Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 17 června 2021. Database contains 23308 unique substances and contains information from 103805 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 21-04-2021 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2019 View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2019 View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 03-06-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-01-2013 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 No longer Valid Full Individual No longer valid 09-10-2009 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-08-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2020 View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-02-2021 View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-08-2020 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2018 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2018 View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-05-2021 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-10-2012 View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-04-2021 View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-01-2021 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2015 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2014 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-03-2020 View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 07-05-2021 View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2011 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2020 View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2010 View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-05-2019 View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2017 View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-09-2020 View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 11-02-2020 View substance registered dossier
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-03-2020 View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-01-2021 View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 21-08-2020 View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
201-245-8 80-05-7 null Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum 25-09-2019 View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 22-01-2021 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 07-08-2020 View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-09-2013 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 08-07-2020 View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 17-12-2018 View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-08-2020 View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-05-2019 View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-05-2019 View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2020 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-05-2014 View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-03-2018 View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 19-01-2021 View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-12-2019 View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 19-02-2021 View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-11-2010 View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2018 View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-08-2017 View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 04-06-2021 View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-10-2019 View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-12-2020 View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 12-12-2018 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-02-2020 View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-05-2020 View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-08-2019 View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-09-2020 View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 18-04-2018 View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-03-2021 View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-04-2021 View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-08-2017 View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 13-04-2020 View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-02-2021 View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-03-2013 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-04-2020 View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Propionamide 201-172-1 79-05-0 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Propionamide 201-172-1 79-05-0 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Kemira Oyj (OR for Chemicals Ltd.) Energiakatu 4 FI-00101 Helsinki Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Laviosa Chimica Mineraria via L.da vinci 21 57123 Livorno Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Strasse 7 69115 Heidelberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175 (Harbour number 4501) P.O. Box 5020 NL-3197 XE Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Nalco Hellas S.A. 2, Ag. Kon/nou &Elenis Str. 13671 Kokkinos Milos A 13671 Athens Greece Greece Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Chimpex Industriale S.p.a. Zona Ind.le Loc. Pascarola 80023 Caivano (NA) Campania Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2018 View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Solenis UK Industries Limited CD&R LLP Cleveland House 33 King Street SW1Y 6RJ London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2015 View substance registered dossier
Feralco Water Solutions B.V. Westkade 38 a 4551BV Sas van Gent Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International NV Airport Plaza, Stockholm Building, Da Vincilaan 19 B-1831 DIEGEM Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014; 2015 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Archroma France, SAS Rue du Flottage 60350 Trosly-Breuil France France Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
LinmarkOR93 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street, STJ 1373 ST Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Färjevägen 1 SE-445 80 Bohus Sweden Sweden Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2016 View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SGL TECHNOLOGIES GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
KEMIRA ITALY S.P.A Via E. Majorana 8 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2017; 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Clariant SE - GB71 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 12 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (8LF5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014 View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
Solenis Technologies Germany GmbH Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011; 2013 View substance registered dossier
THOR GmbH Landwehrstrasse 1 D-67346 Speyer Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2019 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Cease Manufacture 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 2020 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
PALCHEM Rue du Transvaal BP22 62143 ANGRES France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 2019 View substance registered dossier
Lawter Europe Haven 1520 Ketenislaan 1 B-9130 Kallo East Flanders Belgium Belgium Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
AXXENCE Aromatic GmbH Tackenweide 28 46446 Emmerich am Rhein NRW Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
De Sangosse (Ireland) Limited 1 CASTLEWOOD AVENUE RATHMINES D06 H685 DUBLIN Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2019 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2017 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2020 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Cease Manufacture Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2018 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
AFYREN NEOXY Plateforme chimique Carling Saint Avold BP 30047 57502 Saint Avold Cedex France France Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Nippon Shokubai Europe N.V. Haven 1053 B-2070 Nieuwe Weg 1 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France15 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Imerys Mineraux Belgique imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par United Kingdom Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2021 View substance registered dossier
REACH 2008 Ltd. j.k.Mladost-1, bl.32, entr.A, fl.5, ap.10 1784 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2014; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-52 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2019; 2021 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. Ronda Can Fatjó, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014; 2021 View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE19) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-3 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 105 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
KiK Textilien und Non-Food GmbH Siemensstrasse 21 59199 Boenen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-14 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
Pioneer Solutions Europe BVBA De Roskam 13 2970 Schilde Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2012 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
WOOLWORTH GmbH Mönninghoffs Feld 5 59425 Unna NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Sanmu Group Co., ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Zebra A/S Strandgade 71-73 1401 Copenhagen Denmark Denmark Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 106 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 16 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DSM Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Arkema Sunke 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111163-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301-305 44309 Dortmund NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (X8UV) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Clariant Oil Services Scandinavia AS PB 6054 5892 Bergen Norway Norway Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Imerys Minerali Via Longobarda 1 54100 Massa Italy Italy Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ADISSEO FRANCE SAS Immeuble Antony Parc II 10 place du Général de Gaulle 92160 Antony France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney BP4 76350 Oissel France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-12 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014 View substance registered dossier
EcoMundo 215, rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
DOW OLEFINVERBUND GMBH Strasse B 13 D-06258 Schkopau Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
BISSELL International Trading Company B.V. d/b/a BISSELL Homecare International Stadhouderskade 55, Floor 2 1072 AB Amsterdam Netherlands Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17, 22363 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811603-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
Imerys Minerals OY imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par CORNWALL Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 19 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Adriaanse Import & Export Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM Eindhoven Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
StoHaas Marl GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf North-Rhine Westfalia Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (ZT3E) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018; 2021 View substance registered dossier
COATEX SAS 35 rue AMPERE 69730 GENAY France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM SRL Zoning Industriel B-6790 Aubange Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 108 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014; 2016 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
PHU Thoma Tomasz Konopa Winnica 36 66-300 Miedzyrzecz Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Wilkinson Sword GmbH Schuetzenstr. 110 42659 Solingen NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2018 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Synthomer a.s. Tovární 2093 356 01 Sokolov Czech Republic Czech Republic Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2011 View substance registered dossier
Aurora Specialty Chemistries Dunajska cesta 136 1000 Ljubljana Slovenia Slovenia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
REACH Euro Limited 36 Melbourne Road, Walthamstow, London, E17 6LR, United Kingdom E17 6LR London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
JACOBI CARBONS AB Slojdaregatan 1 393 53 Kalmar Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Chemsafe S.r.l. Via Ribes 5 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italy Italy Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2018 View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nufarm GmbH & Co.KG OR St.-Peter-Str.25 4021 Linz Austria Austria Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2016; 2021 View substance registered dossier
ADAMA Manufacturing Poland S.A. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals SPA Via Vincenzo Gioberti 1 20123 Milano Milano Italy Italy Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Meghmani Europe BVBA Grote Steenweg 42/44 2600 Berchem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
PCC MCAA Sp. z o.o. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Not Applicable Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
Nouryon Performance Formulations B.V. Haaksbergweg 88 1101 BZ Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2010; 2011; 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Purolite S.R.L.1 Str. Aleeza Uzinei 11 2342 Victoria Judestoi Brasov Romania Romania Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2012 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (U3PA) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CABB Holding GmbH Otto-Volger-Straße 3c 65843 Sulzbach Germany Germany Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2019 View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Vink+Co GmbH Handelsgesellschaft und Co.KG Eichenhöhe 24 21255 Kakenstorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
DuPont Nutrition Norge AS Industriveien 33 N-1337 Sandvika Norway Norway Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Jubilant Lifesciences NV Axxes Business Park - Guldensporenpark 22 - block C 9820 Merelbeke Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2013 View substance registered dossier
Abbott Diagnostics GmbH Max Planck Ring 2 D-65205 Delkenheim Hessen Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A15 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2018 View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Connect Chemicals Italia S.r.l. Via Torri Bianche, 9 20871 Vimercate (MB) Italy Italy Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2018 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2019 View substance registered dossier
Berg & Schmidt ( GmbH&CO. ) KG An der Alster 81 20099 Hamburg Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K008) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2020 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL 28 rue du Président Wilson 03200 VICHY France France Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2021 View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2012; 2013; 2014; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Connect Chemicals (UK) Ltd. Winnington Hall Cheshire CW8 4DU Northwich United Kingdom United Kingdom No longer Valid Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2021 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K007) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2020 View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
STERIS Ireland Limited IDA Business and Technology Park Country Offialy R35 X865 Tullamore Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
International Cosmetics and Chemical Services Ltd 322 26 Pembroke Street Upper Suite 10016 D02 X361 Dublin 2 Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2018 View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 2012; 2015; 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
Menadiona SL Pol Ind Mas Puigvert, Ctra Nacional II Km 680, 5 08389 Palafolls Barcelona Spain Spain Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
3V Sigma S.p.A Torquato Tasso 58 24121 Bergamo Italy Italy Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2012; 2020 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013 View substance registered dossier
Lifosa-2 Juodkiskio 50 LT-57502 Kedainiai Lithuania Lithuania Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2012; 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
BP Chemicals Ltd Chertsey Rd TW16 7BP Sunbury on Thames Middlesex United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Synthomer (UK) Limited Central Road Templefields CM20 2BH Harlow Essex United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Brenntag Holding GmbH Messeallee 11 45131 Essen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Intermarc B.V. Villapark 10 3051 BP Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013 View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH_05 Willstätterstraße 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
momaja s.r.o. Karolinská 650/1 186-00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
INDORAMA VENTURES QUÍMICA S.L.U. Polígono Industrial Guadarranque, 0, sin número 11360 San Roque Cádiz Spain Spain Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2017; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. Carretera Nacional 340 Km. 1157 43110 Tarragona Spain Spain Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2017; 2020; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2018; 2020 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
VINAVIL SpA Via Valtellina 63 20159 MILANO Italy Italy Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Ecolab Production France SAS 94 Avenue Du General Patton Chalons-En-Champagne 51000 Chalons-En-Champagne France France Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2017 View substance registered dossier
Christeyns NV Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium Belgium Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
MPD plus, s.r.o. Nabrezi Dr. Benese 2307 269 01 Rakovnik Czech Republic Czech Republic Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Solimix, S.A. C/ Montseny 25, Polígono Industrial Sant Pere Molanta 08799 Olérdola Barcelona Spain Spain Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Ecolab Production Italy s.r.l. Via Grandi 9/11 20089 Rozzano Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Cantel Medical (Italy) S.r.l. Via Laurentina 169 00071 Pomezia (RM) Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2021 View substance registered dossier
Kesla Pharma Wolfen GmbH Keslastraße 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2018 View substance registered dossier
Brenntag GmbH Messeallee 11 45131 Essen Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Evonik Peroxide Spain s.l.u. Afueras s/n 50784 La Zaida Zaragoza Spain Spain Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2019 View substance registered dossier
ITW Novadan ApS Platinvej 21 6000 Kolding Denmark Denmark Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
JSC "BS Chemical" Baltijos pr. 123-9 93224 Klaipeda Klaipeda Lithuania Lithuania Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2019 View substance registered dossier
Ecolab A.E. Fleming Street 15 GR-15123 Maroussi, Athens Greece Greece Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
SaneChem sp.z o.o. Słodowiec 10/10 01-708 Warszawa Poland Poland Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Evonik Peroxid GmbH Industriestraße 1 9721 Weißenstein Carinthia Austria Austria Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
BIOXAL SA Route des Varennes BP 30072 71103 CEDEX CHALON sur SAONE France France Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Promox S.p.A. Via A. Diaz, 22/a - Peracetic Acid Plant Via A. Diaz, 21 - Organic Peroxide Plant 21038 Leggiuno - Varese Varese Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Rühl AG & Co. Chemische Fabrik KG Hugenottenstraße 105 61381 Friedrichsdorf Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2020 View substance registered dossier
Kemira Chemicals Oy Harmajantie 3 P.O Box 7 FI-32741 SASTAMALA Finland Finland Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2012; 2015; 2021 View substance registered dossier
Solvay Chemie B.V. SCHEPERSWEG 1 6049 HERTEN Netherlands Netherlands Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
SOPURA rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES HAINAUT Belgium Belgium Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2018 View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 2010; 2013; 2019 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Active Nitroethane 201-188-9 79-24-3 2017 View substance registered dossier
Haltermann Carless France SAS ZA de la BAUDRIERE 27520 Bourgtheroulde France France Active 2,3-dimethylbutane 201-193-6 79-29-8 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
Edmond Pharma s.r.l. Strada Statale dei Giovi, 131 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy Italy Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2017 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2011; 2020 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2011; 2017 View substance registered dossier
IGM Resins Italia S.r.l Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano Italy Italy Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer S.A. Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 Marckolsheim France France Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Regenesis Bioremediation Products Ltd F8 Nutgrove Office Park Rathfarnham D14 K1C24 Dublin Ireland Ireland Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
PURAC Biochem Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2014; 2015; 2021 View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
NatureWorks BV Coenhavenweg 2 1013BL Amsterdam Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
PURAC bioquímica Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Spain Spain Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Triplew BVBA Gaston Crommenlaan 8 9050 Ghent Belgium Belgium Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Galactic Place d'Escanaffles 23 7760 Escanaffles Belgium Belgium Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2020 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2018 View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active Dichloroacetyl chloride 201-199-9 79-36-7 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Dichloroacetyl chloride 201-199-9 79-36-7 2010; 2012; 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstraße 113 22761 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB on behalf of Hari Orgochem Pvt.. Ltd. IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers France S.A.S 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
EXPERIEN CHEMICAL SERVICES (IRELAND) LIMITED Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23AT2P Cork Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd. Zuidplein 80 1077XV Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K007) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 160 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Uralchem Assist Johannssenstrasse 10 30159 Hannover Germany Germany Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 - View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 2013 View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 2009; 2011; 2012; 2015; 2020; 2021 View substance registered dossier
ELGA EUROPE SRL Via della Merlata, 8 20014 NERVIANO MILANO Italy Italy Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Only Representative HCorpUSA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
TOKUYAMA EUROPE GMBH Am Gierath 20A 40885 Ratingen Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Kodak Graphic Communications GmbH Hedelfinger Str. 60 70327 Stuttgart Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Rd D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Roehm America LLC - ORR1 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-20 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2019 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-7 Postbus 48 NL-4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
INV Nylon Chemicals Netherlands B.V. Parmentierweg 4, 5657 EH Eindhoven Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch Branch Ijsselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (D001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2019 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-13 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2014; 2016 View substance registered dossier
COATEX SAS 35 rue AMPERE 69730 GENAY France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K010) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2011 View substance registered dossier
Alpha OR LIUK Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
SGL TECHNOLOGIES GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Alpha OR LI Inc Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rt Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Kodak GmbH Hedelfinger Strasse 60 70327 Stuttgart Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Arpadis Benelux NV Desguinlei 88A 2018 Antwerp Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Thailand Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Japan Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2019 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2017 View substance registered dossier
Purolite S.R.L.1 Str. Aleeza Uzinei 11 2342 Victoria Judestoi Brasov Romania Romania Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Alpha OR MCC Korea Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Röhm Chemical Shanghai OR-R4 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
DSM Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
Schoeller Technocell GmbH & Co. KG Burg Gretesch 49086 Osnabrück Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH_1 Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2012; 2013 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Knoell NL_OR_083 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Pioneer Solutions Europe BVBA De Roskam 13 2970 Schilde Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2020 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(054) Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2013 View substance registered dossier
INEOS Composites Hispania S.L. (0341) Partida Povet, 37 ES-12580 Benicarlo Castellón de la Plana Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Zeon Europe GmbH Hansaallee 249 40549 Düsseldorf NRW Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH (OR_Yongxing) Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Eichholzer Straße 23 21436 Marschacht Lower Saxony Germany Germany Active 2-mercaptopropionic acid 201-206-5 79-42-5 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Dichloroacetic acid 201-207-0 79-43-6 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Dichloroacetic acid 201-207-0 79-43-6 2018; 2019; 2021 View substance registered dossier
Siegfried St. Vulbas SAS 530, allée de la Luye 01150 SAINT VULBAS France France Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 - View substance registered dossier
Patheon Austria GmbH & Co KG St. Peterstrasse 25 A-4020 Linz Austria Austria Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 2012; 2020 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Dimethylcarbamoyl chloride 201-208-6 79-44-7 2013 View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Active 2-nitropropane 201-209-1 79-46-9 2010 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH-OR18 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active (±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one 201-210-7 79-50-5 2017; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one 201-210-7 79-50-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active 4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one 201-219-6 79-69-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-aminotoluene-2-sulphonanilide 201-221-7 79-72-1 - View substance registered dossier
SI Group Germany (DEAB) GmbH Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active 2,5-di-tert-pentylhydroquinone 201-222-2 79-74-3 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2012; 2014; 2016 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 201-224-3 79-77-6 2014; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Retinyl palmitate 201-228-5 79-81-2 2010; 2015 View substance registered dossier
Handelsvertretung Sabine Alisch Fontaneweg 22 16547 Birkenwerder Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(SKY DRAGON FINE-CHEM CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(SAPTAGIR CAMPHOR PRIVATE LIMITED) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2011 View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Cease Manufacture Camphene 201-234-8 79-92-5 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
BECI Handels GmbH Mittelstraße 7 12529 Berlin-Schönefeld Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Camphene 201-234-8 79-92-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
LANXESS Sales Netherlands B.V. Groot Egtenrayseweg 23 5928 PA Venlo Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2018 View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics Espana ScpA Ctra. Cartagena-Alhama de Murcia km. 13. La Aljorra 30390 Cartagena Spain Spain Spain Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2019 View substance registered dossier
ICL Europe Coöperatief U.A. (OR1) Koningin Wilhelminaplein 30 Prinsenhof 1062 KR Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2011; 2015; 2016; 2021 View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2010; 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2020 View substance registered dossier
TOSOH EUROPE B.V. Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2019 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Red Orchid Consulting Oy Ltd Viherkallionkuja 3 I 59 02710 Espoo Finland Finland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Corporation Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. Seattleweg 17, building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2020 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 156 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 2015; 2016 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 201-240-0 79-97-0 2019; 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 4,4'-isopropylidenedi-o-cresol 201-240-0 79-97-0 2019; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd) Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 098 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 2014; 2017; 2020 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
ITOCHU Deutschland GmbH Fritz-Vomfelde-Strasse 14 40547 Duesseldorf Germany Germany Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active 4,4'-isopropylidenedicyclohexanol 201-244-2 80-04-6 2020 View substance registered dossier
Nalco Limited P.O. Box 11, Winnington Avenue, CW8 4DX Northwich, Cheshire United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (N001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(1007) Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS - 1 40 rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers France - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Graf-Adolf-Strasse 68 40210 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (10) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Lyoner str 15, Atricom C6, D-60528 Frankfurt am Main Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG OR CN_001554 Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA OR-U Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Caplinq Europe BV De Trompet 1126 1967 DA Heemskerk - Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Mitsui and Co. Deutschland G.M.B.H. Head Office (Düsseldorf) Herzogstrasse 15 D-40217 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (003) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Covestro NV Haven 507 Scheldelaan 420 2040 Antwerpen Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials Ltd. Abenbury Way Wrexham Industrial Estate LL13 9UZ Wrexham United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. – OR1 Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH Kölner Strasse 10 65760 Eschborn Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
T-NET International (EU) GmbH Rurtal Str. 33 41849 Wassenberg NRW Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M003) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
INEOS Composites Hispania S.L. (0341) Partida Povet, 37 ES-12580 Benicarlo Castillon de la Plana Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Allnex Italy S.R.L. Via Matteo Bianchin, 62 36060 Romano d'Ezzelino Italy - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Idemitsu Chemicals Europe GmbH Immermannstrasse 40 40210 Düsseldorf Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Harke Services GmbH-OR3 Xantener Str.1 45479 Mülheim an der Ruhr Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (I001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
KIST Europe Forschungsgesellschaft mbH Campus E 71 Saarbruecken 66123 Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
StonCor Europe Rue du Travail, 9 1400 Nivelles Belgium - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Team-Trade, s.r.o. Rybničná 18/1 16200 Prague Czech Republic - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Rondo Plast AB Blygatan 6 27139 Ystad Sweden - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (M002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
PCC SYNTEZA SA Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Koźle opolskie Poland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. Seattleweg 17, building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Europe) Limited 7 Finkle Street YO7 1DA Thirsk United Kingdom - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Hexion B.V. OR Seattleweg 17, Building 4 3195 ND Pernis-Rotterdam Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
ENVIGO CRS SAU 155 Centro Industrial Santiga - Carrer Argenters, 6 08130 Santa Perpetua de Mogoda Barcelona Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem Czech Republic - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics Espana ScpA Ctra. Cartagena-Alhama de Murcia km. 13. La Aljorra 30390 Cartagena Spain Spain - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
[Confidential] [Confidential] - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
3M Wroclaw Sp.z.o.o. ul. Kowalska 143 51-424 Wroclaw Poland - - 4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2020 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHJC Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2012; 2014; 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2020 View substance registered dossier
ALCHEMIE INDUSTRIES CHEMICAL SPAIN, S.L. Atlantida, 21 1º3º 08930 Sant Adria de Besos Spain Spain No longer Valid Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2012 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 2019; 2021 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2018; 2020 View substance registered dossier
DKSH Italia S.r.l. Via Salvatore Rosa, 14 20156 Milano Italy Italy Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
ATUL IRELAND LIMITED OR Flynn O'driscoll No.1 Grant's Row Lower Mount Street D02HX96 DUBLIN DUBLIN Ireland Ireland Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2018 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2014 View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 2014; 2015; 2017; 2019 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Dapsone 201-248-4 80-08-0 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014; 2015; 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
Koehler Kehl GmbH Bremenwörtstrasse 4 77694 Kehl Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
S.Goldmann GmbH & Co. KG Schillerstr. 79 33609 Bielefeld Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
Brunschwig Chemie BV hexaanweg 2 1041 AX Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2017 View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
TFL Ledertechnik GmbH Peter-Krauseneck-Strasse 16 79618 Rheinfelden Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2014 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
Volant-Chem GmbH Dr. Halft-Lohmar-Faillard-Huerter Salierring 47-53 50677 Koeln Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2016 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture 4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 2019 View substance registered dossier
knoell Germany - OR - B23 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Livchem Logistics GmbH Fritz-Klatte-Strasse 8 D-65933 Frankfurt Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2017; 2020 View substance registered dossier
Shin-Etsu Silicones Europe BV Bolderweg 32 1332 AV Almere Netherlands Netherlands Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2015; 2017; 2020 View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 2020 View substance registered dossier
AMETECH SRL Via Matteotti, 62/64 20092 Cinisello Balsamo (Milano) Italy Italy Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Dichloro(diphenyl)silane 201-251-0 80-10-4 - View substance registered dossier
NOVAPEX 21 chemin de la Sauvegarde « 21 Ecully Parc » CS 33167 69134 ECULLY Cedex France France Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2011; 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
INEOS Phenol GmbH Dechenstrasse 3 45966 Gladbeck Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2010; 2012 View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2013 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2017; 2019 View substance registered dossier
INEOS Phenol Belgium N.V. Haven 1930, Geslecht 1 9130 Beveren Belgium Belgium Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012 View substance registered dossier
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock Poland Poland Active α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2012; 2013 View substance registered dossier
versalis S.p.A. P.zza Boldrini 1 20097 San Donato Milanese MILANO Italy Italy Cease Manufacture α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide 201-254-7 80-15-9 2019 View substance registered dossier
Petrex GmbH Wachtendonker Str. 11 D-47906 Kempen Germany Germany Active Benzenesulphonohydrazide 201-255-2 80-17-1 - View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Methyl benzenesulphonate 201-256-8 80-18-2 2020 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide 201-258-9 80-20-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide 201-262-0 80-23-9 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active p-menth-1-en-8-yl acetate 201-265-7 80-26-2 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2013; 2014; 2015; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 128 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED(HongBaoLi Group Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Knoell NL-OR-047 Agro Business Park 75 6708PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2011; 2016 View substance registered dossier
Sinopec Europa GmbH Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Daoming Chemical Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 - View substance registered dossier
Borealis AG Wagramerstrasse 17-19 1220 Vienna Austria Austria Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2021 View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 2015; 2019 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019; 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2019 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2016 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2015; 2016 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France No longer Valid p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 2020 View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-5 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2018; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Klaus F. Meyer GmbH Leiblstraße 3 67136 Fussgoenheim Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 2019 View substance registered dossier
Rudolf GmbH Altvaterstr. 58 - 64 82538 Geretsried Germany Germany Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Methyl toluene-4-sulphonate 201-283-5 80-48-8 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
MITSUBISHI GAS CHEMICAL EUROPE GMBH Immermannstr.13 40210 Duesseldorf Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
KUM YANG Europe GmbH Mergenthalerallee 79-81 65760 Eschborn Germany Germany Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2014; 2017; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 2017 View substance registered dossier
CSI-OR10DUB Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen’s Green D02 TD28 Dublin Ireland Ireland Active 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide) 201-286-1 80-51-3 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active p-menthane-1,8-diol 201-288-2 80-53-5 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 10 Avenue des Arts 10 1210 Brussels Belgium Belgium Active 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2012; 2015; 2018 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 2015 View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017 View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2019 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2018 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Kraton Chemical OY Nuottasaarentie 17 FIN-90400 OULU Finland Finland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2015 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2021 View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 2012; 2017 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
A V Pound & Co. Ltd Goolds Hill House Old Cork Road Ireland Mallow Co. Cork Ireland Ireland Active Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8 - View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active 2-bromobutyric acid 201-294-5 80-58-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SRL Dental GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Performance Specialty Products Italy Srl Via Pontaccio 10 20121 Milano Lombardia Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Oravicka 616 02801 Trstena Slovakia Slovakia Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ELGA EUROPE SRL Via della Merlata, 8 20014 NERVIANO MILANO Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA02 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Huizhou China Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA04 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017 View substance registered dossier
COSMO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Jasielska 10a 60-476 Poznań Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL Rue Jules Bordet Zone industrielle C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Arpadis Benelux NV Desguinlei 88A 2018 Antwerp Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SEAVIEW PROGRESS Zi du Capitou - 85 rue Louis Lépine 83600 Fréjus France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
B.I.G. - OR18190 Technische Schoolstraat 43a 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 129 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
ARKEMA S.R.L. Socio Unico Via Pregnana 63 20017 Rho Milano Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-52 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019; 2020 View substance registered dossier
CellMark Deutschland GmbH Hamborner Straße 53 D - 40547 Düsseldorf Germany Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Galata Chemicals GmbH Chemiestrasse 22 68623 Lampertheim 06 Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Thailand Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
TramacoGmbH Lise-Meitner-Allee 8 25411 Tornesch Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DKSH Italia S.r.l. Via Salvatore Rosa, 14 20156 Milano Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
3M United Kingdom Plc 3M Centre, Cain Road RG12 8HT Bracknell - Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017; 2020 View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ITW Performance Polymers, A Division of ITW Ireland Bay 150 Shannon Industrial Estate V14 DF82 Shannon Co. Clare Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
TSGE_2019-054 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-9 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Specialty Products Poland sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warsaw Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 156 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2015 View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2012 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2015 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME01 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
VAMP - TECH S.p.A. Via delle Industrie 10/12 20874 Busnago Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Mitsui and Co. Deutschland G.M.B.H. Head Office (Düsseldorf) Herzogstrasse 15 D-40217 Düsseldorf Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Caplinq Europe B.V. Industrieweg 15E 1566JN Assendelft - Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SHPP B.V. Plasticslaan 1 4612PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
International Farg AB Box 44 SE 424 22 Angered Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 060 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-53 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2020 View substance registered dossier
PetroChina International (Netherlands) Company B.V Vasteland 78 HNK Rotterdam Scheepvaartkwartier 3011BN Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-5 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2012; 2019 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Experien Chemical Services (Ireland) Limited Unit 3D North Point House North Point Business Park, New Mallow Road T23 AT2P Cork Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 023 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016 View substance registered dossier
Alpha OR MCC Korea Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
B.I.G. - OR646 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 017 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
INEOS Styrolution Europe GmbH Mainzer Landstrasse 50 60325 Frankfurt am Main Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Sakata Inx España, S.A. C/ Mercaders 24-26. Pol.Ind.Riera de Caldes E-08184 Palau Solità i Plegamans Barcelona Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA B.V. headquarters Postbus 6030 3196 XH Vondelingenplaat Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-6 Postbus 48 NL-4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-8 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Roehm America LLC - ORR1 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Ricardo Nederland BV Catharijnesingel 33 3511 GC Utrecht Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
B.I.G. - OR634 Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
Stadex Nederland BV as OR for Shandong Boxbergerweg 119 7431PM Diepenveen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(054) Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC SAMAC Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 1 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 40 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2013; 2021 View substance registered dossier
Alpha OR LI Inc Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rt Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019; 2020 View substance registered dossier
Chemetall GmbH Trakehner Str. 3 60487 Frankfurt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR LIUK Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-13 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Röhm Chemical Shanghai OR-R4 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2016; 2020 View substance registered dossier
SABIC Petrochemicals B.V. Europaboulevard 1 6135 LD Sittard Limburg Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - OA01 Rellinghauser Straße 1 – 11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Mitsubishi Polyester Film GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd Rubicon Centre C.I.T. Campus T12 Y275 Bishopstown Cork Ireland Ireland Cease Manufacture Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Rd D12XV7K Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2020 View substance registered dossier
Elementis Minerals B.V. Kajuitweg 8 1041AR Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
SABIC Innovative Plastics BV Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom Netherlands Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2015; 2018 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Dow France SAS 23 Avenue Jules Rimet 93200 La Plaine Saint Denis France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Japan Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2019 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-20 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2011; 2013; 2020 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2018; 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ITCI Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-13 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 2017 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K010) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methyl methacrylate