Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 29 července 2021. Database contains 23355 unique substances and contains information from 104287 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Propylidynetrimethanol
201-074-9 77-99-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 04-06-2021 View substance registered dossier
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-11-2018 View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-03-2016 View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 04-06-2021 View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2018 View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate
201-083-8 78-10-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-07-2021 View substance registered dossier
Pentaerithrityl tetranitrate
201-084-3 78-11-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-05-2018 View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-03-2017 View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-09-2011 View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Active Full Joint ≥ 1 tonnes 15-06-2021 View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-08-2016 View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-07-2020 View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-01-2021 View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 15-06-2021 View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-11-2020 View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2019 View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-12-2019 View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-12-2020 View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-11-2020 View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-10-2020 View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2018 View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-06-2021 View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-05-2013 View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-05-2013 View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2021 View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2019 View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2020 View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-03-2014 View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Active Full Joint ≥ 100 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 01-06-2021 View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2020 View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-01-2018 View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 06-07-2021 View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 09-03-2021 View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2018 View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-10-2020 View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-06-2018 View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-12-2014 View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-06-2010 View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-10-2020 View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2020 View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 02-04-2019 View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-12-2020 View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 29-10-2012 View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-01-2020 View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-07-2021 View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-10-2015 View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-01-2014 View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2015 View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-01-2016 View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 17-05-2021 View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 No longer Valid Full Individual No longer valid 03-07-2013 View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-06-2021 View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 15-07-2021 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2019 View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2019 View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 03-06-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 26-07-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-01-2013 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 No longer Valid Full Individual No longer valid 09-10-2009 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-08-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-07-2021 View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-02-2021 View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-08-2020 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2018 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2018 View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 25-06-2021 View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-05-2021 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-10-2012 View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-04-2021 View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-01-2021 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2015 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2014 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-03-2020 View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-06-2021 View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 21-07-2021 View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB OR21 Industriparken SE-284 80 Perstorp Sweden Sweden Sweden Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Rd D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
ERM_GmbH_OR13_KM Siemenstrasse 9. 63263 Neu Isenburg Hessen Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
VENATOR ITALY S.R.L. Localita Casone 1 58020 Scarlino GR Italy Italy Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2014; 2020 View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB Perstorp Industripark SE-28480 Perstorp Sweden Sweden Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Allnex Belgium OR3 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2021 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR2 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
OQ Chemicals GmbH Rheinpromenade 4a 40789 Monheim NRW Germany Germany Cease Manufacture Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2017 View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Venator France SAS 1 Rue des Garennes 62100 Calais France France Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
VENATOR MATERIALS UK LIMITED - OR2 Titanium House Hanzard Drive TS22 5FD Wynyard Park United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2021 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2014; 2016; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
GBK GmbH Global Regulatory Compliance Königsberger Str. 29 55218 Ingelheim Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo, Finland. 02710 Espoo Finland Finland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
Venator Germany GmbH - OR1 Dr.- Rudolf-Sachtleben Str. 4 47198 Duisburg Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Perstorp Specialty Chemicals AB OR20 Industiparken SE-28480 Perstorp Sweden Sweden Sweden Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Allnex Italy S.R.L. Via Matteo Bianchin, 62 36060 Romano d'Ezzelino Italy Italy Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
VENATOR MATERIALS UK LIMITED Titanium House Hanzard Drive TS22 5FD Wynyard Park United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2021 View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2014 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020; 2021 View substance registered dossier
Venator P&A Spain S.L. Poligono Industrial Nuevo Puerto Calle A s/n 21810 Palos de la Frontera (Huelva) Spain Spain Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Henkel Ireland Operations and Research Limited Tallaght Business Park Whitestown 24 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2016 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
ALCOPLAST via Ettore ARA , 48 20090 COLOGNO MONZESE ITALY Italy Italy Cease Manufacture Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 151 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
OQ Chemicals GmbH OR Rheinpromenade 4a 40789 Monheim NRW Germany Germany Cease Manufacture Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V._1 Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
Tronox Pigment UK Limited PO Box 26 LaPorte Road, Stallingborough DN41 8DP Grimsby Northeast Lincolnshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2021 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR13 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Propylidynetrimethanol 201-074-9 77-99-6 2020 View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS (Only Rep 2) Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 2011; 2012; 2013; 2015; 2018 View substance registered dossier
Warter Fuels Spółka Akcyjna Koralowa 60 02-967 Warszawa Poland Poland Active Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 - View substance registered dossier
Baerlocher Italia SPA Via San Colombano, 62/A 26900 Lodi Italy Italy Active Dibutyltin maleate 201-077-5 78-04-6 2016 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2015; 2017 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811698-1) OR of Hubei Jianghan new materials Co., Ltd 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2018 View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2021 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 023 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2017; 2020 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials Specialties Srl Zona Industriale- Località Rivolta Del Re Termoli 86039 Termoli CB Italy Italy Active Triethoxy(vinyl)silane 201-081-7 78-08-0 2020 View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active Tetraethyl orthocarbonate 201-082-2 78-09-1 - View substance registered dossier
Krka, d. d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto Slovenia Slovenia Active Tetraethyl orthocarbonate 201-082-2 78-09-1 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – B10 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Ricardo Nederland BV Catharijnesingel 33 3511 GC Utrecht Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2011; 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2019 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials Specialties Srl Zona Industriale- Località Rivolta Del Re Termoli 86039 Termoli CB Italy Italy Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – B11 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Versum Materials Netherlands B.V. Haarlerbergweg 21-23, 3e etage 1101CH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJSS Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2021 View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH SL 05 Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 05 Avenue des Arts 10 B-1210 Brussels Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Tetra Tech International Fuchsstrasse 1 67688 Rodenbach Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811698-1) OR of Hubei Jianghan new materials Co., Ltd 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2018 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited ​Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Orica Norway AS Röykenveien 18 NO-3412 Lierstranda Norway Norway Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 2018 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (B7D5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
Orica Explosivos Industriales, S. A. Carretera a Villafer, Km 7. 24220 Valderas León Spain Spain Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
EURENCO Bofors AB Kontorsvägen 6 SE-691 86 Karlskoga Sweden Sweden Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
Explosia a.s. Semtín 107 530 02 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
momaja s.r.o Karolinská 650/1 186-00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
MAXAMCORP INTERNATIONAL, S.L. Avenida Partenon, 16 28042 Madrid Spain Spain Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 2015; 2016; 2017; 2020 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate 201-085-9 78-13-7 - View substance registered dossier
Domus Chemicals S.p.A v. Mazzini 1 24066 Pedrengo Bergamo Italy Italy Active 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate 201-089-0 78-16-0 - View substance registered dossier
NYCO-STPC Zoning Industriel de Tournai Ouest 1 B-7503 Froyennes Belgium Belgium Active 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate 201-089-0 78-16-0 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol 201-099-5 78-26-2 2017 View substance registered dossier
DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen Denmark Denmark Active 2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol 201-099-5 78-26-2 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active 1-ethynylcyclohexanol 201-100-9 78-27-3 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-ethynylcyclohexanol 201-100-9 78-27-3 2016; 2017 View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active 1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate 201-108-2 78-35-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Hubei Sancaitang Chemical Technology Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin 02 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl ethylphosphonate 201-111-9 78-38-6 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl ethylphosphonate 201-111-9 78-38-6 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 2018 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 2021 View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2015; 2018 View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands No longer Valid Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2018 View substance registered dossier
ICL-IP Bitterfeld GmbH Rudolph-Glauber-Strasse 7 06749 Bitterfeld Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2012 View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141AH Vijfhuizen. Netherlands Netherlands Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Quimidroga Tuset 26 08006 Barcelona Spain Spain Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland No longer Valid Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2010; 2011; 2014; 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2015 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2011; 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
Vink+Co. GmbH Handelsgesellschaft und Co KG Eichenhoehe 24 21255 Kakenstorf Germany Germany Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2014 View substance registered dossier
Syngenta Production France SAS 55, rue du Fond du Val 27600 Saint-Pierre-La-Garenne France France Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2019 View substance registered dossier
Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. Anthousas Avenue 153 49 Anthousa-Attiki Greece Greece Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture Trioctylphosphine oxide 201-121-3 78-50-2 2021 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Trioctylphosphine oxide 201-121-3 78-50-2 2019 View substance registered dossier
ICL-IP Bitterfeld GmbH Rudolph-Glauber-Strasse 7 06749 Bitterfeld Germany Germany Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Wansheng Dawei Chemical Co., LTD) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141 AH Vijfhuizen Netherlands Netherlands Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
ALBEMARLE CHEMICALS UK. LTD Smoke Lane BS11OYT AVONMOUTH, BRISTOL United Kingdom United Kingdom No longer Valid Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2021 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2014; 2019 View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME02 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2016; 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2012; 2013; 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2012; 2013; 2016; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
Abbott Ireland Ballytivnan ROI Sligo Connaught Ireland Ireland Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH TTCT Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2016 View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2013 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2013; 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2012; 2014; 2015; 2016; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Chinasun Specialty Products Co., Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2015 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2013; 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2017; 2019 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2013; 2020 View substance registered dossier
AS OLAINES ĶĪMISKĀ RŪPNĪCA BIOLARS Rupnicu 3 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland No longer Valid 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2018 View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2018 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2014; 2020 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
Symrise H17 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2018; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 - View substance registered dossier
Symrise H17 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
SIMONE GATTO srl C.DA S. BIAGIO 98045 SAN PIER NICETO MESSINA Italy Italy Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Sensient Technologies Europe GmbH Geesthachter Straße 103 21502 Geesthacht Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
BONTOUX S.A.S. Le clôt 26170 Saint Auban sur l'Ouvèze France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Payan Bertrand 28 av Jean XXIII BP61057 06131 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2010; 2013; 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2011; 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
MANE OR Wayne 620 route de Grasse 06620 LE BAR SUR LOUP France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Augustus Oils Ltd Augustus House Mill Lane GU34 2QG Alton Hampshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Linalool 201-134-4 78-70-6 2021 View substance registered dossier
Global Essence Europe B.V P.O. Box 67 ZH 4254 Sleeuwuk Netherlands Netherlands Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture Linalool 201-134-4 78-70-6 2016 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
H. REYNAUD & FILS La Cheminade 26570 MONTBRUN LES BAINS France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
ENGADI, S.L. Isidoro de la Cierva, 10, 3º 30001 Murcia Murcia Spain Spain Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
BALCHEM Italia srl Via del Porto snc 28040 Marano Ticino Novara Italy Italy Active Choline hydrogen carbonate 201-137-0 78-73-9 - View substance registered dossier
ALGRY QUIMICA, S.L. Pol. Ind. Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera Huelva Spain Spain Active Choline hydrogen carbonate 201-137-0 78-73-9 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
TSE, OR for Tosoh Finechem Rembrandt Tower Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 2021 View substance registered dossier
R.P. Chem srl Via San Michele 47 31032 Casale sul Sile Treviso Italy Italy Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 2019 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 2013 View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
TSE, OR for Tosoh Finechem Rembrandt Tower Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 2020 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
Holborn Europa Raffinerie GmbH Moorburger Strasse 18 21079 Hamburg Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2013; 2014 View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012; 2020 View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012; 2020 View substance registered dossier
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH Alte Strasse 201 50769 Koeln Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2013; 2014 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France 31 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2016 View substance registered dossier
Total Raffinage France 2, place Jean Millier, La Défense 92400 Courbevoie France France Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Gunvor International B.V. Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (MATS) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road, Dublin D12X V7K Dublin Ireland Ireland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2020 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 65 Intertek Deutschland GmbH Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2019; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Cease Manufacture 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2020 View substance registered dossier
HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH Raffineriestrasse 1 26388 Wilhelmshaven Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
ITELYUM Purification S.r.l. Via S. Intini n. 2 27015 Landriano (PV) Italy Italy Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2015 View substance registered dossier
Puma Energy Belfast Ltd Airport Road West Belfast BT3 9EA Belfast United Kingdom (Northern Ireland) United Kingdom (Northern Ireland) Active