Registrované látky

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 29 července 2021. Database contains 23355 unique substances and contains information from 104287 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
No results were found
Details
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-12-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 03-12-2014 View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2017 View substance registered dossier
Reaction mass of stereoisomer of 2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, compound with 1-phenylethanamine
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-02-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2016 View substance registered dossier
Reaction mass of zirconium oxide and sulphuric acid in the presence of water
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-07-2021 View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-01-2013 View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 27-10-2017 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-05-2017 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 16-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 15-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 20-02-2018 View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 02-03-2018 View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-06-2014 View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 24-01-2014 View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 27-09-2018 View substance registered dossier
Reaction products of alcohols and inorganic acid, salified by substituted-amine
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-08-2019 View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 19-06-2019 View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 31-05-2018 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-12-2019 View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-12-2018 View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-10-2020 View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 11-03-2020 View substance registered dossier
Reaction products of methyloxirane with formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and reaction products of methyloxirane with 2,2'-oxydiethanol
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 10-06-2021 View substance registered dossier
Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-07-2021 View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-03-2018 View substance registered dossier
Reaction products of tetraisopropyl titanate (4+), hydroxyalkaloic acid and substituted alkanol
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 19-11-2012 View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-05-2015 View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 29-10-2012 View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2012 View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 14-08-2012 View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-07-2012 View substance registered dossier
Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-09-2020 View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-06-2018 View substance registered dossier
Santicizer P1400
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
Saskine 70
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
SM374-6
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-06-2021 View substance registered dossier
SM374-Ox
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-06-2021 View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 28-07-2017 View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 27-03-2020 View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-12-2019 View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-12-2019 View substance registered dossier
Sol-gel reaction products of alcohols, hydrochloric acid, pentane-2,4-dione, zirconium tetraalkanolate and water
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-12-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane - - - View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide - - 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of stereoisomer of 2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, compound with 1-phenylethanamine - - - View substance registered dossier
Champion Technologies Ltd W Sam White Building Peterseat Drive Altens AB12 3HT Aberdeen Aberdeenshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol - - 2017 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate - - - View substance registered dossier
exoMchim SAS 5 rue du vieux pont 26600 PONT DE L'ISERE France France Active Reaction mass of zirconium oxide and sulphuric acid in the presence of water - - 2021 View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc - - 2013 View substance registered dossier
Italmatch UK Ltd. Corporation Road NP19 4XF Newport South Wales - Gwent United Kingdom United Kingdom Active Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide. - - 2017 View substance registered dossier
Designed Chemistry AB Götabruks väg 1 463 35 Göta Sweden Sweden Active Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine - - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München Germany Germany Active Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride - - 2012; 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II) - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate - - 2012; 2014 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide - - 2017; 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of alcohols and inorganic acid, salified by substituted-amine - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum - - 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2019 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene) - - 2009; 2013; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate - - - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Reaction products of methyloxirane with formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and reaction products of methyloxirane with 2,2'-oxydiethanol - - 2012; 2013; 2014; 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Reaction products of Soya and Linseed Oil Fatty Acids with Bisphenol A diglycidylether - - 2021 View substance registered dossier
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN S.L. Polígono Zona Franca Sector F, Calle 43 Nº 10 8040 Barcelona Spain Spain Active Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride - - 2017; 2018 View substance registered dossier
METCO SRL VIA GALILEI 4 40053 VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO BOLOGNA Italy Italy Active Reaction products of tetraisopropyl titanate (4+), hydroxyalkaloic acid and substituted alkanol - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4) - - 2011; 2012 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide - - 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reactive Blue F08-0170 - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Blue F08-0170 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Orange F08-0314 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reactive Red F03-0318 - - 2012 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Reddish Blue - - - View substance registered dossier
Promat SpA via Provinciale 10 24040 Filago Italy Italy Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Unifrax France 001 17 Rue Antoine Durafour Lorette 42420 Lorette France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2014; 2015; 2016; 2017 View substance registered dossier
elisto GmbH Robert-Bosch-Str. 15 65582 Diez Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2012; 2015 View substance registered dossier
IIP Europe GmbH Fritz-Vomfelde-Str.34 40547 Duesseldorf Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2011 View substance registered dossier
Unifrax France 17 Rue Antoine Durafour Lorette 42420 Lorette France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Ibiden Hungary Kft Neumann János 2336 Dunavarsány Hungary Hungary Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Nutec Europe, S.L. Eitua Industrialdea 71 A 48240 Berriz Spain Spain Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Thermal Ceramics de France S.A.S. 3, Rue du 18 Juin 1827 42160 Andrezieux-Boutheon France France Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
Rath GmbH Ossietzkystrasse D-01662 Meissen Germany Germany Active Refractories, fibers, aluminosilicate - 142844-00-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate - - - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Santicizer P1400 - - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Sachem Europe BV Van Voordenpark 15 5301 KP Zaltbommel Gelderland Netherlands Netherlands Active Saskine 70 - - - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active SM374-6 - - - View substance registered dossier
Corden Pharma Bergamo S.p.A. Via Bergamo, 121 IT-24047 Treviglio BG Italy Italy Active SM374-Ox - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate - - 2017 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates - - 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium salts of substituted amino acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Sodium salts of substituted amino acid (2) - - - View substance registered dossier
SOCOMORE Z.I. DU PRAT AVENUE PAUL DUPLEIX R.P. 3707 56037 VANNES France France Active Sol-gel reaction products of alcohols, hydrochloric acid, pentane-2,4-dione, zirconium tetraalkanolate and water - - 2019 View substance registered dossier

export-type

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.