Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 17 června 2021. Database contains 23308 unique substances and contains information from 103805 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-01-2021 View substance registered dossier
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
(4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
(aminoalkyl) hydrogen thiosulfate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
(E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-11-2016 View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-09-2013 View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-10-2013 View substance registered dossier
1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w)
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 24-01-2019 View substance registered dossier
1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 18-03-2015 View substance registered dossier
1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-02-2021 View substance registered dossier
1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-11-2020 View substance registered dossier
1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-04-2018 View substance registered dossier
1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-11-2013 View substance registered dossier
1-hexadecylnaphthalene
- 56388-47-7 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
1-octadecylnaphthalene
- 56388-48-8 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 06-07-2020 View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 05-09-2011 View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 22-03-2016 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-07-2020 View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2020 View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 15-02-2013 View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 31-08-2011 View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 04-02-2013 View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-02-2017 View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2012 View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 19-10-2018 View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 20-08-2020 View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 24-11-2014 View substance registered dossier
2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
- 37486-69-4 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-05-2019 View substance registered dossier
3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-11-2017 View substance registered dossier
3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-07-2013 View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 05-10-2011 View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 04-12-2017 View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 26-02-2020 View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Active Full Individual Tonnage data confidential 25-11-2013 View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 18-06-2014 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 28-07-2011 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 03-01-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-08-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 23-10-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-10-2016 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-06-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-11-2013 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 12-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 28-08-2017 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-12-2017 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 21-07-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 21-01-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 30-09-2010 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 13-07-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-01-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-12-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 18-11-2019 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-01-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-06-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-11-2018 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-11-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 16-07-2020 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-03-2021 View substance registered dossier
[Name confidential or not available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 14-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-10-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 28-02-2019 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-11-2020 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-06-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 15-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 07-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 04-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- 1691195-92-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 02-07-2009 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 08-02-2013 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 12-01-2015 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 24-01-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 27-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 28-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 28-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 22-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-07-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 26-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 17-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-10-2017 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 10-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-12-2018 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 27-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 0 to < 10 tonnes 21-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 20-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 04-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 16-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - No longer Valid Full Individual No longer valid 26-08-2009 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-10-2012 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 16-10-2012 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 16-09-2008 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 11-10-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-11-2016 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-12-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-12-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 12-08-2014 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 30-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-03-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 08-07-2019 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- 304435-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-04-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 21-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-05-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-06-2021 View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-05-2021 View substance registered dossier
A-Stage E
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-10-2016 View substance registered dossier
A-Stage F
- - Active Intermediate Individual Intermediate use only 06-10-2016 View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 09-11-2015 View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-03-2021 View substance registered dossier
Alcohols, C18-22, distn. residues
- 1160164-88-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-05-2021 View substance registered dossier
Alicyclediyldimethanol and [(hydroxymethyl)alicyclic]methyl (hydroxymethyl)alicyclecarboxylate and [oxybis(methylenealicyclediyl)]dimethanol
- - Active Full Joint Tonnage data confidential 05-12-2019 View substance registered dossier
Alkali salt of substituted alkyl amino sulfonyl triazinyl amino arylamido diazo aryl sulfonyl sulfonate
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-05-2020 View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
- - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 05-03-2014 View substance registered dossier
Alkali salt of sulfonated aryl azo amino sulfonyl aryl azo sulfonyl aryl azo aryl sulfonate
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 19-10-2018 View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc hydroxy(substituted)acetate complexes and alkaline earth metal glyoxylate
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 24-07-2020 View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc hydroxy(substituted)alkanoate and oxoalkanoate
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 27-10-2020 View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 10-07-2018 View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-02-2019 View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3
- - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-07-2017 View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 05-09-2018 View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 24-01-2013 View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-(1-butoxyvinyl)-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridine-3-yl)piperazine-1-caboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-10-2014 View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-bromo-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyirdo[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
- - Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-10-2014 View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 08-10-2015 View substance registered dossier
Alkyl-[2-(alkyl-substituted-phosphinoyl)-alkyl]-phosphinic acid
- - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 18-07-2019 View substance registered dossier
Alkylated Naphthalene Sulphonic Acid
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-09-2016 View substance registered dossier
Alkylbenzenesulphonic acid compd with alkylamine
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 06-05-2018 View substance registered dossier
Alkylbenzenesulphonic acid compound with alkanolamine
- - Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 24-07-2017 View substance registered dossier
Amides of alkyldiamine, fatty acids and carboxylic acids
- - Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 17-05-2017 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}-17-[(trimethylsilyl)substitued]estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol - - - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active (4E)-4-(3,3,4-trimethylcyclopentylidene)butanal - - - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (S001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active (aminoalkyl) hydrogen thiosulfate - - 2017; 2021 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active (E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide - - 2016 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS) - - - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w) - - 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active 1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1,4-bis(alkenyl(dialkyl)siliyl)heteromonocycle - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-(3-tert-butyl-1,3,3-trimethyl-1-alkenyldisiloxanyl)-4-alkylheterocycle - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-hexadecylnaphthalene - 56388-47-7 2017; 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-octadecylnaphthalene - 56388-48-8 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine - - 2009; 2011 View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture 1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts - - 2019 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 15-aza-3,6,9- tritosyl heteropolycylane - - - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active 2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol - - 2008; 2011; 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl - - 2011 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts - - 2011; 2013 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2017 View substance registered dossier
Henkel Ireland Operations and Research Ltd. - Non Phase In Substances Tallaght Business Park, Whitestown, Tallaght 24 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - 2016 View substance registered dossier
Dragon Chemical Europe GmbH Carlsplatz 24 40213 Düsseldorf Germany Germany Active 2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1) - - - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active 2-propanol and 2-butanol production, distn. residues - - 2018 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with O,O-bis(dialkyalkyl) hydrogen phosphorodithioate and dimethyl phosphonate - - - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo - - 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane - 37486-69-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,17-bis{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraene - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active 3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle - - 2012; 2013; 2014; 2017; 2019; 2020 View substance registered dossier
FINORGA SAS 497 route de Givors 38670 CHASSE SUR RHONE France France Active 3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 3-{[Alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratrien-17-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt - - - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney 76350 Oissel France France Active 4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide - - - View substance registered dossier
Rolic Technologies B.V. Luchthavenweg 10 5657 EB Eindhoven Netherlands Netherlands Active 4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate - - - View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active 6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative - - 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt - - 2014 View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2011; 2012; 2013; 2015; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Kurita Europe GmbH Giulinistr. 2 67065 Ludwigshafen Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - 2018 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Consultant for Destilaciones Bordas Chinchurreta SA c/Acueducto 4-6 Pol. Ind Carretera la Isla Dos Hermanas 41703 Sevilla Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - 2017 View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2017; 2018; 2020 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 024 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active [Name confidential or not available] - - 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
Henkel AG & Co.KGaA - Non Phase In Substances Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf Germany Germany Active [Name confidential or not available] - - 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark Denmark Active [Name confidential or not available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [Name confidential or not available] - - - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active [Name confidential or not available] - - 2021 View substance registered dossier
Sasol Italy S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 I-20134 Milan Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2011; 2012; 2014; 2017; 2018; 2021 View substance registered dossier
Sasol Wax GmbH (OR on behalf of Sasol Wax (SA) Division of SCI) Worthdamm 13 - 27 D - 20457 Hamburg Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2020 View substance registered dossier
Dow Silicones Deutschland GmbH PSRC - Rheingaustrasse 65201 Wiesbaden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2019 View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2013; 2017; 2019; 2021 View substance registered dossier
Valtris Enterprises France (OR-UK) ZI Baleycourt 55103 Verdun France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (acts as the OR for SUQIAN UNITECH CORP., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
LLUCH ESSENCE, S.L.U. Lo Gaiter, 160 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT CATALUÑA Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2019; 2020 View substance registered dossier
Asfaltos del Sureste, S.A Calle Pachecas De Abajo, 1 30740 Murcia San Pedro del Pinatar Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active [No public or meaningful name is available] - - 2010; 2012; 2017; 2020 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2011; 2019; 2021 View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (12) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Kao Corporation, S.A. Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2017; 2021 View substance registered dossier
Kao Chemicals GmbH Kupferstrasse 1 46446 Emmerich Northrhine-Westfalia Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2017; 2021 View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
WSP Deutschland A.G. Dingolfinger Straße 1-15 81673 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2012; 2021 View substance registered dossier
TÜV SÜD Industrie Service GmbH IS-USR-MUC Westendstr. 199 80686 Munich Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Cirkel GmbH & Co. KG Veltrup 22 A 48282 Emsdetten Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Valtris AO Belgium (OR-US) Heilig Hartlaan 21 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - 1691195-92-2 2016; 2020; 2021 View substance registered dossier
ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG Chemnitztalstraße 1 09217 BURGSTÄDT Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
OLEON N.V. Industriezone "ter straten" Vaartstraat 220 2520 Oelegem Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Epson Europe B.V. Azië building, Atlas ArenA Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Noord-Holland Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2009 View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Parc Scientific Fleming 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2010; 2011; 2012; 2013 View substance registered dossier
BASF Personal Care and Nutrition GmbH Henkelstr. 67 40589 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2012; 2014 View substance registered dossier
ExponentOR31I Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2020; 2021 View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd 021 Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2017; 2021 View substance registered dossier
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2015; 2021 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2021 View substance registered dossier
Soulbrain HU Kft. Bánki Donát 3. 2800 Tatabánya Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Fujifilm Europe GmbH (OR1) Heesenstr. 31 40549 Düsseldorf NRW Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2014; 2021 View substance registered dossier
Flamma S.p.a. via Bedeschi, 22 24040 Chignolo d'Isola Bergamo Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ExponentOR30IRE Block 1, Blanchardstown Corporate Park D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Lonza Cologne GmbH - REACH Nattermannallee 1 50829 Cologne Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. (OR) Pol. Ind. Pla del camí Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgalí Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. (OR) Pol. Ind. Pla del camí Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgalí Barcelona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2021 View substance registered dossier
INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A.U. Avda. de la Industria, 7 08297 Castellgali Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Solvay Solutions UK Limited 34 CLARENDON ROAD WD17 1JJ WATFORD Hertfordshire United Kingdom United Kingdom Active [No public or meaningful name is available] - - 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
Umicore NV/SA Rue du Marais 31 1000 Brussels Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 2 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
METCO SRL VIA GALILEI 4 40053 VALSAMOGGIA LOC. MONTEVEGLIO BOLOGNA Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Champion Technologies Ltd W Sam White Building Peterseat Drive Altens AB12 3HT Aberdeen Aberdeenshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - 2017 View substance registered dossier
Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-La-Neuve Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Reach & Colours Trade Kft Levente u. 14/a 2161 Csomád Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Reach & Colours s.r.o Thunovská 196/19 Malá Strana 118 00 Prague Czech Republic Czech Republic Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Sachem Europe BV Van Voordenpark 15 5301 KP Zaltbommel Gelderland Netherlands Netherlands Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
SERDEX 127 chemin de la Poudrerie Batiment Lacaza Basse 81100 CASTRES France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
ADEKA Europe GmbH Berliner Allee 22 40212 Düsseldorf Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany No longer Valid [No public or meaningful name is available] - - 2010 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ringaskiddy API Plant PO Box 140 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2008 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2008 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ringaskiddy API Plant PO Box 140 Ringaskiddy Co. Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Matrica S.p.A. Via Marco Polo 12, Zona Industriale "La Marinella" 07046 Porto Torres SS Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Matrica S.p.A. Via Marco Polo 12, Zona Industriale "La Marinella" 07046 Porto Torres SS Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] - - 2018 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Arkema Arrmaz 420 rue Estienne d'Orves 92700 Colombes Cedex France France Cease Manufacture [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH 0270 Düsseldorfer Straße 113 47809 Krefeld Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
CHEMO BIOSYNTHESIS SRL VIALE ISONZO, 8 20135 MILANO Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Edmond Pharma s.r.l. Strada Statale dei Giovi, 131 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy Italy Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active [No public or meaningful name is available] - 304435-84-5 - View substance registered dossier
Upjohn Manufacturing Ireland Unlimited Little Island T45 F627 Co. Cork Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - 304435-84-5 - View substance registered dossier
ANTIBIOTICOS DE LEON S.L. Avda. Antibióticos, 59 - 61 24009 León Spain Spain Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
Miltitz Aromatics GmbH Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Riechstoffstrasse 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
MSD International GmbH Ballydine - Kilsheelan 0 Clonmel Ireland Ireland Active [No public or meaningful name is available] - - 2021 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active [No public or meaningful name is available] - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - A-Stage E - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - A-Stage F - - - View substance registered dossier
Lactosan GmbH&Co.KG Industriestrasse West 5 8605 Kapfenberg Austria Austria Active Acyl transferase EC 2.3.1. - - - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated - - 2021 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active Alcohols, C18-22, distn. residues - 1160164-88-4 2014; 2015; 2017; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alicyclediyldimethanol and [(hydroxymethyl)alicyclic]methyl (hydroxymethyl)alicyclecarboxylate and [oxybis(methylenealicyclediyl)]dimethanol - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Alkali salt of substituted alkyl amino sulfonyl triazinyl amino arylamido diazo aryl sulfonyl sulfonate - - 2012; 2016; 2019; 2020 View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate - - 2012; 2014 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Alkali salt of sulfonated aryl azo amino sulfonyl aryl azo sulfonyl aryl azo aryl sulfonate - - 2015; 2018 View substance registered dossier
BrüggemannChemical, L. Brüggemann GmbH & Co. KG Salzstrasse 131 74076 Heilbronn Baden-Württemberg Germany Germany Active Alkaline earth metal and zinc hydroxy(substituted)acetate complexes and alkaline earth metal glyoxylate - - 2020 View substance registered dossier
BrüggemannChemical, L. Brüggemann GmbH & Co. KG Salzstrasse 131 74076 Heilbronn Baden-Württemberg Germany Germany Active Alkaline earth metal and zinc hydroxy(substituted)alkanoate and oxoalkanoate - - 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3 - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile - - 2018 View substance registered dossier
JSR Micro n.v. Technologielaan 8 3001 Leuven Belgium Belgium Cease Manufacture alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate - - 2020 View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active Alkyl 4-(6-(6-(1-butoxyvinyl)-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridine-3-yl)piperazine-1-caboxylate - - - View substance registered dossier
Pfizer Ireland Pharmaceuticals n/a P43 X3336 Ringaskiddy Cork Ireland Ireland Active Alkyl 4-(6-(6-bromo-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyirdo[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate - - - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkyl-[2-(alkyl-substituted-phosphinoyl)-alkyl]-phosphinic acid - - - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Alkylated Naphthalene Sulphonic Acid - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Alkylbenzenesulphonic acid compd with alkylamine - - - View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Alkylbenzenesulphonic acid compound with alkanolamine - - 2017 View substance registered dossier
King Industries International Science Park 402 1098 XH Amsterdam Amsterdam Netherlands Netherlands Active Amides of alkyldiamine, fatty acids and carboxylic acids - - 2017 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1