Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 21 června 2021. Database contains 23312 unique substances and contains information from 103832 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-06-2021 View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 10-02-2021 View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 24-02-2021 View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-08-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 18-03-2013 View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-04-2020 View substance registered dossier
6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-381-8 81-85-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-11-2017 View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride
201-383-9 81-88-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-05-2018 View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2018 View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-04-2021 View substance registered dossier
1,8-dichloroanthraquinone
201-420-9 82-43-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-03-2018 View substance registered dossier
1-aminoanthraquinone
201-423-5 82-45-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 02-02-2021 View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
Lysergic acid
201-431-9 82-58-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-12-2017 View substance registered dossier
Styphnic acid
201-436-6 82-71-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-05-2018 View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-437-1 82-75-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
201-438-7 82-76-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-02-2018 View substance registered dossier
Diphenylcarbamoyl chloride
201-450-2 83-01-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-10-2017 View substance registered dossier
Diethyl phenylmalonate
201-456-5 83-13-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-06-2019 View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
201-458-6 83-18-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-12-2017 View substance registered dossier
4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
201-460-7 83-23-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 15-03-2018 View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 18-08-2011 View substance registered dossier
Acenaphthene
201-469-6 83-32-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-04-2018 View substance registered dossier
Indan-1-one
201-470-1 83-33-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-05-2018 View substance registered dossier
3-methylindole
201-471-7 83-34-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 21-11-2018 View substance registered dossier
Hydroxytoluic acid
201-473-8 83-40-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-04-2018 View substance registered dossier
3-nitro-o-xylene
201-474-3 83-41-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-02-2018 View substance registered dossier
2-chloro-6-nitrotoluene
201-475-9 83-42-1 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 10-09-2012 View substance registered dossier
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2018 View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 24-05-2018 View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 02-10-2018 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 25-01-2019 View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 28-01-2013 View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 01-08-2018 View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-10-2019 View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-08-2018 View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-10-2017 View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-08-2016 View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-07-2019 View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-09-2020 View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 03-01-2019 View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-11-2020 View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
201-545-9 84-61-7 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 11-12-2020 View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 20-09-2013 View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 17-06-2013 View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 24-12-2020 View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 No longer Valid Full Individual No longer valid 18-12-2015 View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-11-2012 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 30-08-2017 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-07-2013 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 11-02-2014 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 15-09-2010 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-11-2012 View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 03-01-2013 View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-08-2019 View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-03-2016 View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Cease Manufacture Intermediate Individual Cease manufacture 11-02-2014 View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 22-07-2013 View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2017 View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-567-9 84-86-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-03-2018 View substance registered dossier
4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
201-568-4 84-87-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-07-2017 View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-571-0 84-89-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-04-2019 View substance registered dossier
Alimemazine
201-577-3 84-96-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 07-11-2017 View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 23-05-2018 View substance registered dossier
Diquat dibromide
201-579-4 85-00-7 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 29-04-2021 View substance registered dossier
Phenanthrene
201-581-5 85-01-8 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 08-04-2020 View substance registered dossier
8-chlorotheophylline
201-590-4 85-18-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-05-2019 View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzophenone
201-592-5 85-19-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 20-11-2018 View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalimide
201-602-8 85-40-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 14-12-2012 View substance registered dossier
Phthalimide
201-603-3 85-41-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 25-11-2010 View substance registered dossier
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 05-02-2021 View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 07-04-2020 View substance registered dossier
Phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 10-06-2021 View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 31-05-2019 View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-06-2018 View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 08-03-2018 View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
201-618-5 85-60-9 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 20-05-2020 View substance registered dossier
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-05-2018 View substance registered dossier
Phthalylsulfathiazole
201-627-4 85-73-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-08-2018 View substance registered dossier
Cinchocaine
201-632-1 85-79-0 Active Full Individual ≥ 1 to < 10 tonnes 25-10-2018 View substance registered dossier
1-(2-methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
201-635-8 85-83-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 02-02-2019 View substance registered dossier
Methyl N-methylanthranilate
201-642-6 85-91-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 11-12-2020 View substance registered dossier
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-05-2020 View substance registered dossier
9-ethylcarbazole
201-660-4 86-28-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-11-2018 View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-07-2018 View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-03-2019 View substance registered dossier
Nitrosodiphenylamine
201-663-0 86-30-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 16-10-2018 View substance registered dossier
2-chlorothioxanthen-9-one
201-667-2 86-39-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-07-2020 View substance registered dossier
1-(chloromethyl)naphthalene
201-678-2 86-52-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-04-2021 View substance registered dossier
Fluorene
201-695-5 86-73-7 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 30-09-2010 View substance registered dossier
Fluorene
201-695-5 86-73-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 17-12-2018 View substance registered dossier
Carbazole
201-696-0 86-74-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-01-2019 View substance registered dossier
1-naphthyl isocyanate
201-703-7 86-84-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-04-2013 View substance registered dossier
3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone
201-708-4 86-92-0 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 07-01-2015 View substance registered dossier
3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone
201-708-4 86-92-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 29-02-2016 View substance registered dossier
1-phenyltetrazole-5-thiol
201-710-5 86-93-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 24-01-2018 View substance registered dossier
Quinoline-2,4-diol
201-711-0 86-95-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 31-05-2018 View substance registered dossier
4,7-dichloroquinoline
201-714-7 86-98-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-11-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Hubergroup Italia Spa Via A. Meucci, 5/6/7 I-36050 Bolzano Vicentino (VI) Italy Italy Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2020 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2019; 2020 View substance registered dossier
Reach & Colours Holding Limited BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE EC3V 9DJ LONDON United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Brenntag Chemicals Distribution (Ireland) Ltd Unit 405 Greenogue Business Park, Rathcoole Dublin 24 Dublin Ireland Ireland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Gladeveer GmbH Huchzermeierstr. 8a D-33611 BIELEFELD Ostwestfalen-Lippe Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Unicolour Limited Tandem Works Wakefield Road HD5 0AN Huddersfield West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for NINGBO LONGXIN FINE CHEMICAL CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2019 View substance registered dossier
Roha Polska sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A , 01-377 Warszawa 01-377 Warszawa Poland Poland Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Iris Green s.r.l. V. Frediani, 34 59100 PRATO ITALY Italy Italy Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2019 View substance registered dossier
EFI Cretaprint S.L.U Pol. Ind. SUPOI-8 C/Dels Ibers, 54 12550 Almazora Castellon Spain Spain Active 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 201-353-5 81-48-1 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 2021 View substance registered dossier
Steiner 9, route de Rouen 27950 Saint Marcel France France Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 2017 View substance registered dossier
JENGO S.p.A. Via del Cassano 154 80144 Naples Italy Italy Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 2018 View substance registered dossier
Yorkshire Farben GmbH Mevissenstrasse 72 D-47803 Krefeld Germany Germany Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 2020 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 2M-6 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 2019 View substance registered dossier
CHROMATOURGIA TRIPOLEOS SA SCHIMATARI 32009 SCHIMATARI VIOTIAS Greece Greece Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active 1,4-dihydroxyanthraquinone 201-368-7 81-64-1 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide 201-369-2 81-68-5 2021 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide 201-369-2 81-68-5 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide 201-369-2 81-68-5 2017; 2021 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide 201-369-2 81-68-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as the OR for XUZHOU GREEN PIGMENT CO., LTD.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (acts as the OR for JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 2017; 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
DectamillScandinavia Box 137 518 22 Sandared Boras Kommun Sweden Sweden Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
Texco Farben Produktionsgesellschaft mbH Salegaster Chaussee 06803 Greppin Germany Germany Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
Trust Chem Europe B.V. Bergpoortstraat 65 NL-7411 CL Deventer Netherlands Netherlands Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. OR Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 2015 View substance registered dossier
Daicolorchem EU S.A. - OR - company 002 Pol. Ind. Baix Ebre 165 43897 Campredo Tortosa Spain Spain Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 2020 View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone 201-375-5 81-77-6 - View substance registered dossier
Pliva Hrvatska doo Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb Croatia Croatia Active Warfarin 201-377-6 81-81-2 2016 View substance registered dossier
Magle Chemoswed AB Agneslundsvaegen 27 SE-21215 Malmö Sweden Sweden Active Warfarin 201-377-6 81-81-2 2012; 2016; 2019 View substance registered dossier
FARMAK, a.s. Na vlcinci 16/3 779 00 Olomouc Czech Republic Czech Republic Active Warfarin 201-377-6 81-81-2 - View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active Naphthalene-1,8-dicarboximide 201-379-7 81-83-4 2013 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CLLD Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CAHC Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 2020 View substance registered dossier
BASF Colors & Effects GmbH An der Rheinschanze 1 67059 Ludwigshafen Germany Germany Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 2018 View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 - View substance registered dossier
Afton Chemical S.R.L. (Woluwe) Alma Court Lenneke Marelaan, 8 B-1932 St-Stevens-Woluwe Belgium Belgium Active Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride 201-380-2 81-84-5 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 6-bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione 201-381-8 81-85-6 - View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride 201-383-9 81-88-9 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone 201-398-0 82-16-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone 201-398-0 82-16-6 2016 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 - View substance registered dossier
Iris Green s.r.l. V. Frediani, 34 59100 PRATO ITALY Italy Italy Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 - View substance registered dossier
Yorkshire Farben GmbH Mevissenstrasse 72 D-47803 Krefeld Germany Germany Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 - View substance registered dossier
Roha Polska sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A , 01-377 Warszawa 01-377 Warszawa Poland Poland Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 2021 View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 1-(methylamino)anthraquinone 201-417-2 82-38-2 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active 1,8-dichloroanthraquinone 201-420-9 82-43-9 - View substance registered dossier
DCL Corporation (NL) B.V. Sortieweg 39 6219 NT Maastricht Netherlands Netherlands Active 1-aminoanthraquinone 201-423-5 82-45-1 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active Lysergic acid 201-431-9 82-58-6 - View substance registered dossier
Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29/305 74770 Opava - Komarov Czech Republic Czech Republic Active Lysergic acid 201-431-9 82-58-6 - View substance registered dossier
Explosia a.s. Semtín 107 530 02 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Styphnic acid 201-436-6 82-71-3 - View substance registered dossier
NITROERG SA Al. A. Nobla 1 43-150 Bieruń woj. Śląskie Poland Poland Active Styphnic acid 201-436-6 82-71-3 - View substance registered dossier
Fiocchi Munizioni S.p.A. Via Santa Barbara, 4 23900 LECCO LC Italy Italy Active Styphnic acid 201-436-6 82-71-3 - View substance registered dossier
NOBEL SPORT MARTIGNONI S.P.A. CORSO DI PORTA NUOVA, 15 20121 MILANO Italy Italy Active Styphnic acid 201-436-6 82-71-3 - View substance registered dossier
DynITEC GmbH Kaiserstrasse 3 53840 Troisdorf Germany Germany Active Styphnic acid 201-436-6 82-71-3 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid 201-437-1 82-75-7 - View substance registered dossier
DC FINE CHEMICALS SPAIN, S.L.U. Cobalt, 33 08940 Cornella de Llobregat Spain Spain Active 8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid 201-438-7 82-76-8 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Diphenylcarbamoyl chloride 201-450-2 83-01-2 - View substance registered dossier
APC Pharmaceuticals and Chemical Ltd. Huvosvolgyi ut 54 H-1021 Budapest Hungary Hungary Active Diethyl phenylmalonate 201-456-5 83-13-6 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Diethyl phenylmalonate 201-456-5 83-13-6 2019 View substance registered dossier
URQUIMA S.A. AVDA. CAMÍ REIAL, 51 -57 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS CATALUNYA Spain Spain Active 2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 201-458-6 83-18-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-amino-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid 201-460-7 83-23-8 - View substance registered dossier
YANG BUSINESS CONSULTANCY LIMITED 53 RODNEY STREET, LIVERPOOL, MERSEYSIDE L1 9ER LIVERPOOL MERSEYSIDE, ENGLAND United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acenaphthene 201-469-6 83-32-9 2021 View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active Acenaphthene 201-469-6 83-32-9 - View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Acenaphthene 201-469-6 83-32-9 - View substance registered dossier
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Czech Republic Czech Republic Active Indan-1-one 201-470-1 83-33-0 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture 3-methylindole 201-471-7 83-34-1 2018 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Hydroxytoluic acid 201-473-8 83-40-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3-nitro-o-xylene 201-474-3 83-41-0 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Cease Manufacture 2-chloro-6-nitrotoluene 201-475-9 83-42-1 2019 View substance registered dossier
CRYSTAL PHARMA SAU Parque Tecnológico, parcela 105 47151 Boecillo Valladolid Spain Spain Active Methylprednisolone 201-476-4 83-43-2 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (P001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methylprednisolone 201-476-4 83-43-2 2016 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Methylprednisolone 201-476-4 83-43-2 - View substance registered dossier
NEWCHEM S.P.A. VIA EDMONDO DE AMICIS 47 20123 MILANO ITALY Italy Italy Active Methylprednisolone 201-476-4 83-43-2 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy Active 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid 201-478-5 83-44-3 - View substance registered dossier
ICE S.p.A. Via Sicilia 8/10 42100 Reggio Emilia Italy Italy No longer Valid 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid 201-478-5 83-44-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1,4-dibromonaphthalene 201-484-8 83-53-4 2018 View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Naphthalene-1,5-diol 201-487-4 83-56-7 2019 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Naphthalene-1,5-diol 201-487-4 83-56-7 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Theobromine 201-494-2 83-67-0 - View substance registered dossier
POLPHARMA 19 Pelplińska 83-200 Starogard Gdański Poland Poland Active Theobromine 201-494-2 83-67-0 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Diiodohydroxyquinoline 201-497-9 83-73-8 2014; 2018 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 - View substance registered dossier
Mitsui Chemicals Europe GmbH Oststr. 34 40211 Dusseldorf Germany Germany Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 - View substance registered dossier
cosphatec GmbH Hopfenmarkt 33 20457 Hamburg Germany Germany Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 2019 View substance registered dossier
Evonik Dr. Straetmans GmbH Merkurring 90 22143 Hamburg Germany Germany Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 2019 View substance registered dossier
EURO-KEMICAL Srl via SABBIONCELLI, SNC 24050 COVO (BG) Italy Italy Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 2018 View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active Fytic acid 201-506-6 83-86-3 2018 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Riboflavin 201-507-1 83-88-5 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active Orphenadrine 201-509-2 83-98-7 - View substance registered dossier
S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone 50066 Reggello (FI) Italy Italy Active Tetryzoline 201-522-3 84-22-0 2019 View substance registered dossier
Evonik Peroxid GmbH Industriestraße 1 9721 Weißenstein Carinthia Austria Austria Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Evonik Peroxide Spain s.l.u. Afueras s/n 50784 La Zaida Zaragoza Spain Spain Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2019 View substance registered dossier
Chematek s.p.a. Piazzale Libia, 1 20135 Milano Lombardia Italy Italy Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Solvay SA rue de Ransbeek 310 1120 BRUSSELS Belgium Belgium Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2020 View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2017 View substance registered dossier
Evonik Antwerpen NV Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen 4 Flanders Belgium Belgium Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Evonik Peroxide Netherlands BV Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
MOL Petrochemicals Private Company Limited by Shares TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház (136. sz. épület, hrsz: 2119/3) 3581 Tiszaujvaros Hungary Hungary Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2017 View substance registered dossier
ITAM srl Largo Folconi 5/7 17100 Savona Liguria Italy Italy Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2018; 2019 View substance registered dossier
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Färjevägen 1 SE-445 80 Bohus Sweden Sweden Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Solvay Chemie B.V. SCHEPERSWEG 1 6049 HERTEN Netherlands Netherlands Cease Manufacture 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 2020 View substance registered dossier
Ercros SA Avenida Diagonal 593-595 08014 Barcelona Spain Spain Active 2-ethylanthraquinone 201-535-4 84-51-5 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-methylanthraquinone 201-539-6 84-54-8 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active 2-methylanthraquinone 201-539-6 84-54-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 2-methylanthraquinone 201-539-6 84-54-8 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile 201-542-2 84-58-2 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile 201-542-2 84-58-2 2019 View substance registered dossier
CellMark Deutschland GmbH Hamborner Straße 53 D - 40547 Düsseldorf Germany Germany Germany Active 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile 201-542-2 84-58-2 - View substance registered dossier
DKSH France S.A. 1475 Quai du Rhone 01702 Miribel France France Active 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile 201-542-2 84-58-2 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 2018 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 2018 View substance registered dossier
Vertellus Specialties Belgium NV Havenlaan 86-C- bus 204 1000 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 2021 View substance registered dossier
COIM SpA Via delle Azalee, 19 20090 Buccinasco (MI) Italy Italy Active Dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Anthraquinone 201-549-0 84-65-1 2011; 2013 View substance registered dossier
Wibax AB Batterigatan 12 SE-941 47 Piteå Norrbotten Sweden Sweden Active Anthraquinone 201-549-0 84-65-1 - View substance registered dossier
SOLENIS NORWAY AS Gråterudveien 15 3036 Drammen Norway Norway No longer Valid Anthraquinone 201-549-0 84-65-1 2016 View substance registered dossier
SOLENIS HISPANIA S.A. Carretera de Valencia 5/9 43006 Tarragona BARCELONA Spain Spain Cease Manufacture Anthraquinone 201-549-0 84-65-1 2016 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd ( acting as OR for KLJ Plasticizers Limited) Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2020 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2014 View substance registered dossier
COIM SpA Via delle Azalee, 19 20090 Buccinasco (MI) Italy Italy Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2020 View substance registered dossier
TCL GLOBAL BV as ONLY REPRESENTATIVE OF THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED Saturnusstraat 46-62 2132 HB Hoofddorp Netherlands Netherlands Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Global Essence Europe B.V P.O. Box 67 ZH 4254 Sleeuwuk Netherlands Netherlands Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2013 View substance registered dossier
ExponentOR28I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2020 View substance registered dossier
Maisons du Monde France SAS Le Portereau - BP52402 44124 VERTOU CEDEX France France Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Rob China 37 Avenue Sidi Brahim 06131 Grasse France France Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Ostend Basic Chemicals Stationsstraat 123 8400 Oostende Belgium Belgium Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands No longer Valid Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2017 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2010; 2012 View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active Diethyl phthalate 201-550-6 84-66-2 2012 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2012; 2014 View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Cease Manufacture Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2015 View substance registered dossier
Basell Poliolefine Italia S.r.l Via Pontaccio 10 20121 Milan Italy Italy Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2011; 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 - View substance registered dossier
Grace Catalysts & Materials, S.L.U. Carretera N-340, km 1.156 43006 Tarragona Spain Spain Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2012; 2013 View substance registered dossier
GRACE GmbH (OR1) In der Hollerhecke 1 67547 Worms Germany Germany Cease Manufacture Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2014 View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Cease Manufacture Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2019 View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2010; 2012 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2010; 2012 View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 2013 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate 201-555-3 84-72-0 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2011; 2012 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2015 View substance registered dossier
INEOS Services Belgium NV (OR) Rue de Ransbeek 310 1120 Bruxelles Belgium Belgium Cease Manufacture Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2017 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2021 View substance registered dossier
ExponentOR28I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2012 View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2015; 2016 View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2013 View substance registered dossier
GRACE GmbH (OR1) In der Hollerhecke 1 67547 Worms Germany Germany Cease Manufacture Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2014 View substance registered dossier
Grace Catalysts & Materials, S.L.U. Carretera N-340, km 1.156 43006 Tarragona Spain Spain Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2012; 2013 View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2010; 2012 View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 2010; 2011; 2012; 2016; 2017 View substance registered dossier
AromataGroup Via Carolina Romani n. 35 20091 Bresso (MI) Italy Italy Active 4-aminonaphthalene-1-sulphonic acid 201-567-9 84-86-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid 201-568-4 84-87-7 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid 201-568-4 84-87-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid 201-571-0 84-89-9 2019 View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Alimemazine 201-577-3 84-96-8 - View substance registered dossier
Trifarma S.p.A. Via G. Guarini Matteucci 1 20162 Milan (MI) Italy Italy Active 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 201-578-9 84-97-9 - View substance registered dossier
Syngenta Chemicals B.V. Westeinde 62 1601 BK Enkhuizen Netherlands Netherlands Active Diquat dibromide 201-579-4 85-00-7 2021 View substance registered dossier
F2 Chemicals Ltd Lea Lane Lea Town PR4 0RZ Preston Lancashire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Phenanthrene 201-581-5 85-01-8 2021 View substance registered dossier
RECORDATI SPA Via Mediana Cisterna, 4 04011 Campoverde di Aprilia lazio Italy Italy Active 8-chlorotheophylline 201-590-4 85-18-7 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Berg GmbH Mainthalstrasse 3 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 8-chlorotheophylline 201-590-4 85-18-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active 8-chlorotheophylline 201-590-4 85-18-7 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 5-chloro-2-hydroxybenzophenone 201-592-5 85-19-8 2017; 2018 View substance registered dossier
DKSH Italia S.r.l. Via Salvatore Rosa, 14 20156 Milano Italy Italy Active 5-chloro-2-hydroxybenzophenone 201-592-5 85-19-8 - View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalimide 201-602-8 85-40-5 2012 View substance registered dossier
DUSLO Administrativna budova ev.č 1236 927 03 Šaľa Slovakia Slovakia Active Phthalimide 201-603-3 85-41-6 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Phthalimide 201-603-3 85-41-6 2010 View substance registered dossier
TCL GLOBAL BV as ONLY REPRESENTATIVE OF THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED Saturnusstraat 46-62 2132 HB Hoofddorp Netherlands Netherlands Active Phthalimide 201-603-3 85-41-6 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2019 View substance registered dossier
Chemservice GmbH – (D1X1) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2016; 2019 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2021 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR13 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2021 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2016; 2018; 2019 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2014; 2016 View substance registered dossier
Milliken Europe B.V. Ham 18-24 9000 Gent Belgium Belgium Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2019 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2021 View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 098 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 2015 View substance registered dossier
Richard Baker Harrison (Ireland) Limited Unit 8 Sandyford Business Centre Blackthorn Road Dublin 18 Sandyford Ireland Ireland Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 - View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 098 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
Chemservice GmbH – (D1X1) Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms Germany Germany Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 2020 View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
Richard Baker Harrison (Ireland) Limited Unit 8 Sandyford Business Centre Blackthorn Road Dublin 18 Sandyford Ireland Ireland Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 2016 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP(acts as OR for Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd) Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride 201-605-4 85-43-8 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
BNH-OIL Polska Sp. z o.o. Ul. Grzybowska 80/82, lok. 251 00-844 Waszawa Poland Poland Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
OLTCHIM SA Uzinei 1 240050 Ramnicu Valcea Valcea Romania Romania Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2010 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
RAIN CARBON BVBA Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2016 View substance registered dossier
Penpet Petrochemical Trading GmbH Merkurring 105 22143 Hamburg Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical Holland B.V. Botlekweg, 121, Haven nr 40-60 NL 3197 KA Botlek Rotterdam Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2012; 2021 View substance registered dossier
ATMOSA Petrochemie Danubiastraße 21-25 2320 Schwechat Lower Austra Austria Austria Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Ostend Basic Chemicals Stationsstraat 123 8400 Oostende Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2021 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 10 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
HUNTSMAN HOLLAND BV Merseyweg 10 3197 KG Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Stepan Netherlands B.V. Parmentierweg 4 5657 EH Eindhoven Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
BCI POLYURETHANE EUROPE SRL P.le Cocchi 22 (Z.I) 21040 Vedano Olona (VA) Italy Italy Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612PA Delft Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2020 View substance registered dossier
Huntsman (Europe) BV - OR5 Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2021 View substance registered dossier
KEMIPLAS d.o.o. Dekani 3a 6271 Dekani Slovenia Slovenia Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
OQEMA Contract GmbH, OR1 Nauheimer Strasse 37 70372 Stuttgart Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2013 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
PPG Kansai Automotive Finishes France SAS Les Dix Muids 59583 Marly France France Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2011; 2021 View substance registered dossier
Charles River Laboratories Den Bosch B.V. OR06 Hambakenwetering 7 5231DD 's-Hertogenbosch Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Toyota Tsusho Europe S.A. Belgicastraat 13 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (051) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2016 View substance registered dossier
Koppers International B.V. Molenlaan 55 1422XN Uithoorn Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2017 View substance registered dossier
REACH INTEGRA S.L. C/ TOMÁS ALBA EDISON, 2 41092 SEVILLA SPAIN Spain Spain Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Richard Baker Harrison (Ireland) Limited Unit 8 Sandyford Business Centre Blackthorn Road Dublin 18 Sandyford Ireland Ireland Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2016; 2021 View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2020 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Sika Automotive Hamburg GmbH Reichsbahnstr. 99 22502 Hamburg Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2021 View substance registered dossier
REACH GLOBAL SERVICES S.A. Rond Point Schuman, 6 B-1040 Brussels Belgium Belgium Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Cease Manufacture Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2014 View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2020 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2021 View substance registered dossier
COMPANÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. (CEPSA) Torre Cepsa, Paseo de la Castellana 259A 28046 Madrid Spain Spain Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Knoell NL_OR_068 Agro Business Park 75 6708 PV Wageningen Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2021 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Sojex Oy Hakkuukuja 5 06450 Porvoo Finland Finland Cease Manufacture Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2015 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2020 View substance registered dossier
Ruse Chemicals 133, Bulgaria blvd. 7000 Rousse Bulgaria Bulgaria Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
STEPAN POLSKA Urazka Street PL 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2020 View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
TCL GLOBAL BV as ONLY REPRESENTATIVE OF THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED Saturnusstraat 46-62 2132 HB Hoofddorp Netherlands Netherlands Active Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Cease Manufacture Phthalic anhydride 201-607-5 85-44-9 2015 View substance registered dossier
Pharmasynthese rue Gravetel, 57 76320 Saint Pierre lès Elbeuf HNO France France Active 2-benzoylbenzoic acid 201-612-2 85-52-9 2019 View substance registered dossier
IGM Resins B.V. Gompenstraat 49 5145 RA Waalwijk Netherlands Netherlands Active 2-benzoylbenzoic acid 201-612-2 85-52-9 2019 View substance registered dossier
PMC ISOCHEM 32 rue Lavoisier 91710 VERT LE PETIT France France Active 2-benzoylbenzoic acid 201-612-2 85-52-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - 2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid 201-615-9 85-56-3 - View substance registered dossier
Songwon Europe GmbH Nideggener Strasse 213 52349 Düren Germany Germany No longer Valid 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 2020 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (8LF5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg No longer Valid 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 2020 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 032 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain No longer Valid 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 2020 View substance registered dossier
ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 13, rue du 17 Novembre FR-68100 MULHOUSE France France Active 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 - View substance registered dossier
SI Group Germany (DEAB) GmbH Teplitzer Strasse 14-16 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 2018; 2020 View substance registered dossier
ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE SAS 13 rue du 17 Novembre FR-68100 MULHOUSE France France Active 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol 201-618-5 85-60-9 - View substance registered dossier
Kerr Italia Srl Via Passanti 332 84018 Scafati Salerno Italy Italy Active Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 - View substance registered dossier
Polyadd Limited Valtris Specialty Chemicals Lankro Way, Eccles M30 0LX Manchester United Kingdom United Kingdom No longer Valid Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Phthalylsulfathiazole 201-627-4 85-73-4 2014; 2018 View substance registered dossier
Pharmasynthese rue Gravetel, 57 76320 Saint Pierre lès Elbeuf HNO France France Active Cinchocaine 201-632-1 85-79-0 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 1-(2-methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol 201-635-8 85-83-6 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
Unicolour Limited Tandem Works Wakefield Road HD5 0AN Huddersfield West Yorkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-(2-methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol 201-635-8 85-83-6 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Methyl N-methylanthranilate 201-642-6 85-91-6 2018; 2019 View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active Methyl N-methylanthranilate 201-642-6 85-91-6 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Methyl N-methylanthranilate 201-642-6 85-91-6 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Methyl N-methylanthranilate 201-642-6 85-91-6 2017 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Methyl N-methylanthranilate 201-642-6 85-91-6 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1,3-diethyldiphenylurea 201-645-2 85-98-3 2016; 2020 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 9-ethylcarbazole 201-660-4 86-28-2 - View substance registered dossier
AllessaProduktion GmbH Alt-Fechenheim 34 60386 Frankfurt am Main Germany Germany Active 9-ethylcarbazole 201-660-4 86-28-2 2018 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Diphenylacetonitrile 201-662-5 86-29-3 2017 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active Diphenylacetonitrile 201-662-5 86-29-3 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Diphenylacetonitrile 201-662-5 86-29-3 2018 View substance registered dossier
Aceto France S.A.S 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Diphenylacetonitrile 201-662-5 86-29-3 2019 View substance registered dossier
MLPC International 209 avenue Charles Despiau 40370 Rion-les-Landes France France Active Nitrosodiphenylamine 201-663-0 86-30-6 2018 View substance registered dossier
FARMAK, a.s. Na vlcinci 16/3 779 00 Olomouc Czech Republic Czech Republic Active 2-chlorothioxanthen-9-one 201-667-2 86-39-5 - View substance registered dossier
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9 2500 Copenhagen Denmark Denmark Active 2-chlorothioxanthen-9-one 201-667-2 86-39-5 2020 View substance registered dossier
Merck Santé s.a.s. 37, rue Saint Romain TSA 40123 69379 LYON CEDEX France France Active 1-(chloromethyl)naphthalene 201-678-2 86-52-2 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 1-(chloromethyl)naphthalene 201-678-2 86-52-2 2021 View substance registered dossier
REACh ChemConsult GmbH Strehlener Str. 14 01069 Dresden Germany Germany Active 1-(chloromethyl)naphthalene 201-678-2 86-52-2 2018 View substance registered dossier
YANG BUSINESS CONSULTANCY LIMITED 53 RODNEY STREET, LIVERPOOL, MERSEYSIDE L1 9ER LIVERPOOL MERSEYSIDE, ENGLAND United Kingdom United Kingdom No longer Valid Fluorene 201-695-5 86-73-7 2021 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active Fluorene 201-695-5 86-73-7 2017 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active Fluorene 201-695-5 86-73-7 - View substance registered dossier
DEZA a.s. Masarykova 753 75701 Valasske Mezirici Czech Republic Czech Republic Active Carbazole 201-696-0 86-74-8 - View substance registered dossier
Rain Carbon Germany GmbH Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Germany Germany Cease Manufacture Carbazole 201-696-0 86-74-8 2019 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active Carbazole 201-696-0 86-74-8 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Carbazole 201-696-0 86-74-8 - View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 1-naphthyl isocyanate 201-703-7 86-84-0 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active 1-naphthyl isocyanate 201-703-7 86-84-0 - View substance registered dossier
BASF plc Earl Road, P O Box 4 SK8 6QG Cheadle Hulme Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone 201-708-4 86-92-0 2021 View substance registered dossier
Colorants Solutions Deutschland GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main Germany Germany Active 3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone 201-708-4 86-92-0 2016 View substance registered dossier
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen Belgium Belgium Active 3-methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone 201-708-4 86-92-0 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 1-phenyltetrazole-5-thiol 201-710-5 86-93-1 - View substance registered dossier
ORGAPHARM Rue du Moulin de la Canne 45300 PITHIVIERS France France Active Quinoline-2,4-diol 201-711-0 86-95-3 - View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active 4,7-dichloroquinoline 201-714-7 86-98-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active 4,7-dichloroquinoline 201-714-7 86-98-6 2018; 2020 View substance registered dossier
Midas Pharma GmbH Rheinstrasse 49 55218 Ingelheim Germany Germany Active 4,7-dichloroquinoline 201-714-7 86-98-6 - View substance registered dossier
Sterling Pharma Solutions Ltd Dudley NE23 7QG Cramlington Northumberland United Kingdom United Kingdom No longer Valid 4,7-dichloroquinoline 201-714-7 86-98-6 2021 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1