Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 17 června 2021. Database contains 23308 unique substances and contains information from 103805 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate)
433-950-3 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM CATALYST 417 AA-OB 22
426-430-2 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM-CATALYST 067AA-CP
426-420-8 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM-CATALYST 245AA-CP
426-440-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM-CATALYST 346AA-ACO2
427-380-4 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM-CATALYST 389AA-CP
426-410-3 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HM-CATALYST 403AA-AP
426-390-6 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
HOSTINERT 175
404-960-5 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Hydrazine dihydrochloride 226-283-2 5341-61-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 25-04-2013 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-30, olefin-rich, ethylene polymn. by-product
A complex combination of hydrocarbons produced during fractionation in ethylene polymerization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C30.
272-762-4 68911-05-7 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 09-03-2018 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
701-198-8 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 12-04-2018 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics,
939-601-6 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 16-05-2013 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C20, n-alkanes,
923-583-1 1189173-49-6 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 03-02-2012 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 23-11-2015 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights
308-132-3 97862-82-3 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 20-04-2016 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4 and C8, butene concentrator by-product
A complex combination of hydrocarbons produced during butylene concentrate production. It consists predominantly of C4 and C8 hydrocarbons.
271-739-6 68606-29-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-11-2014 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free
293-260-1 91052-98-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 28-05-2018 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., dibutylene fraction, hydrogenated
297-626-1 93685-78-0 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 01-09-2010 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5, ethylene-manuf.-by-product, hydrogenated
295-765-2 92128-68-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 13-03-2013 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, < 5% n-hexane
922-114-8 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 18-03-2016 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized
A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation.
297-852-0 93763-33-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 30-07-2020 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-733-1 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 19-08-2014 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-16, hydrotreated, dearomatized
A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation.
297-854-1 93763-35-0 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 18-01-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, cyclics, <2% aromatics
925-894-8 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 06-07-2018 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
941-718-2 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 24-02-2021 View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-725-8 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 11-08-2014 View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulphamoylbenzoato(2-)]chromate(1-)
264-561-5 63910-74-7 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 24-12-2019 View substance registered dossier
Hydrogen bromide
233-113-0 10035-10-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 24-01-2012 View substance registered dossier
Hydrogen bromide
233-113-0 10035-10-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-03-2018 View substance registered dossier
Hydrogen chloride
231-595-7 7647-01-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2018 View substance registered dossier
Hydrogen fluoride
231-634-8 7664-39-3 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2018 View substance registered dossier
Hydrogen potassium sodium 4-amino-6-(5-(5-chloro-2-fluoro-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-3-(2,5-disulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-150-0 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Hydrogen sulphide
231-977-3 7783-06-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-03-2018 View substance registered dossier
Hydrogen tetrasodium bis[2-[[6-[[4-chloro-6-[3-sulphoanilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoato(4-)]chromate(5-)
277-492-0 73507-17-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 20-02-2020 View substance registered dossier
Hydrotreated mixture of middle straight-run gas oil and soybean oil
479-410-0 - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 30-10-2012 View substance registered dossier
Hyoscine hydrobromide
204-050-6 114-49-8 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 04-03-2013 View substance registered dossier
IMID
428-280-3 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
imidacloprid (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine
428-040-8 138261-41-3 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 15-11-2017 View substance registered dossier
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
420-960-8 77214-82-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 11-07-2013 View substance registered dossier
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
420-960-8 77214-82-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 28-01-2011 View substance registered dossier
isobutyl (2Z)-3-aminobut-2-enoate
610-915-2 52937-90-3 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 11-11-2013 View substance registered dossier
Isobutylidene-(2-(2-isopropyl-4,4-dimethyloxazolidine-3-yl)-1,1-dimethylethyl)amine
419-850-2 148348-13-4 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 23-10-2012 View substance registered dossier
Isopentyl benzoate
202-334-4 94-46-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 15-10-2018 View substance registered dossier
Isopentylamine
203-526-0 107-85-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 28-06-2012 View substance registered dossier
Isopropyl 2-bromo-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
936-073-9 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2013 View substance registered dossier
Isopropyl 3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
935-121-6 - Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 22-04-2013 View substance registered dossier
Isopropylnaphthalene
249-535-3 29253-36-9 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 26-09-2017 View substance registered dossier
K 260
432-120-8 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
K-445
434-730-1 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
K-652
438-490-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
L 128
418-460-1 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
L 130
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 24-11-2015 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
L-2-(Benzyl-methyl-amino)-1-(3-hydroxy-phenyl)-ethanol
922-676-4 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 20-11-2012 View substance registered dossier
L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester
424-810-2 124832-31-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 02-05-2012 View substance registered dossier
Lead 231-100-4 7439-92-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2018 View substance registered dossier
Lead carbonate 209-943-4 598-63-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-09-2010 View substance registered dossier
Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-05-2018 View substance registered dossier
Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 01-05-2018 View substance registered dossier
Lead selenide 235-109-4 12069-00-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-11-2010 View substance registered dossier
Lead sulphate 231-198-9 7446-14-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 16-09-2010 View substance registered dossier
Lead sulphide 215-246-6 1314-87-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 16-09-2010 View substance registered dossier
Lead telluride 215-247-1 1314-91-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 18-11-2010 View substance registered dossier
Lead tetraacetate 208-908-0 546-67-8 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 02-11-2010 View substance registered dossier
LEVODION
442-550-8 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 12-01-2012 View substance registered dossier
LICORIS
427-660-6 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Ligroine
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractional distillation of petroleum. This fraction boils in a range of approximately 20°C to 135°C (58°F to 275°F).
232-453-7 8032-32-4 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 30-07-2020 View substance registered dossier
Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide
411-690-1 111337-53-2 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Lithium fluoride
232-152-0 7789-24-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-03-2018 View substance registered dossier
Lithium sodium (2-(((5-((2,5-dichlorophenyl)azo)-2-hydroxyphenyl)methylene)amino)benzoato(2-))(2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-sulfobenzoato(3-)) chromate(2-)
414-280-0 149626-00-6 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
lithium sodium 3-(4-(5-Amino-4-sulfonato-2-(3-(2-sulfatoethanesulfonyl)-phenylazo)-phenylamino)-6-cyanoamino-(1,3,5)triazin-2-ylamino)-benzenesulfonate (1:?:?)
413-090-5 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 21-12-2010 View substance registered dossier
Lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
REACTIVE BLUE FC 05 717
401-560-2 108624-00-6 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 20-12-2010 View substance registered dossier
Lithium, sodium 2-(4-chloro-6-cyanoamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(2-methoxy-5-(sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
440-050-4 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 20-12-2010 View substance registered dossier
LITHIUMMANGANAT-1307
426-770-1 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
LP 101
442-500-5 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 19-02-2009 View substance registered dossier
Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent deparaffination of the distillation residue from hydrocracked petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C40 and boiling in the range of approximately 370°C to 550°C (698°F to 1022°F).
305-594-8 94733-15-0 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 17-05-2019 View substance registered dossier
Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100°C (212°F).
309-874-0 101316-69-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 10-04-2019 View substance registered dossier
Luganil Schwarz LD 6253
470-210-9 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 21-09-2011 View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 360
418-810-1 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
m-acetylphenyl acetate
219-524-8 2454-35-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 17-03-2017 View substance registered dossier
m-phenylenediamine
203-584-7 108-45-2 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 06-09-2010 View substance registered dossier
m-phenylenediamine
203-584-7 108-45-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-04-2018 View substance registered dossier
m-toluoyl chloride
216-976-8 1711-06-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 09-05-2018 View substance registered dossier
m-tolylidene diisocyanate 247-722-4 26471-62-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 27-05-2018 View substance registered dossier
Magnesium hydroxide sulphate trihydrate
483-390-9 12508-61-1 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 01-03-2013 View substance registered dossier
Magnesium potassium titanium oxide
436-900-9 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 06-06-2011 View substance registered dossier
Maleic acid
203-742-5 110-16-7 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-09-2010 View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-09-2010 View substance registered dossier
Manganese
231-105-1 7439-96-5 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 26-03-2018 View substance registered dossier
Manganese bis(phosphinate)
233-143-4 10043-84-2 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 23-03-2018 View substance registered dossier
MANGOSTIN
448-420-7 - Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 10-11-2008 View substance registered dossier
Mentha arvensis, Labiatae, extract
939-722-4 - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 31-05-2013 View substance registered dossier
Merbromin 204-933-6 129-16-8 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 14-12-2018 View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 28-05-2018 View substance registered dossier
Mercury 231-106-7 7439-97-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 06-05-2018 View substance registered dossier
Methacrylonitrile
204-817-5 126-98-7 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 15-04-2018 View substance registered dossier
Methanol
200-659-6 67-56-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-03-2018 View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 17-08-2015 View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-03-2018 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Archroma Italy, S.r.l. - OR Via Manzoni 37 20030 Palazzolo Milanese Italy Italy Cease Manufacture Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate) 433-950-3 - 2017 View substance registered dossier
- - - - HM CATALYST 417 AA-OB 22 426-430-2 - - View substance registered dossier
- - - - HM-CATALYST 067AA-CP 426-420-8 - - View substance registered dossier
- - - - HM-CATALYST 245AA-CP 426-440-7 - - View substance registered dossier
- - - - HM-CATALYST 346AA-ACO2 427-380-4 - - View substance registered dossier
- - - - HM-CATALYST 389AA-CP 426-410-3 - - View substance registered dossier
- - - - HM-CATALYST 403AA-AP 426-390-6 - - View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Cease Manufacture HOSTINERT 175 404-960-5 - 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Cease Manufacture Hydrazine dihydrochloride 226-283-2 5341-61-7 2015 View substance registered dossier
Shell Chemicals Europe B.V. Weena 70 3012 CM Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Hydrocarbons, C12-30, olefin-rich, ethylene polymn. by-product 272-762-4 68911-05-7 2019 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Cease Manufacture Hydrocarbons, C12-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 701-198-8 - 2019 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Cease Manufacture Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics, 939-601-6 - 2015 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Cease Manufacture Hydrocarbons, C14-C20, n-alkanes, 923-583-1 1189173-49-6 2015 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 942-086-0 - 2021 View substance registered dossier
Koole Tankstorage Botlek B.V. Oude Maasweg 6 3197 KJ Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights 308-132-3 97862-82-3 2017 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Cease Manufacture Hydrocarbons, C4 and C8, butene concentrator by-product 271-739-6 68606-29-1 2016 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 165 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 -5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Cease Manufacture Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free 293-260-1 91052-98-1 2020 View substance registered dossier
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH Alte Strasse 201 50769 Koeln Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., dibutylene fraction, hydrogenated 297-626-1 93685-78-0 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C5, ethylene-manuf.-by-product, hydrogenated 295-765-2 92128-68-2 2019 View substance registered dossier
DHC Solvent Chemie GmbH Timmerhellstraße 28 45478 Mülheim an der Ruhr Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, < 5% n-hexane 922-114-8 - 2019 View substance registered dossier
Ruhr Oel GmbH Pawiker Strasse 30 45896 Gelsenkirchen Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized 297-852-0 93763-33-8 2020 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-733-1 - 2017 View substance registered dossier
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL (VOLGOGRAD) Str.Mihai Bravu, nr.235 100410 Ploiesti Prahova Romania Romania Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-16, hydrotreated, dearomatized 297-854-1 93763-35-0 2021 View substance registered dossier
Ruhr Oel GmbH Pawiker Strasse 30 45896 Gelsenkirchen Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-16, hydrotreated, dearomatized 297-854-1 93763-35-0 2020 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-C11, cyclics, <2% aromatics 925-894-8 - 2020 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 941-718-2 - 2021 View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 940-725-8 - 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture Hydrogen bis[2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulphamoylbenzoato(2-)]chromate(1-) 264-561-5 63910-74-7 2020 View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen bromide 233-113-0 10035-10-6 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen bromide 233-113-0 10035-10-6 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen chloride 231-595-7 7647-01-0 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen fluoride 231-634-8 7664-39-3 2018 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen potassium sodium 4-amino-6-(5-(5-chloro-2-fluoro-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-3-(2,5-disulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 400-150-0 - 2012 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Hydrogen sulphide 231-977-3 7783-06-4 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture Hydrogen tetrasodium bis[2-[[6-[[4-chloro-6-[3-sulphoanilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoato(4-)]chromate(5-) 277-492-0 73507-17-2 2020 View substance registered dossier
Phillips 66 Whitegate Refinery Limited Whitegate NA Midleton Co Cork Ireland Ireland Cease Manufacture Hydrotreated mixture of middle straight-run gas oil and soybean oil 479-410-0 - 2013 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Hyoscine hydrobromide 204-050-6 114-49-8 2015 View substance registered dossier
- - - - IMID 428-280-3 - - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Cease Manufacture imidacloprid (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine 428-040-8 138261-41-3 2012 View substance registered dossier
Procter & Gamble Manufacturing GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus Germany Germany Cease Manufacture Inositol phosphates 700-206-7 - 2020 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate) 420-960-8 77214-82-5 2016 View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Cease Manufacture Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate) 420-960-8 77214-82-5 2017 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture isobutyl (2Z)-3-aminobut-2-enoate 610-915-2 52937-90-3 2021 View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Cease Manufacture Isobutylidene-(2-(2-isopropyl-4,4-dimethyloxazolidine-3-yl)-1,1-dimethylethyl)amine 419-850-2 148348-13-4 2013 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture Isopentyl benzoate 202-334-4 94-46-2 2021 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Cease Manufacture Isopentylamine 203-526-0 107-85-7 2019 View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Cease Manufacture Isopropyl 2-bromo-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate 936-073-9 - 2014 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Isopropyl 2-bromo-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate 936-073-9 - 2014 View substance registered dossier
Bidachem S.p.A. S.S. 11 Padana Superiore No. 8 24040 Fornovo San Giovanni BG Italy Italy Cease Manufacture Isopropyl 3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate 935-121-6 - 2014 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture Isopropyl 3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate 935-121-6 - 2014 View substance registered dossier
Rain Carbon Germany GmbH Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Germany Germany Cease Manufacture Isopropylnaphthalene 249-535-3 29253-36-9 2019 View substance registered dossier
- - - - K 260 432-120-8 - - View substance registered dossier
- - - - K-445 434-730-1 - - View substance registered dossier
- - - - K-652 438-490-7 - - View substance registered dossier
- - - - L 128 418-460-1 - - View substance registered dossier
OSRAM GmbH Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Germany Germany Cease Manufacture L 130 - - 2020 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2018 View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture L-2-(Benzyl-methyl-amino)-1-(3-hydroxy-phenyl)-ethanol 922-676-4 - 2019 View substance registered dossier
Thermofisher Scientific Cork Ltd. Currabinny P43 AY66 Carrigaline Co. Cork Ireland Ireland Cease Manufacture L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester 424-810-2 124832-31-1 2021 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Lead 231-100-4 7439-92-1 2018 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead carbonate 209-943-4 598-63-0 2012 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Lead monoxide 215-267-0 1317-36-8 2018 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead selenide 235-109-4 12069-00-0 2012 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead sulphate 231-198-9 7446-14-2 2012 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead sulphide 215-246-6 1314-87-0 2012 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Lead telluride 215-247-1 1314-91-6 2012 View substance registered dossier
Aspen Oss BV Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Netherlands Netherlands Cease Manufacture Lead tetraacetate 208-908-0 546-67-8 2019 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products France SAS 1 boulevard d'Alsace F-68128 Village-Neuf France France Cease Manufacture LEVODION 442-550-8 - 2019 View substance registered dossier
- - - - LICORIS 427-660-6 - - View substance registered dossier
BP Oil International Chertsey Road TW16 7BP Sunbury on Thames Middlesex United Kingdom United Kingdom No longer Valid Ligroine 232-453-7 8032-32-4 2021 View substance registered dossier
BP Europa SE Überseeallee 1 20457 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Ligroine 232-453-7 8032-32-4 2020 View substance registered dossier
Shell Deutschland GmbH Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg Germany Germany Cease Manufacture Ligroine 232-453-7 8032-32-4 2014 View substance registered dossier
Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Strasse 40 D-30926 Seelze Lower Saxony Germany Germany Cease Manufacture Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide 411-690-1 111337-53-2 2020 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Lithium fluoride 232-152-0 7789-24-4 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Cease Manufacture Lithium sodium (2-(((5-((2,5-dichlorophenyl)azo)-2-hydroxyphenyl)methylene)amino)benzoato(2-))(2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-sulfobenzoato(3-)) chromate(2-) 414-280-0 149626-00-6 2012 View substance registered dossier
CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture lithium sodium 3-(4-(5-Amino-4-sulfonato-2-(3-(2-sulfatoethanesulfonyl)-phenylazo)-phenylamino)-6-cyanoamino-(1,3,5)triazin-2-ylamino)-benzenesulfonate (1:?:?) 413-090-5 - 2016 View substance registered dossier
CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 401-560-2 108624-00-6 2016 View substance registered dossier
CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture Lithium, sodium 2-(4-chloro-6-cyanoamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(2-methoxy-5-(sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate 440-050-4 - 2016 View substance registered dossier
- - - - LITHIUMMANGANAT-1307 426-770-1 - - View substance registered dossier
Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Germany Germany Cease Manufacture LP 101 442-500-5 - 2016 View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based 305-594-8 94733-15-0 2020 View substance registered dossier
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL (VOLGOGRAD) Str.Mihai Bravu, nr.235 100410 Ploiesti Prahova Romania Romania Cease Manufacture Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based 305-594-8 94733-15-0 2020 View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Cease Manufacture Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated 309-874-0 101316-69-2 2020 View substance registered dossier
GRUPA LOTOS S.A. ul. Elblaska 135 80-718 Gdańsk pomorskie Poland Poland Cease Manufacture Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated 309-874-0 101316-69-2 2020 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Cease Manufacture Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated 309-874-0 101316-69-2 2017 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Cease Manufacture Luganil Schwarz LD 6253 470-210-9 - 2019 View substance registered dossier
- - - - LUMILUX ROT CD 360 418-810-1 - - View substance registered dossier
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany Germany Cease Manufacture m-acetylphenyl acetate 219-524-8 2454-35-5 2019 View substance registered dossier
CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen Kühlturmstrasse 06803 Bitterfeld-Wolfen / OT Greppin Germany Germany Cease Manufacture m-phenylenediamine 203-584-7 108-45-2 2017 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture m-phenylenediamine 203-584-7 108-45-2 2018 View substance registered dossier
LAXMI ORGANIC INDUSTRIES (EUROPE) B.V. BURGEMEESTER FEITHPLEIN 11 2273 BZ VOORBURG Netherlands Netherlands Cease Manufacture m-toluoyl chloride 216-976-8 1711-06-4 2019 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture m-tolylidene diisocyanate 247-722-4 26471-62-5 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Magnesium hydroxide sulphate trihydrate 483-390-9 12508-61-1 - View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR19 Hambakenwetering 7 5231 DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Cease Manufacture Magnesium potassium titanium oxide 436-900-9 - 2013 View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Cease Manufacture Maleic acid 203-742-5 110-16-7 2017 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Cease Manufacture Maleic anhydride 203-571-6 108-31-6 2016 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Manganese 231-105-1 7439-96-5 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture Manganese bis(phosphinate) 233-143-4 10043-84-2 2020 View substance registered dossier
- - - - MANGOSTIN 448-420-7 - - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Cease Manufacture Mentha arvensis, Labiatae, extract 939-722-4 - 2016 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Cease Manufacture Merbromin 204-933-6 129-16-8 2019 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Mercaptoacetic acid 200-677-4 68-11-1 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Mercury 231-106-7 7439-97-6 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 Muenchen Germany Germany Cease Manufacture Methacrylonitrile 204-817-5 126-98-7 2018 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Methanol 200-659-6 67-56-1 2018 View substance registered dossier
Santrol Europe ApS Aagade 103 Pjedsted 7000 Fredericia Denmark Denmark Cease Manufacture Methenamine 202-905-8 100-97-0 2016 View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture Methenamine 202-905-8 100-97-0 2018 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1