xantener Str.1 45479 Mülheim an der Ruhr Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (I001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
KIST Europe Forschungsgesellschaft mbH Campus E 71 Saarbruecken 66123 Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
StonCor Europe Rue du Travail, 9 1400 Nivelles Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Team-Trade, s.r.o. Rybničná 18/1 16200 Prague Czech Republic - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Rondo Plast AB Blygatan 6 27139 Ystad Sweden - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PCC SYNTEZA SA Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle opolskie Poland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. Seattleweg 17, building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Europe) Limited 7 Finkle Street YO7 1DA Thirsk United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. OR Seattleweg 17, Building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
ENVIGO CRS SAU 155 Centro Industrial Santiga - Carrer Argenters, 6 08130 Santa Perpetua de Mogoda Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem Czech Republic - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics Espana ScpA Ctra. Cartagena-Alhama de Murcia km. 13. La Aljorra 30390 Cartagena Spain Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
3M Wroclaw Sp.z.o.o. ul. Kowalska 143 51-424 Wroclaw Poland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2020 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHJC Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2012; 2014; 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2020 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain No longer Valid Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2012 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2019; 2021 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2018; 2020 View substance registered dossier
DKSH Italia S.r.l. Via Salvatore Rosa, 14 20156 Milano Italy Italy Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2018 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2014 View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2014; 2015; 2017; 2019 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Brunschwig Chemie BV hexaanweg 2 1041 AX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2017 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Koehler Kehl GmbH Bremenwörtstrasse 4 77694 Kehl Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014 View substance registered dossier
Volant-Chem GmbH Dr. Halft-Lohmar-Faillard-Huerter Salierring 47-53 50677 Koeln Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
S.Goldmann GmbH & Co. KG Schillerstr. 79 33609 Bielefeld Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014; 2015; 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Livchem Logistics GmbH Fritz-Klatte-Strasse 8 D-65933 Frankfurt Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2017; 2020 View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2020 View substance registered dossier
AMETECH SRL Via Matteotti, 62/64 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italy Italy Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
NOVAPEX 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » CS 33167 69134 ECULLY Cedex France France Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2011; 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
INEOS Phenol GmbH Dechenstrasse 3 45966 Gladbeck Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2010; 2012 View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2013 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
INEOS Phenol Belgium N.V. Haven 1930, Geslecht 1 9130 Beveren Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012 View substance registered dossier
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock Poland Poland Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012; 2013 View substance registered dossier
versalis S.p.A. P.zza Boldrini 1 20097 San Donato Milanese MILANO Italy Italy Cease Manufacture α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2019 View substance registered dossier
Petrex GmbH Wachtendonker Str. 11 D-47906 Kempen Germany Germany Active Benzenesulphonohydrazide 201-255-2 80-17-1 - View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide 201-258-9 80-20-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide 201-262-0 80-23-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2013; 2014; 2015; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 128 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(HongBaoLi Group Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-047 Agro Business Park 75 6708PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2011; 2016 View substance registered dossier
Sinopec Europa GmbH Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Daoming Chemical Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna Austria Austria Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2021 View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2016 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France No longer Valid p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-5 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2019 View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Klaus F. Meyer GmbH Leiblstraße 3 67136 Fussgoenheim Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GMBH Immermannstr.13 40210 Duesseldorf Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
KUM YANG Europe GmbH Mergenthalerallee 79-81 65760 Eschborn Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2014; 2017; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2017 View substance registered dossier
CSI-OR10DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active p-menthane-1,8-diol 201-288-2 80-53-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 10 Avenue des Arts 10 1210 Brussels Belgium Belgium Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2012; 2015; 2018 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Kraton Chemical OY Nuottasaarentie 17 FIN-90400 OULU Finland Finland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2015 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2021 View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2012; 2017 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
A V Pound & Co. Ltd Goolds Hill House Old Cork Road Ireland Mallow Co. Cork Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 2-bromobutyric acid 201-294-5 80-58-0 - View substance registered dossier
INEOS Styrolution Europe GmbH Mainzer Landstrasse 50 60325 Frankfurt am Main Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Performance Specialty Products Italy Srl Via Pontaccio 10 20121 Milano Lombardia Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Sakata INX España S.A. (JP) C/ Mercaders 24-26. Pol.Ind.Riera de Caldes E-08184 Palau Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ITW Performance Polymers, A Division of ITW Ireland Bay 150 Shannon Industrial Estate V14 DF82 Shannon Co. Clare Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
International Farg AB Box 44 SE 424 22 Angered Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-53 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Chemetall GmbH Trakehner Str. 3 60487 Frankfurt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Thailand Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Stadex Nederland BV as OR for Shandong Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-5 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Roehm America LLC - ORR1 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(054) Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 40 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2015; 2018 View substance registered dossier
TramacoGmbH Lise-Meitner-Allee 8 25411 Tornesch Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-9 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Alpha OR MCC Huizhou China Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Röhm Chemical Shanghai OR-R4 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active