Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 22 července 2021. Database contains 23346 unique substances and contains information from 104205 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Reaction products of aniline-3-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-519-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts
945-518-6 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-08-2019 View substance registered dossier
Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts
945-517-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-11-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-6-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (E)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (Z)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran
945-481-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen, deaminated
945-453-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-05-2018 View substance registered dossier
propan-2-yl 2-({[(propan-2-yl)oxy]carbonyl}oxy)benzoyl carbonate
945-335-1 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 12-11-2018 View substance registered dossier
Calcium magnesium silicate
945-327-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-07-2020 View substance registered dossier
Methyl (1R,3S,4R,5R)-3-amino-5-({2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1-oxopropan-2-yl]-β-D-galactopyranosyl}oxy)-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6-deoxy-α -L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate hydrochloride
945-311-0 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-07-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid
945-219-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-11-2018 View substance registered dossier
Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous
945-205-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-04-2018 View substance registered dossier
Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products
945-149-0 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
Reaction Products of (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane and Propyltriethoxysilane with water
945-145-9 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 04-09-2017 View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine
945-133-3 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-03-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid and sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate
945-131-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-05-2020 View substance registered dossier
n-methylnaphtylmethylamine acetate
945-128-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-10-2017 View substance registered dossier
Reaction products of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine
945-075-9 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-03-2021 View substance registered dossier
Diesters of alcohols, C7-9-iso-, C8-rich, 2-ethylhexyl and nonanedioic acid
945-069-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(4-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine and N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-1-amine
945-065-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-04-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
945-049-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2017 View substance registered dossier
rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4Hinden-4-one
945-048-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA
945-047-6 - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-11-2019 View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-04-2018 View substance registered dossier
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal
945-034-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-05-2017 View substance registered dossier
di-tert-butyl 2,2'-(((((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(2-amino-5-fluoro-4,1-phenylene))bis(azanediyl))bis(carbonyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate)
945-018-8 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane and 1,6-diiodoperfluorohexane
945-003-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-09-2019 View substance registered dossier
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxy-, tris(C12-13-branched-alkyl)ester
944-989-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 31-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-(cyclopent-1-en-1-yl)-3-oxobutanoate and ethyl 2-cyclopentylidene-3-oxobutanoate
944-982-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-06-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethyldodecanamide and N,N-dimethyltetradecanamide
944-968-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of butane-1,3-diyl diacrylate and 1,3 butanediol diacrylate adduct with 1,3 butanediol monoacrylate
944-962-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-01-2018 View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-06-2017 View substance registered dossier
reaction mass of diethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate and diethyl (Z)-2-methylbut-2-enedioate
944-953-9 73326-59-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2018 View substance registered dossier
D-Gluconic acid, δ-lactone, reaction products with propanolamine
944-951-8 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-12-2017 View substance registered dossier
5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole hydrochloride (1:1)
944-938-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-07-2017 View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-05-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of butyl palmitate and butyl oleate and butyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate and 482-680-2
944-892-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-07-2018 View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine
944-891-2 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 01-02-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of levomepromazine and (3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
944-887-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-06-2018 View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-04-2019 View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 11-01-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl L-arginine dihydrochloride and Sodium chloride
944-882-3 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-05-2017 View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-06-2019 View substance registered dossier
Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride
944-860-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-06-2019 View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-07-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal
944-855-6 199445-85-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-09-2019 View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18-alkyl esters, disodium salts
944-848-8 90268-39-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-05-2021 View substance registered dossier
Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
944-827-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-11-2019 View substance registered dossier
Reaction product of stearic acid and diglycerol
944-825-2 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-12-2019 View substance registered dossier
4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (4E)-
944-817-9 244626-73-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)-
944-816-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-06-2019 View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 1-Methoxypropan-2-ol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-815-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-05-2018 View substance registered dossier
citric acid, esters with dodecan-1-ol
944-802-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-04-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene
944-788-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene
944-788-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-07-2017 View substance registered dossier
HPSA
944-787-7 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-06-2020 View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-3-ene and 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-4-ene and 4-methylidene-1-oxaspiro[5.5]undecane
944-753-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-05-2018 View substance registered dossier
Calcium sebacate
944-732-7 - Active Full Joint Tonnage data confidential 25-09-2018 View substance registered dossier
Reaction product of MDI (202-966-0), Octadecylamine (204-695-3) and magnesium hydroxide (215-170-3)
944-730-6 - Active Full Joint Tonnage data confidential 28-02-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and magnesium oxide and silicon dioxide and calcium oxide
944-726-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts
944-723-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-02-2018 View substance registered dossier
C.I. Acid Blue 182
944-710-7 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 07-06-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine
944-699-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-08-2020 View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-05-2017 View substance registered dossier
(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
944-682-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-12-2017 View substance registered dossier
Distillation residue of the reaction mass of 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol
944-676-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 31-03-2017 View substance registered dossier
Reaction products of 3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-1-penten-3-ol, cyclized
944-675-8 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2017 View substance registered dossier
ATMG
944-625-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone
944-623-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-06-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-)
944-619-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with Urea, N-(3-aminophenyl)-, subsequently condensation with 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, further condensation with Benzenesulfonic acid, 3-amino- and 3-Pyridinecarboxylic acid, sodium salts
944-617-1 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-08-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol and cyanogen bromide
944-616-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 03-04-2018 View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-06-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)]
944-584-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-01-2018 View substance registered dossier
Reaction Products of Dimethyl hydrogen phosphite and Alcohols C14-18, Even, Linear
944-574-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-11-2017 View substance registered dossier
5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime
944-572-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-03-2017 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt
944-563-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts
944-562-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-03-2018 View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 11-02-2021 View substance registered dossier
1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol
944-553-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 11-07-2017 View substance registered dossier
Liraglutide precursor
944-552-9 - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 29-09-2017 View substance registered dossier
Insulin Human Methyl Ester
944-551-3 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2017 View substance registered dossier
Insulin DesB30
944-550-8 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2017 View substance registered dossier
Insulin Aspart Precursor
944-549-2 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2017 View substance registered dossier
Insulin Aspart Ethyl Ester
944-548-7 - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2017 View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-03-2017 View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora erythraea (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-533-5 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-09-2017 View substance registered dossier
Pyridine, 2-(phenylethynyl)-sulphate
944-531-4 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 28-02-2017 View substance registered dossier
Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction
944-530-9 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 28-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine
944-528-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2020 View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-02-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene
944-520-4 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-05-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt.
944-517-8 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-12-2018 View substance registered dossier
Polysaccharids of kernel Avena sativa, Poaceae
944-507-3 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-04-2019 View substance registered dossier
Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts
944-505-2 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 02-08-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol
944-498-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2017 View substance registered dossier
Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol
944-490-2 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-10-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate
944-488-1 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-05-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
944-483-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
944-482-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-02-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
944-461-4 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-10-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Reaction products of aniline-3-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-519-1 - 2021 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of aniline-3-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-519-1 - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-518-6 - 2019 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-518-6 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-518-6 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-518-6 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of aniline-4-sulfonic acid diazo with formaldehyde and resorcinol, sodium salts 945-518-6 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts 945-517-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts 945-517-0 - - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts 945-517-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts 945-517-0 - - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of 4'-amino-4-nitrodiphenylamine-2-sulfonic acid diazo, 4-nitroaniline diazo, aniline-2,5-disulfonic acid diazo and resorcinol, sodium salts 945-517-0 - - View substance registered dossier
SBS 30 rue Gambetta BP 206 40105 DAX France France Active Reaction mass of (E)-6-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (E)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran and (Z)-7-ethylidene-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-5,8-methano-4H-1-benzopyran 945-481-6 - 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen, deaminated 945-453-3 - - View substance registered dossier
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kalkstrasse 218 51377 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture propan-2-yl 2-({[(propan-2-yl)oxy]carbonyl}oxy)benzoyl carbonate 945-335-1 - 2020 View substance registered dossier
Svenska Aerogel AB Stömmavägen 2 80309 Gävle Sweden Sweden Active Calcium magnesium silicate 945-327-8 - 2020 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active Methyl (1R,3S,4R,5R)-3-amino-5-({2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1-oxopropan-2-yl]-β-D-galactopyranosyl}oxy)-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6-deoxy-α -L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate hydrochloride 945-311-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid 945-219-0 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid 945-219-0 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of tetrasodium (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonate and (E)-7-((4-(4-chloro-6-(3-(2-(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenyl)diazenyl)naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid 945-219-0 - - View substance registered dossier
Zeolyst CV Oosterhorn 36 9936 HD1 Delfzijl Netherlands Netherlands Active Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous 945-205-4 - - View substance registered dossier
Zeolyst CV - OR1 Oosterhorn 36 9936 HD1 Delfzijl Netherlands Netherlands Active Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous 945-205-4 - - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products 945-149-0 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products 945-149-0 - - View substance registered dossier
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Färjevägen 1 SE-445 80 Bohus Sweden Sweden Cease Manufacture Reaction Products of (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane and Propyltriethoxysilane with water 945-145-9 - 2020 View substance registered dossier
Kemira Oyj (OR for Chemicals Ltd.) Energiakatu 4 FI-00101 Helsinki Finland Finland Cease Manufacture Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine 945-133-3 - 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine 945-133-3 - 2019 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid and sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate 945-131-2 - 2020 View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino Viejo del Pliego s/n 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active n-methylnaphtylmethylamine acetate 945-128-6 - - View substance registered dossier
Chemie-Technik GmbH Robert-Bosch-Str. 19 72189 Vöhringen Germany Germany Active Reaction products of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine 945-075-9 - - View substance registered dossier
Rhenus Lub GmbH & Co KG Hamburgring 45 D-41179 Mönchengladbach Germany Germany Active Reaction products of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine 945-075-9 - 2019; 2021 View substance registered dossier
Croda Nederland BV Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Diesters of alcohols, C7-9-iso-, C8-rich, 2-ethylhexyl and nonanedioic acid 945-069-6 - - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB Markaskälsvägen 6 22647 Lund Sweden Sweden Active Reaction mass of N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(4-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine and N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-1-amine 945-065-4 - 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde 945-049-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4Hinden-4-one 945-048-1 - - View substance registered dossier
Wall Chemie GmbH Am Selder 25 47906 Kempen Germany Germany Active Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA 945-047-6 - - View substance registered dossier
INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL via cavour n. 18 24050 orio al serio Italy Italy Active Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA 945-047-6 - 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA 945-047-6 - - View substance registered dossier
RSA le Rubis SA RN85 38560 JARRIE France France Active alumina doped with cobalt 945-045-5 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal 945-034-5 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - di-tert-butyl 2,2'-(((((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(2-amino-5-fluoro-4,1-phenylene))bis(azanediyl))bis(carbonyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate) 945-018-8 - - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane and 1,6-diiodoperfluorohexane 945-003-6 - 2019 View substance registered dossier
L'OREAL DEUTSCHLAND GmbH Herzstrasse 175 D-76187 KARLSRUHE Germany Germany Active 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxy-, tris(C12-13-branched-alkyl)ester 944-989-5 - - View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxy-, tris(C12-13-branched-alkyl)ester 944-989-5 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of ethyl 2-(cyclopent-1-en-1-yl)-3-oxobutanoate and ethyl 2-cyclopentylidene-3-oxobutanoate 944-982-7 - 2017 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Reaction mass of N,N-dimethyldodecanamide and N,N-dimethyltetradecanamide 944-968-0 - - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Reaction mass of butane-1,3-diyl diacrylate and 1,3 butanediol diacrylate adduct with 1,3 butanediol monoacrylate 944-962-8 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active 7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate 944-956-5 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active reaction mass of diethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate and diethyl (Z)-2-methylbut-2-enedioate 944-953-9 73326-59-7 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active D-Gluconic acid, δ-lactone, reaction products with propanolamine 944-951-8 - - View substance registered dossier
DIPHARMA FRANCIS srl Bissone, 5 20021 Baranzate Milano Italy Italy Active 5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole hydrochloride (1:1) 944-938-7 - - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active 1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul... 944-920-9 - - View substance registered dossier
ITERG 11 rue Gaspard Monge 33610 CANEJAN France France Active Reaction mass of butyl palmitate and butyl oleate and butyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate and 482-680-2 944-892-8 - 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine 944-891-2 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine 944-891-2 - - View substance registered dossier
All'Chem rue Marceau 03108 MONTLUCON CEDEX France France Active Reaction mass of levomepromazine and (3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate 944-887-0 - - View substance registered dossier
KALICHEM SRL VIA ALESSANDRINI 8 25086 REZZATO (BRESCIA) Italy Italy Active Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3) 944-886-5 - 2019 View substance registered dossier
KALICHEM SRL VIA ALESSANDRINI 8 25086 REZZATO (BRESCIA) Italy Italy Active Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3) 944-884-4 - - View substance registered dossier
Laboratorios Miret, S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of Ethyl L-arginine dihydrochloride and Sodium chloride 944-882-3 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt 944-870-8 - - View substance registered dossier
Legacy Healthcare sas 27 avenue de l'opera 75001 Paris France France Active Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride 944-860-3 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate 944-856-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate 944-856-1 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate 944-856-1 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal 944-855-6 199445-85-7 2017; 2019 View substance registered dossier
IGCAR INDUSTRIES, S.L. c/ Domènech i Montaner, 35-55, Desp 5 08191 Rubí Spain Spain Active Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18-alkyl esters, disodium salts 944-848-8 90268-39-6 - View substance registered dossier
RICCI S.P.A. via colombo 128 21055 Gorla Minore Varese Italy Italy Active Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18-alkyl esters, disodium salts 944-848-8 90268-39-6 - View substance registered dossier
TFL ITALIA SpA Via dei Campacci 11 20010 Buscate MI Italy Italy Active Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18-alkyl esters, disodium salts 944-848-8 90268-39-6 2021 View substance registered dossier
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG Max-Schwarz-Str. 3-5 56112 Lahnstein Germany Germany Active Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18-alkyl esters, disodium salts 944-848-8 90268-39-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid 944-827-3 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction product of stearic acid and diglycerol 944-825-2 - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active Reaction product of stearic acid and diglycerol 944-825-2 - 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of stearic acid and diglycerol 944-825-2 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (4E)- 944-817-9 244626-73-1 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, (4E)- 944-817-9 244626-73-1 2018; 2020 View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Blue Bell Business Centre Old Naas Road D12X V7K Dublin Ireland Ireland Active C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)- 944-816-3 - 2018; 2019 View substance registered dossier
Sir Industriale Spa Via Bellini 35 20050 Macherio MONZA-Brianza Italy Italy Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 1-Methoxypropan-2-ol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-815-8 - - View substance registered dossier
The Valspar (France) Corporation, S.A.S. Boite Postale 51 14, Rue Chanay 71700 Tournus Saone & Loire France France Active Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 1-Methoxypropan-2-ol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin 944-815-8 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - citric acid, esters with dodecan-1-ol 944-802-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene 944-788-2 - - View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene 944-788-2 - - View substance registered dossier
Raschig GmbH Mundenheimerstraße 100 D-67061 Ludwigshafen Germany Germany Active HPSA 944-787-7 - 2020 View substance registered dossier
Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116 68305 Mannheim Germany Germany Active Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated 944-754-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-3-ene and 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-4-ene and 4-methylidene-1-oxaspiro[5.5]undecane 944-753-1 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Calcium sebacate 944-732-7 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of MDI (202-966-0), Octadecylamine (204-695-3) and magnesium hydroxide (215-170-3) 944-730-6 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of copper oxide and magnesium oxide and silicon dioxide and calcium oxide 944-726-4 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts 944-723-8 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts 944-723-8 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts 944-723-8 - - View substance registered dossier
Colorants Solutions Iberica, S.L.U. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active C.I. Acid Blue 182 944-710-7 - - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active C.I. Acid Blue 182 944-710-7 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany No longer Valid Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - 2018 View substance registered dossier
Triade B.V. Dijkweg 159 2675 AD Honselersdijk Netherlands Netherlands Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
Farbchemie Braun GmbH & Co.KG Daimlerring 11 65205 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine 944-699-9 - 2019 View substance registered dossier
Radicifil europa n.41 24020 Casnigo (BG) Italy Italy Active 3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate 944-688-9 15107-78-5 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexane-1-carboxylic acid 944-682-6 - - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Distillation residue of the reaction mass of 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol 944-676-3 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction products of 3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-1-penten-3-ol, cyclized 944-675-8 - - View substance registered dossier
SYNTHEXIM 1 Quai d'Amérique 62 100 calais France France Active ATMG 944-625-5 - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone 944-623-4 - 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone 944-623-4 - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone 944-623-4 - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of 1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)anthraquinone and 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone 944-623-4 - 2020; 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-) 944-619-2 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-) 944-619-2 - 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction mass of trisodium bis[5-amino-2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}benzenesulfonato(3-)]chromate(3-), trisodium bis[2-(hydroxy-κO)-3-{[1-(hydroxy-κO)-2-naphthyl]diazenyl-κN1}-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-) and heptasodium bis[4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)-5-nitro-3-sulfophenyl]diazenyl-κN2}-6-(4-sulfoanilino)naphthalene-2-sulfonato(5-)]chromate(7-) 944-619-2 - - View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with Urea, N-(3-aminophenyl)-, subsequently condensation with 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, further condensation with Benzenesulfonic acid, 3-amino- and 3-Pyridinecarboxylic acid, sodium salts 944-617-1 - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Reaction products of 4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol and cyanogen bromide 944-616-6 - 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane 944-610-3 286472-48-8 2017 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)] 944-584-3 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction mass of Sodium, bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-) and sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)] 944-584-3 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction Products of Dimethyl hydrogen phosphite and Alcohols C14-18, Even, Linear 944-574-9 - - View substance registered dossier
BASF Ireland Ltd. Little Island NA Cork Ireland Ireland Active 5-(C11-C12 alkyl, branched)-2-hydroxy-benzaldehyde oxime 944-572-8 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - 2018; 2021 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - - View substance registered dossier
Stahl International B.V. Sluisweg 10 5145 PE Waalwijk Netherlands Netherlands Active Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium salt 944-563-9 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts 944-562-3 - - View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts 944-562-3 - - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with reaction products of 6-amino-4-naphthol-2-sulfonic acid, sodium metabisulfite and formaòdehyde, chelated with chromium (3+), sodium potassium salts 944-562-3 - 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol 944-561-8 1465004-85-6 2021 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active 1-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)propan-1-ol 944-553-4 - - View substance registered dossier
Novo Nordisk A/S Novo Alle 2880 Bagsværd Denmark Denmark Active Liraglutide precursor 944-552-9 - - View substance registered dossier
Novo Nordisk A/S Novo Alle 2880 Bagsværd Denmark Denmark Active Insulin Human Methyl Ester 944-551-3 - - View substance registered dossier
Novo Nordisk A/S Novo Alle 2880 Bagsværd Denmark Denmark Active Insulin DesB30 944-550-8 - - View substance registered dossier
Novo Nordisk A/S Novo Alle 2880 Bagsværd Denmark Denmark Active Insulin Aspart Precursor 944-549-2 - - View substance registered dossier
Novo Nordisk A/S Novo Alle 2880 Bagsværd Denmark Denmark Active Insulin Aspart Ethyl Ester 944-548-7 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate 944-536-1 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS Zi les Bois de Grasse Boulevard Emmanuel Rouquier 06130 GRASSE France France Active Resinoid of Commiphora erythraea (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction 944-533-5 - 2017 View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Pyridine, 2-(phenylethynyl)-sulphate 944-531-4 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS Zi les Bois de Grasse Boulevard Emmanuel Rouquier 06130 GRASSE France France Active Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction 944-530-9 - 2017 View substance registered dossier
Bionorica Extracts SL Cami d´Es Raiguer 07330 Consell Mallorca Spain Spain Active Resinoid of Commiphora myrrha (Burseraceae) obtained from the gum by ethanol extraction 944-530-9 - - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine 944-528-8 - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine 944-528-8 - 2018 View substance registered dossier
Symrise A4 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (2R*,4R*,4aR*,9bS*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine and (2R*,4R*,4aS*,9bR*)-2,4-dimethyl-4,4a,5,9b-tetrahydroindeno[1,2-d][1,3]dioxine 944-528-8 - - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active 1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate 944-522-5 - - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Reaction mass of (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-yl rel-acetate and rel-(1aR,4aR,8aR)-2,4a,8,8-tetramethyl-1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydrocyclopropa[d]naphthalene and rel-(3R,3aS,7S,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulene 944-520-4 - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt. 944-517-8 - - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt. 944-517-8 - 2017 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt. 944-517-8 - 2018 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active Reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, sodium salt. 944-517-8 - - View substance registered dossier
SILAB ZI de la Nau 19240 Saint Viance France France Active Polysaccharids of kernel Avena sativa, Poaceae 944-507-3 - 2017; 2019 View substance registered dossier
Everlight Europe B.V. Rivium Boulevard 224 2909LK Capelle a/d Ijssel Netherlands Netherlands Active Reaction products of diazotised Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]- , subsequently coupled with 3,5-Diaminobenzoic acid, further coupled with diazotised Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salts 944-505-2 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Reaction mass of 1-(allyloxy)dodecan-2-ol and 1-(allyloxy)tetradecan-2-ol 944-498-6 - - View substance registered dossier
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 place Abel Gance 92654 Boulogne France France Active Reaction products of enzymatic esterification of linolenic acid and 1,2-octanediol 944-490-2 - 2018 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2-methyl-6-methylideneoct-7-en-2-yl acetate and 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate and 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexyl acetate 944-488-1 - - View substance registered dossier
FIDER 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Reaction mass of 2,2,6-trimethyl-1-oxaspiro[2.5]oct-5-ene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene 944-483-4 - 2019 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one 944-482-9 - - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one 944-482-9 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one 944-482-9 - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene 944-461-4 - - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene 944-461-4 - 2017; 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene 944-461-4 - - View substance registered dossier
GREENCHEMICALS S.r.l. via Lavoratori Autobianchi 1 20832 Desio Monza-Brianza Italy Italy Active Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene 944-461-4 - 2017 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1