Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 22 července 2021. Database contains 23346 unique substances and contains information from 104205 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-09-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-05-2019 View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-05-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate
950-225-1 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-10-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate
950-250-8 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-09-2020 View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-11-2019 View substance registered dossier
di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 24-06-2020 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
950-347-5 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-03-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-05-2020 View substance registered dossier
Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-442-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion
950-444-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-01-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 02-08-2019 View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 09-10-2019 View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-01-2021 View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 2- (palmitoylamino)ethyl acrylate and 2-(stearoylamino)ethyl acrylate
950-492-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-12-2020 View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized
950-547-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-06-2019 View substance registered dossier
(S)-1-(3-Fluoro-propyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenoxy]-pyrrolidine
950-570-8 2114341-28-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-10-2020 View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 29-07-2019 View substance registered dossier
N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine
950-627-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-01-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one
950-718-1 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-09-2019 View substance registered dossier
Extract from the seeds of Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) obtained by extraction with polar solvents
950-727-0 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 07-09-2020 View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters, salts with 2,2'-iminodiethanol
950-746-4 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-03-2020 View substance registered dossier
ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
950-838-4 2229861-21-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-09-2019 View substance registered dossier
2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide
950-840-5 2229861-18-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-09-2019 View substance registered dossier
Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol
950-852-0 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-07-2019 View substance registered dossier
(isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate)
950-860-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-05-2021 View substance registered dossier
Reaction mass of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-897-6 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-11-2019 View substance registered dossier
Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-898-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-11-2019 View substance registered dossier
Santalene oil: fermentation products of glucose with Rhodobacter sphaeroides
950-969-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-07-2020 View substance registered dossier
Reaction products of rel-(1S)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and 2,2-dimethyloxirane
951-032-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-10-2019 View substance registered dossier
2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine
951-084-9 1822310-42-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 07-10-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindan-5-amine and 3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
951-182-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-11-2019 View substance registered dossier
Salt of 4-(3-bromopropyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole and hydrogen bromide (1:1)
951-193-1 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2019 View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-219-1 - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 30-03-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate
951-255-8 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-11-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene
951-275-7 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2019 View substance registered dossier
Crude Azuril
951-345-7 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-11-2019 View substance registered dossier
Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation
951-397-0 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 08-11-2019 View substance registered dossier
Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline
951-458-1 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-11-2020 View substance registered dossier
Reaction mass of (3S)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol and (13ξ)-pimara-7,15-dien-18-al
951-475-4 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-03-2020 View substance registered dossier
Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS)
951-477-5 - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2020 View substance registered dossier
N1,N3‐bis(3‐methylphenyl)‐5‐[(3‐methylphenyl)sulfamoyl]benzene‐1,3‐dicarboxamide
951-483-8 2375645-78-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2020 View substance registered dossier
[5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone-chlorohydrate
951-488-5 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate
951-493-2 - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Lehmann & Voss & Co. KG Alsterufer 19 20354 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) 950-156-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene 950-170-3 - - View substance registered dossier
Sophim Iberia, S.L. Paraje de los Pilarejos s/n, salida KM 479 - A7 04100 Níjar Almería Spain Spain Active Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation 950-187-6 - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone 950-200-5 - - View substance registered dossier
EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-Müller-Staße 23 68165 Mannheim Baden-Württemberg Germany Germany Active Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate 950-225-1 - - View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Reaction mass of butyl phenyl hydrogen phosphate and diphenyl hydrogen phosphate and phenyl dihydrogen phosphate 950-250-8 - - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Daimlerstrasse 19 86368 Gersthofen Germany Germany Active Vapour grown graphitic carbon fibre 950-278-0 - - View substance registered dossier
CSI-OR41DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active 6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt 950-320-8 - - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active benzyl 3-(isobutyryloxy)-2,2,4-trimethylpentyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 950-347-5 - 2021 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate 950-412-8 - 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Heavy gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-442-1 - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Distillate gas oil fraction, waste plastic derived, hydrothermal conversion 950-444-2 - 2021 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers 950-463-6 - - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae 950-480-9 - 2019 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate 950-484-0 - 2019 View substance registered dossier
Euticals SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France France Active isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate 950-484-0 - - View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active 1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate 950-485-6 - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Reaction mass of 2- (palmitoylamino)ethyl acrylate and 2-(stearoylamino)ethyl acrylate 950-492-4 - - View substance registered dossier
APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, S.A.U Av. Camí Reial 13-15 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized 950-547-2 - - View substance registered dossier
ORGAPHARM Rue du Moulin de la Canne 45300 PITHIVIERS France France Active (S)-1-(3-Fluoro-propyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenoxy]-pyrrolidine 950-570-8 2114341-28-3 - View substance registered dossier
Embraco Slovakia s.r.o. Odorinská cesta č.2 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia Slovakia Active Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene 950-576-0 - 2020 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active 1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one 950-588-6 1352216-91-1 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine 950-627-7 - - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active N1,N2-dimethyl-N1-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-N2-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine 950-627-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one 950-718-1 - - View substance registered dossier
TAKASAGO TEG-importer Industriestrasse 40 D-53909 Zülpich Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Extract from the seeds of Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) obtained by extraction with polar solvents 950-727-0 - - View substance registered dossier
Prochimica Novarese s.p.a. via Marconi, 21 28060 San Pietro Mosezzo Novara Italy Italy Active Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters, salts with 2,2'-iminodiethanol 950-746-4 - - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate 950-838-4 2229861-21-4 - View substance registered dossier
Esteve Quimica, S.A. Torre Esteve Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 08038 Barcelona Barcelona Spain Spain Active 2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide 950-840-5 2229861-18-9 - View substance registered dossier
ACS DOBFAR S.p.A Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano Milano Italy Italy Active Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol 950-852-0 - - View substance registered dossier
Euticals SAS ZI de Laville 47240 BON-ENCONTRE France France Active (isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate) 950-860-4 - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active (isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate) 950-860-4 - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary Hungary Active Reaction mass of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile 950-897-6 - - View substance registered dossier
Huntsman Corporation Hungary Zrt P.O. Box 449 8105 Petfurdo Hungary Hungary Active Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile 950-898-1 - - View substance registered dossier
Biovet JSC 39, Petar RAKOV Str. 4550 Peshtera Bulgaria Bulgaria Active Santalene oil: fermentation products of glucose with Rhodobacter sphaeroides 950-969-7 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction products of rel-(1S)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and 2,2-dimethyloxirane 951-032-5 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active 2-Dibenzofuranyl-1-4,6-diphenyl-[1,3,5]-triazine 951-084-9 1822310-42-8 - View substance registered dossier
MS TRADE s.r.o. Borská 37 19800 Prague 9 Czech Republic Czech Republic Active [No public or meaningful name is available] 951-169-0 - - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Spain) SL Avda de Arostegui s/n Apartado 94 E-31009 Pamplona Spain Spain Active Reaction mass of 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindan-5-amine and 3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine 951-182-1 - - View substance registered dossier
Fareva La Vallée 928 avenue Lavoisier ZI de Blavozy 43700 Saint Germain Laprade Auvergne France France Active Salt of 4-(3-bromopropyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole and hydrogen bromide (1:1) 951-193-1 - - View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics 951-219-1 - - View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate 951-255-8 - - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene 951-275-7 - - View substance registered dossier
NOVAPEX OR 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » CS 33167 69134 Ecully France France Active Crude Azuril 951-345-7 - - View substance registered dossier
Brüder Unterweger GmbH Thal-Aue 13 9911 Assling Austria Austria Active Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation 951-397-0 - - View substance registered dossier
Brüder Unterweger 1886 GmbH Thal-Aue 13 9911 Assling Austria Austria Active Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation 951-397-0 - - View substance registered dossier
IGM Resins Ltd c/o Baldwins, Wynyard Park House Wynyard Avenue TS22 5TB Wynyard Durham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - 2021 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - - View substance registered dossier
WSP UK Ltd. WSP HOUSE 70 CHANCERY LANE WC2A 1AF LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid Reaction products of 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate and N-methylaniline 951-458-1 - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Reaction mass of (3S)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol and (13ξ)-pimara-7,15-dien-18-al 951-475-4 - - View substance registered dossier
Haldor Topsoe A/S Nymøllevej 50 DK28000 Lyngby Denmark Denmark Active Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS) 951-477-5 - - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active N1,N3‐bis(3‐methylphenyl)‐5‐[(3‐methylphenyl)sulfamoyl]benzene‐1,3‐dicarboxamide 951-483-8 2375645-78-4 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active [5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone-chlorohydrate 951-488-5 - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate 951-493-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate 951-493-2 - - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1