Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pocházejí z registračních dokumentací předložených agentuře ECHA do data uvedeného jako datum poslední aktualizace. Celkové množstevní rozmezí je stanoveno na základě všech dokumentací, přičemž se však nezahrnují dva typy údajů. Množství, která jsou uváděna jako důvěrné informace, a množství použitá jako meziprodukt k výrobě jiných chemických látek. Celkové množstevní rozmezí, které je zveřejněno, tudíž nemusí nutně odpovídat zaregistrovanému množstevnímu rozmezí (zaregistrovaným množstevním rozmezím).

Upozorňujeme, že některé informace o registrovaných látkách mohou patřit třetím stranám. Pro používání takovýchto informací tudíž může být nezbytný předchozí souhlas třetí strany, která je vlastní. Více k tomuto tématu naleznete v právním upozornění.

Upozorňujeme, že informace o chemických vlastnostech registrovaných látek jsou přímo dostupné na portálu eChemPortal

Please note:
  • The REACH Registered substance portal was updated on 9th November 2020; the REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Details of the improvements can be found at Dissemination Platform Updates. Reprocessing the entire dataset is ongoing since 21 December 2020. ECHA is making all possible efforts to make the improvements and additional data visible with the shortest delay.
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 16 dubna 2021. Database contains 23197 unique substances and contains information from 101993 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
Tetraethyl orthosilicate
201-083-8 78-10-4 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 26-01-2021 View substance registered dossier
Pentaerithrityl tetranitrate
201-084-3 78-11-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 06-11-2020 View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 06-03-2018 View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-05-2018 View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-03-2017 View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 12-09-2011 View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Active Full Joint Tonnage data confidential 28-02-2017 View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 22-08-2016 View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 29-07-2020 View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-01-2021 View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 12-01-2021 View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-11-2020 View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-07-2019 View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 02-12-2019 View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Active Full Joint ≥ 100 tonnes 22-12-2020 View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-12-2020 View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 10-11-2020 View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 22-10-2020 View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 05-10-2018 View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 15-04-2020 View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 08-03-2021 View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 16-05-2013 View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-05-2013 View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2021 View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-10-2019 View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-07-2020 View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Active Full Joint ≥ 100 000 tonnes 26-10-2020 View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Active Intermediate Individual Intermediate use only 13-03-2014 View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 19-03-2021 View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2020 View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-01-2018 View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Active Full Joint ≥ 10 000 tonnes 23-06-2020 View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-06-2018 View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 05-10-2020 View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 05-06-2018 View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-12-2014 View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 03-06-2010 View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 09-10-2020 View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 18-05-2020 View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 02-04-2019 View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 05-12-2020 View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 No longer Valid Intermediate Individual No longer valid 29-10-2012 View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-01-2020 View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 09-10-2015 View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Active Full Joint ≥ 1 000 tonnes 05-03-2021 View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-01-2014 View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 01-04-2015 View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-01-2016 View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 21-01-2021 View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 No longer Valid Full Individual No longer valid 03-07-2013 View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-10-2020 View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 20-01-2020 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 12-03-2021 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-11-2019 View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 15-05-2018 View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-05-2019 View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 22-07-2020 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 31-03-2021 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 24-01-2013 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 No longer Valid Full Individual No longer valid 09-10-2009 View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2010 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 24-03-2021 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2020 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 07-08-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-07-2013 View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 05-06-2014 View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 12-06-2020 View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 12-08-2020 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-02-2018 View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 13-02-2018 View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 09-04-2021 View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-03-2021 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 15-07-2020 View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-10-2012 View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 14-12-2017 View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-02-2021 View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-03-2020 View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 27-11-2020 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Active Full Joint ≥ 1 000 000 to < 10 000 000 tonnes 26-01-2021 View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 03-04-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 08-01-2021 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Joint Intermediate use only 04-03-2020 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 29-09-2014 View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Active Intermediate Individual Intermediate use only 15-01-2015 View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 01-07-2020 View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-02-2021 View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Active Full Joint ≥ 100 000 to < 1 000 000 tonnes 07-04-2021 View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 23-05-2018 View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 02-02-2021 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 25-11-2020 View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Active Intermediate Individual Intermediate use only 01-04-2011 View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 26-11-2010 View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-05-2019 View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 09-06-2017 View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 21-12-2016 View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 03-09-2020 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Evonik Operations GmbH SL 05 Rellinghauser Straße 1 - 11 45128 Essen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2011; 2013 View substance registered dossier
Penman Consulting bvba 05 Avenue des Arts 10 B-1210 Brussels Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
BRB International B.V. Europastraat 5 6014 CD Ittervoort Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials Specialties Srl Zona Industriale- Località Rivolta Del Re Termoli 86039 Termoli CB Italy Italy Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Versum Materials Netherlands B.V. Haarlerbergweg 21-23, 3e etage 1101CH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Momentive Performance Materials GmbH Chempark Building V7 51368 Leverkusen NRW Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Ricardo Nederland BV Catharijnesingel 33 3511 GC Utrecht Netherlands Netherlands Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CJSS Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Tetra Tech International Fuchsstrasse 1 67688 Rodenbach Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811698-1) OR of Hubei Jianghan new materials Co., Ltd 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2018 View substance registered dossier
knoell Germany – OR – B11 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – B10 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited ​Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2019 View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-1 rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 087 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 2018 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (B7D5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
Explosia a.s. Semtín 107 530 02 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
Orica Explosivos Industriales, S. A. Carretera a Villafer, Km 7. 24220 Valderas León Spain Spain Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
Orica Norway AS Röykenveien 18 NO-3412 Lierstranda Norway Norway Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 2018 View substance registered dossier
MAXAM INITATION SYSTEMS, S.L. Avda. del Partenón 16 28042 Madrid Spain Spain Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 2015; 2016; 2017; 2020 View substance registered dossier
EURENCO Bofors AB Kontorsvägen 6 SE-691 86 Karlskoga Sweden Sweden Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
momaja s.r.o Karolinská 650/1 186-00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic Active Pentaerithrityl tetranitrate 201-084-3 78-11-5 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate 201-085-9 78-13-7 - View substance registered dossier
NYCO-STPC Zoning Industriel de Tournai Ouest 1 B-7503 Froyennes Belgium Belgium Active 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate 201-089-0 78-16-0 - View substance registered dossier
Domus Chemicals S.p.A v. Mazzini 1 24066 Pedrengo Bergamo Italy Italy Active 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate 201-089-0 78-16-0 - View substance registered dossier
OLON Spa Strada Rivoltana Km 6/7 20053 RODANO Milano Italy Italy Active 2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol 201-099-5 78-26-2 2017 View substance registered dossier
DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen Denmark Denmark Active 2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol 201-099-5 78-26-2 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-ethynylcyclohexanol 201-100-9 78-27-3 2016; 2017 View substance registered dossier
Givaudan Iberica SA Pla d'en Batlle s/n 08470 San Celoni Barcelona Spain Spain Active 1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate 201-108-2 78-35-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl ethylphosphonate 201-111-9 78-38-6 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Hubei Sancaitang Chemical Technology Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin 02 Dublin Ireland Ireland Active Diethyl ethylphosphonate 201-111-9 78-38-6 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 2021 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 - View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Triethyl orthoacetate 201-112-4 78-39-7 2018 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstr. 60 49448 Lemförde Niedersachsen Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands No longer Valid Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2018 View substance registered dossier
Quimidroga Tuset 26 08006 Barcelona Spain Spain Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland No longer Valid Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
ICL-IP Bitterfeld GmbH Rudolph-Glauber-Strasse 7 06749 Bitterfeld Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2012 View substance registered dossier
BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno Italy Italy Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2015; 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2017 View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141AH Vijfhuizen. Netherlands Netherlands Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 2010; 2011; 2014; 2015; 2018; 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Triethyl phosphate 201-114-5 78-40-0 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2011; 2013; 2018; 2020 View substance registered dossier
Vink+Co. GmbH Handelsgesellschaft und Co KG Eichenhoehe 24 21255 Kakenstorf Germany Germany Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2014 View substance registered dossier
Syngenta Hellas AEBE Anthousas Avenue 153 49 Anthousa-Attiki Greece Greece Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 - View substance registered dossier
Syngenta Production France SAS 55, rue du Fond du Val 27600 Saint-Pierre-La-Garenne France France Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Unit 1 Ardee Business Park, Hale Street Co. Louth Ardee Ireland Ireland Active Tris(2-ethylhexyl) phosphate 201-116-6 78-42-2 2015 View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Trioctylphosphine oxide 201-121-3 78-50-2 2018 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Trioctylphosphine oxide 201-121-3 78-50-2 2019 View substance registered dossier
ICL-IP Bitterfeld GmbH Rudolph-Glauber-Strasse 7 06749 Bitterfeld Germany Germany Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV OR for UK Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Cease Manufacture Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2021 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2014; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Wansheng Dawei Chemical Co., LTD) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
Shekoy Chemicals Europe B.V. Kromme Spieringweg 431 2141 AH Vijfhuizen Netherlands Netherlands Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2017 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2012; 2014; 2015; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 - View substance registered dossier
ALBEMARLE CHEMICALS UK. LTD Smoke Lane BS11OYT AVONMOUTH, BRISTOL United Kingdom United Kingdom Cease Manufacture Tris(2-butoxyethyl) phosphate 201-122-9 78-51-3 2013 View substance registered dossier
Abbott Ireland Ballytivnan ROI Sligo Connaught Ireland Ireland Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH TTCT Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2012; 2013; 2016; 2018 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH - ME02 Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2016; 2018 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2012; 2013; 2016; 2018; 2020 View substance registered dossier
INTERTEK FRANCE ZAC Ecoparc II 27400 HEUDEBOUVILLE France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
SI Group-Béthune S.A.S. 1111 Avenue George Washington Boite Postale 237 62404 Cedex Béthune France France Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone 201-126-0 78-59-1 2020 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Diethoxy(dimethyl)silane 201-127-6 78-62-6 - View substance registered dossier
ARKEMA Gmbh Tersteegenstrasse 28 40401 Düsseldorf Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2016 View substance registered dossier
United Initiators GmbH Dr. Gustav-Adolph-Str. 3 D-82049 Pullach Bavaria Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2013; 2014; 2015; 2020 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2012; 2014; 2015; 2016; 2019 View substance registered dossier
PERGAN GmbH Schlavenhorst 71 46395 Bocholt NRW Germany Germany Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2013 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Chinasun Specialty Products Co., Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide 201-128-1 78-63-7 2015 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2013; 2014; 2016; 2017; 2018 View substance registered dossier
Nouryon Functional Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2017; 2019 View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A1 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 Dublin Ireland Ireland No longer Valid 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2020 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2013; 2020 View substance registered dossier
AS OLAINES ĶĪMISKĀ RŪPNĪCA BIOLARS Rupnicu 3 LV-2114 Olaine Latvia Latvia Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 - View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile 201-132-3 78-67-1 2018 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2014; 2020 View substance registered dossier
Symrise H17 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2018; 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2016; 2017; 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2015 View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2016; 2020 View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR2 55, Rue de la voie des Bans 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture 3,7-dimethyloctan-3-ol 201-133-9 78-69-3 2015 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2010; 2013; 2014; 2016; 2021 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Givaudan France SAS - OR1 55, Rue de la voie des Bans CS500024 95102 Argenteuil Cedex France France Cease Manufacture Linalool 201-134-4 78-70-6 2016 View substance registered dossier
Payan Bertrand 28 av Jean XXIII BP61057 06131 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
ENGADI, S.L. Isidoro de la Cierva, 10, 3º 30001 Murcia Murcia Spain Spain Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
SIMONE GATTO srl C.DA S. BIAGIO 98045 SAN PIER NICETO MESSINA Italy Italy Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
H. REYNAUD & FILS La Cheminade 26570 MONTBRUN LES BAINS France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Global Essence Europe B.V P.O. Box 67 ZH 4254 Sleeuwuk Netherlands Netherlands Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
BONTOUX S.A.S. Le clôt 26170 Saint Auban sur l'Ouvèze France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
MANE OR Wayne 620 route de Grasse 06620 LE BAR SUR LOUP France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Symrise H17 Mühlenfeldstr. 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
V. MANE FILS 620 route de Grasse 06620 Le Bar sur Loup France France Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Augustus Oils Ltd Augustus House Mill Lane GU34 2QG Alton Hampshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Linalool 201-134-4 78-70-6 2021 View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2016 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Linalool 201-134-4 78-70-6 - View substance registered dossier
Sensient Technologies Europe GmbH Geesthachter Straße 103 21502 Geesthacht Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active Linalool 201-134-4 78-70-6 2011; 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
BALCHEM Italia srl Via del Porto snc 28040 Marano Ticino Novara Italy Italy Active Choline hydrogen carbonate 201-137-0 78-73-9 - View substance registered dossier
ALGRY QUIMICA, S.L. Pol. Ind. Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera Huelva Spain Spain Active Choline hydrogen carbonate 201-137-0 78-73-9 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 2021 View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
TSE, OR for Tosoh Finechem Rembrandt Tower Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 - View substance registered dossier
R.P. Chem srl Via San Michele 47 31032 Casale sul Sile Treviso Italy Italy Active 2-bromobutane 201-140-7 78-76-2 2019 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
TSE, OR for Tosoh Finechem Rembrandt Tower Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Netherlands Netherlands Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 2020 View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active 1-bromo-2-methylpropane 201-141-2 78-77-3 2013 View substance registered dossier
Total Raffinage France 2, place Jean Millier, La Défense 92400 Courbevoie France France Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Phillips 66 Limited - OR 7th Floor 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London United Kingdom United Kingdom Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Cease Manufacture 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH Raffineriestrasse 1 26388 Wilhelmshaven Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Gunvor International B.V. Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam Netherlands Netherlands Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Haltermann Carless Deutschland GmbH Schlengendeich 17 21107 Hamburg Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012 View substance registered dossier
Puma Energy (UK) Limited Westerleigh Terminal Oakley Green Farm Lane, Westerleigh BS37 8QE Bristol United Kingdom United Kingdom Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012; 2020 View substance registered dossier
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH Alte Strasse 201 50769 Koeln Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2013; 2014 View substance registered dossier
ITELYUM Purification S.r.l. Via S. Intini n. 2 27015 Landriano (PV) Italy Italy Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2015 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France18 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2016 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Neste Oyj Keilaranta 21 FI-02150 Espoo Finland Finland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012; 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Baker Hughes Ltd The Ark, 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London United Kingdom United Kingdom Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2019 View substance registered dossier
BELOIL POLSKA Sp. z o.o. ul. Dzielna 58 01-029 Warszawa Poland Poland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Cambridge Environmental Assessments, part of RSK ADAS Europe (Ireland) Ltd (MATS) Office Suite B, Bluebell Business Centre Old Naas Road, Dublin D12X V7K Dublin Ireland Ireland Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2020 View substance registered dossier
GRACE Catalyst AB Industrivägen 44432 Stenungsund Sweden Sweden Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
GRACE GmbH In der Hollerhecke 1 67545 Worms Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 65 Intertek Deutschland GmbH Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 - View substance registered dossier
MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company Oktober huszonharmadika 18 1117 Budapest Hungary Hungary Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2012 View substance registered dossier
Holborn Europa Raffinerie GmbH Moorburger Strasse 18 21079 Hamburg Germany Germany Active 2-methylbutane 201-142-8 78-78-4 2013; 2014 View substance registered dossier
ConvaTec Ltd GDC First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Flintshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Isoprene 201-143-3 78-79-5 2021 View substance registered dossier
Sinopec Europa GmbH Messe Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21, FI-02600 Espoo Finland Finland Finland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2018; 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf North-Rhine Westfalia Germany Germany Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2016 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH TTRT Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR18) 1, Avenue des Terres Rouges - 4004 Esch-sur-Alzette - Luxembourg Luxembourg Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2017; 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2014 View substance registered dossier
ARLANXEO Netherlands B.V. (OR for Singapore) Urmonderbaan 24 6167 RD Geleen Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 067 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR19) 1, Avenue des Terres Rouges 4004 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg No longer Valid Isoprene 201-143-3 78-79-5 2017 View substance registered dossier
CS Regulatory Ireland Ltd. in its legal capacity as Only Representative of LANXESS Canada Co.\Cie Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111161-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2014; 2015 View substance registered dossier
Henkel Sweden Operations AB Torsgatan 12 PO Box 12033 600-12 Norrkoping Sweden Sweden Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Semperit Technische Produkte Ges. m. b. H. Modecenterstrasse 22 1030 Wien Austria Austria Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2020 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH DEX Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Tyco Electronics Raychem GmbH Finsinger Feld 1 85521 Ottobrunn Bayern Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Shell Chemicals Europe B.V. Weena 70 3012 CM Rotterdam Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2015; 2020; 2021 View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. The Rubicon Centre, CIT Campus, 0000 Bishopstown, Cork Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012; 2014 View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International NV Airport Plaza, Stockholm Building, Da Vincilaan 19 B-1831 DIEGEM Belgium Belgium Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2010; 2015; 2020 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2020; 2021 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 058 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012; 2015 View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR13) 1, Avenue des Terres Rouges 4004 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
K&K Elastomere GmbH Dorfstraße 18 D-22955 Hoisdorf Schleswig-Holstein Germany Germany Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2020 View substance registered dossier
LANXESS Organometallics GmbH Justus-von-Liebig Str. 1620 59192 Bergkamen 05 Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Savarè I.C. S.r.l. via Polidoro da Caravaggio 3 20156 Milano Lombardia Italy Italy Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
CNP Polymer GmbH schultessdamm 58 22391 hamburg hamburg Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Henkel Ltd. Wood Lane End HP2 4RQ Hemel Hempstead, United Kingdom United Kingdom No longer Valid Isoprene 201-143-3 78-79-5 2021 View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Goodyear SA Avenue Gordon Smith L-7750 Colmar-Berg Luxembourg Luxembourg Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. Strojírenská 160 38017 Dačice Czech Republic Czech Republic Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2020 View substance registered dossier
Legal Entity: Intertek Semko AB 13 Torshamnsgatan 43 SE-164 22 Kista Sweden Sweden Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012; 2013; 2014 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical Ltd. Ermyn Way ExxonMobil House KT22 8UX Surrey Leatherhead United Kingdom United Kingdom No longer Valid Isoprene 201-143-3 78-79-5 2021 View substance registered dossier
Tyre Company Dębica SA. 1Maja 1 39-200 Dębica Poland Poland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
POLYNT S.p.A. via Enrico Fermi, 51 I-24020 Scanzorosciate BG Italy Italy Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012; 2021 View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 173 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Braskem Netherlands B.V. Weena 00240, C 9th floor NL - 3012 NJ PO Box 30128 3001 DC Rotterdam Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 042 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Infineum Italia Strada di Scorrimento 2 17047 Vado Ligure (SV) Italy Italy Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2020 View substance registered dossier
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (OR US) Place des Carmes Déchaux 63040 Clemront Ferrand France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
MFPM Only Representative pour Michelin India Tamilnadu Tyres Private Limited Place des Carmes Déchaux Site de Ladoux - Batiment G22 63040 Clermont-Ferrand France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (046) Ronda Can Fatjó 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Avery Dennison België bvba STD Tieblokkenlaan 1 2300 Turnhout Belgium Belgium Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2015 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CTNI Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (OR CAN) Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont Ferrand France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
HH Compliance Ltd. Rubicon Building, CIT Campus Bishopstown none Cork Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012 View substance registered dossier
Oy Nizhex Scandinavia Ltd Wavulinintie 10 00210 HELSINKI Finland Finland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012; 2014; 2015 View substance registered dossier
Innospec Performance Chemicals France SAS (Only Rep) Zone Industrielle de Han Sur Meuse BP19 55300 Saint-Mihiel France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Bostik Nederland B.V. Zeggeveld #10 RP4705 Roosendaal Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 066 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Daschi Chemie B.V. Molendijk-Zuid 5482WZ Schijndel Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
DEKRA Assurance Services GmbH OR01 Handwerkstr. 15 70565 Stuttgart Germany Germany Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2019 View substance registered dossier
NetSun EU B.V. Blaak 40, Fifth Floor 3011 TA Rotterdam Netherlands Netherlands Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2019 View substance registered dossier
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. Avenue Gordon Smith L-7750 Colmar-Berg Luxembourg Luxembourg Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG Hugenottenallee 175 63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
ARLANXEO Netherlands B.V. (OR for Canada) Urmonderbaan 24 6167 RD Geleen Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Cease Manufacture Isoprene 201-143-3 78-79-5 2016 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH (OR1) Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2015; 2019 View substance registered dossier
ARLANXEO Deutschland GmbH Alte Heerstraße 2 41540 Dormagen Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2012 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH (OR2) Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2015; 2019 View substance registered dossier
REACHLaw Ltd Vänrikinkuja 3 JK 21 FI-02600 Espoo Finland Finland Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Luxcontrol S.A. (OR12) 1, Avenue des Terres Rouges 4004 Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
Henkel Nederland B.V. Brugwal 11 3432 NZ Nieuwegein Netherlands Netherlands Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 - View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Active Isoprene 201-143-3 78-79-5 2019; 2021 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Isobutylamine 201-145-4 78-81-9 - View substance registered dossier
Syngenta Ltd Jealott’s Hill International Research Centre RG42 6EY Bracknell Berkshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Isobutylamine 201-145-4 78-81-9 2021 View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active Isobutyronitrile 201-147-5 78-82-0 2018 View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Isobutyronitrile 201-147-5 78-82-0 - View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
OQ Chemicals GmbH OR Rheinpromenade 4a 40789 Monheim NRW Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2019 View substance registered dossier
NAM & NAM Europe GmbH Emil-Figge-Str. 80 44227 Dortmund(002) Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Toyota Tsusho Europe S.A. Belgicastraat 13 1930 Zaventem Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2019 View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Graf-Adolf-Strasse 68 40210 Düsseldorf Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2018 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2013; 2016; 2019 View substance registered dossier
CCD (Germany) GmbH Graf-Adolf-Strasse 68 40210 Düsseldorf Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
KCC Europe GmbH Hansaring 61 50670 Köln Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
DUSLO Administrativna budova ev.č 1236 927 03 Šaľa Slovakia Slovakia Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
AFCONA Additives B.V. Amperestraat 34 1704SN Heerhugowaard Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2011; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Cease Manufacture 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
INEOS nv Haven 1053 -- Nieuwe Weg 1 2070 Zwijndrecht Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2012; 2013 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2011; 2013; 2014; 2017 View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2012; 2014; 2016 View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
BASF France S.A.S. 49, Avenue Georges Pompidou 92593 Levallois-Perret Cedex France France Cease Manufacture 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2019 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR2 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2011 View substance registered dossier
Robertet 37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse France France Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH Willstätter Strasse 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Cease Manufacture 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2016 View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France16 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2014; 2016 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 12 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Cease Manufacture 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2019 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR5 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2014 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 16 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
Chimcomplex S.A. Borzesti 3, Industriilor Street 601124 Onesti Bacau Romania Romania Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2014 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 06 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020 View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH 06 Willstätterstraße 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1 2020; 2021 View substance registered dossier
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna skr. poczt. 163 ul. Mostowa 30A 47-220 Kędzierzyn-Kożle Poland Poland Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2011; 2013; 2018 View substance registered dossier
DKSH GmbH Baumwall 3 20459 Hamburg Germany Germany Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2019 View substance registered dossier
Synthomer Speciality Additives AB Durmakker 33 9940 Evergem Belgium Belgium Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2012; 2017 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2020 View substance registered dossier
Chemreach GmbH Akazienweg 30 48317 Drensteinfurt Germany Germany Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2012; 2018 View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 2012 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
INEOS Derivatives Lavera SAS (Oxide) Avenue de la bienfaisance BP6 133117 Lavera France France Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Isobutyraldehyde 201-149-6 78-84-2 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methacrylaldehyde 201-150-1 78-85-3 - View substance registered dossier
Givaudan Flavours Barneveld Nijverheidsweg 60 3770 Barneveld Netherlands Netherlands Active Methacrylaldehyde 201-150-1 78-85-3 - View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CSTM Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 2013 View substance registered dossier
BNT Chemicals GmbH PC-Straße 1 OT Bitterfeld 06749 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active 2-chlorobutane 201-151-7 78-86-4 - View substance registered dossier
PCC Rokita SA Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active 1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 2013; 2015 View substance registered dossier
Chimcomplex S.A. Borzesti 3, Industriilor Street 601124 Onesti Bacau Romania Romania Active 1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 2011; 2014; 2018 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active 1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 - View substance registered dossier
DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT mbH Am Kronberger Hang 4 D-65824 Schwalbach Germany Germany Active 1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 2012; 2014 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active 2,3-dichloropropene 201-153-8 78-88-6 - View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Propylenediamine 201-155-9 78-90-0 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propylenediamine 201-155-9 78-90-0 2014; 2015; 2016; 2020 View substance registered dossier
Anna Quimica S.L Rambla Poblenou 110, 4o5o 08005 Barcelona Spain Spain Active Propylenediamine 201-155-9 78-90-0 - View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Propylenediamine 201-155-9 78-90-0 - View substance registered dossier
Innospec Deutschland GmbH Thiesstrasse 61 44649 Herne Germany Germany Active Propylenediamine 201-155-9 78-90-0 - View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 2014 View substance registered dossier
DOW CHEMICAL COMPANY LTD Diamond House, Lotus Park Kingsbury Crescent Middx UB7 0DQ Staines Middx United Kingdom United Kingdom Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 - View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical France SARL 20 Rue Paul Heroult 92000 Nanterre France France Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 - View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR2 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 2014 View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical Ltd. Ermyn Way ExxonMobil House KT22 8UX Surrey Leatherhead United Kingdom United Kingdom Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 2014; 2019 View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 2013 View substance registered dossier
AFCONA Additives B.V. Amperestraat 34 1704SN Heerhugowaard Netherlands Netherlands Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 - View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Butan-2-ol 201-158-5 78-92-2 2016; 2017 View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
TSGE_2019-054 Im Fliegerhorst 12 38642 Goslar Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2019 View substance registered dossier
Boeing Distribution, Inc. (d/b/a Aviall) Schillingweg 40 2153PL Nieuw-Vennep Noord-Holland Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
C.S.B. GmbH Düsseldorfer Str. 113 47809 Krefeld Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Toyota Tsusho Europe S.A. Belgicastraat 13 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
LORD Germany GMBH Ottostrasse 28 41836 Hueckelhoven North Rhine - Westphalia Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2021 View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
SHERWIN-WILLIAMS DIVERSIFIED BRANDS LIMITED Thorncliffe Park S35 2YP Sheffield Chapeltown United Kingdom United Kingdom No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2021 View substance registered dossier
DOW ITALIA S.R.L. Via F. Albani 65 20148 Milano Italy Italy Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. – OR2 Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Koenig & Bauer Coding GmbH Benzstraße 11 97209 Veitshöchheim Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Cytec Engineered Materials GmbH in its legal capacity as OR of Cytec Industries Inc. Industriestraße 3 76684 Östringen Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
ITOCHU FRANCE 17, Square Edouard VII 75009 PARIS France France Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
FLEXcon Europe Ltd. Whitworth Road Southfield Ind. Est. KY6 2TF Glenrothes United Kingdom United Kingdom No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2021 View substance registered dossier
Linx SAS 9-13 avenue du Lac 91080 COURCOURONNES France France Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SA 075 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 – 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2019 View substance registered dossier
Oxiteno Europe OR2 Ikaroslaan 6 1930 Zaventem Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2014 View substance registered dossier
AKZO Nobel Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31 2170 BA Sassenheim Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811212-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, D02 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 MC-SQUARE Offices B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH Ennshafenstrasse 30 4470 Enns Austria Austria Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Videojet Technologies Europe B.V. Strijkviertel 39 3454 PJ De Meern Utrecht Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
DKSH Great Britain Ltd. 3 London Bridge Street 3rd Floor, News Building SE1 9SG London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2021 View substance registered dossier
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV Polderdijkweg 2030 Antwerpen Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2013; 2020 View substance registered dossier
Intertek deutschland GmbH TTCC Stangenstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2019 View substance registered dossier
Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Postbus 3000 3196 KK Rotterdam Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2010; 2011; 2019 View substance registered dossier
solvadis distribution gmbh Königsberger Straße 1 60487 Frankfurt am Main Hessen Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
AGC Automotive Europe Avenue Jean Monnet, 4 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2018 View substance registered dossier
CS Regulatory IRL Ltd 1L-19 Alexandra House The Sweepstakes D04 C7H2 Dublin Ballsbridge Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Penpet Petrochemical Trading GmbH Merkurring 105 22143 Hamburg Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. in its legal capacity as Only Representative of PRC DeSoto International Inc. - OR5 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-1 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
StonCor Europe Rue du Travail, 9 1400 Nivelles Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
Henkel Electronic Materials (Belgium) N.V. Nijverheidsstraat 7 2260 Westerlo Belgium Belgium Cease Manufacture Butanone 201-159-0 78-93-3 2018 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-2 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
PetroChina International (Netherlands) Company B.V Vasteland 78 HNK Rotterdam Scheepvaartkwartier 3011BN Rotterdam Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 04 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
ExxonMobil Chemical Ltd. Ermyn Way ExxonMobil House KT22 8UX Surrey Leatherhead United Kingdom United Kingdom No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2021 View substance registered dossier
Ineos Solvents Germany GmbH Roemerstr. 733 47443 Moers Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2012 View substance registered dossier
Nouryon Chemicals NV/SA Parc Industriel de Ghlin Zone A 7011 Ghlin Mons Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2018; 2019 View substance registered dossier
Penn Color International BV Smakterweg 31 5804 AE Venray Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Dow Silicones Belgium SPRL OR-2 PSRC - rue Jules Bordet Parc industriel C 7180 Seneffe Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K003) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV OR-3 Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Mitsui and Co. Deutschland G.M.B.H. Head Office (Düsseldorf) Herzogstrasse 15 D-40217 Düsseldorf Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Hitachi Europe GmbH Niederkasseler Lohweg 191 40547 Düsseldorf Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE11) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 2020 View substance registered dossier
SOLVENTIS EUROPE NV Sint Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Alcodis SA bld du Souverain 100 - bte 9 1170 Brussels Belgium Belgium Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Butanone 201-159-0 78-93-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany No longer Valid Butanone 201-159-0 78-93-3 2019 View substance registered dossier
Ing. Pavlína Golková U Potoka 407 73921 Paskov Czech Republic Czech Republic Active Butenone 201-160-6 78-94-4 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH - OR1 Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Butenone 201-160-6 78-94-4 2020 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Butenone 201-160-6 78-94-4 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Chloroacetone 201-161-1 78-95-5 2015 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2019 View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2021 View substance registered dossier
Nanjing HBL International Co., Ltd. (KONSENS OR) Kapellstr. 14 40479 Duesseldorf Germany Germany Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2021 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2012; 2019 View substance registered dossier
Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Germany Germany Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2012; 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 05 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Deutschland GmbH Max-Planck-Strasse 6 27721 RITTERHUDE Germany Germany Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 2013 View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active 1-aminopropan-2-ol 201-162-7 78-96-6 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Lactonitrile 201-163-2 78-97-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Pyruvaldehyde 201-164-8 78-98-8 2014; 2015 View substance registered dossier
SOLVAY OPERATIONS FRANCE 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active 1,1,2-trichloroethane 201-166-9 79-00-5 2016 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active 1,1,2-trichloroethane 201-166-9 79-00-5 2015 View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 - View substance registered dossier
ENTEK International Limited Mylord Crescent, Camperdown Industrial Estate Killingworth NE12 5XG Newcastle-Upon-Tyne United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2021 View substance registered dossier
Chimcomplex S.A. Borzesti 3, Industriilor Street 601124 Onesti Bacau Romania Romania Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 - View substance registered dossier
Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germany Germany Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2010; 2012; 2021 View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2020 View substance registered dossier
Blue Cube Netherlands B.V. – OR1 Axelsedam 3a 4531HH Terneuzen Netherlands Netherlands Active Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2011; 2012 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Cease Manufacture Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2017 View substance registered dossier
Ecotoxward Ltd 381-383 City Road EC1V 1NW London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 2021 View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Propionyl chloride 201-170-0 79-03-8 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propionyl chloride 201-170-0 79-03-8 - View substance registered dossier
CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna ul. Chemikow 1 37-310 Nowa Sarzyna Podkarpackie Poland Poland Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. Viale Milano, 26 36075 Montecchio Maggiore (VI) Veneto Italy Italy Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
Guerbet Ireland Unlimited Company Damastown Industrial Estate 15 Dublin Mulhuddart Ireland Ireland Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2010; 2020 View substance registered dossier
Derivados Químicos S.A. Camino Viejo del Pliego s/n 30820 Alcantarilla Murcia Spain Spain Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2019 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2019 View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2010; 2019 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2010; 2014; 2019 View substance registered dossier
Cambrex Profarmaco Milano Srl via Curiel, 34 20067 Paullo MI Italy Italy Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 - View substance registered dossier
Anna Quimica S.L Rambla Poblenou 110, 4o5o 08005 Barcelona Barcelona Spain Spain Active Chloroacetyl chloride 201-171-6 79-04-9 2019 View substance registered dossier
Merck Schuchardt OHG Eduard-Buchner-Str. 85662 Hohenbrunn Germany Germany Active Propionamide 201-172-1 79-05-0 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active Propionamide 201-172-1 79-05-0 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Baker Hughes (Nederland) B.V Westblaak 89 3012 KG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
CHT Germany GmbH Bismarckstr. 102 72072 Tuebingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014 View substance registered dossier
Clariant Ibérica Producción S.A. Avda. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2015 View substance registered dossier
Clariant SE - CH30 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K002) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2018 View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH 12 Stangenstrasse 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Archroma France, SAS Rue du Flottage 60350 Trosly-Breuil France France Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (8LF5) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Feralco Water Solutions B.V. Westkade 38 a 4551BV Sas van Gent Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Clariant SE - GB71 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
LinmarkOR93 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street, STJ 1373 ST Julian's Malta Malta Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SERVA Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Strasse 7 69115 Heidelberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Färjevägen 1 SE-445 80 Bohus Sweden Sweden Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2016 View substance registered dossier
Chimpex Industriale S.p.a. Zona Ind.le Loc. Pascarola 80023 Caivano (NA) Campania Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175 (Harbour number 4501) P.O. Box 5020 NL-3197 XE Botlek-Rotterdam Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2017; 2021 View substance registered dossier
SGL TECHNOLOGIES GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Kemira Oyj (OR for Chemicals Ltd.) Energiakatu 4 FI-00101 Helsinki Finland Finland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Chevron Phillips Chemicals International NV Airport Plaza, Stockholm Building, Da Vincilaan 19 B-1831 DIEGEM Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2014; 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Solenis UK Industries Limited CD&R LLP Cleveland House 33 King Street SW1Y 6RJ London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
Nalco Hellas S.A. 2, Ag. Kon/nou &Elenis Str. 13671 Kokkinos Milos A 13671 Athens Greece Greece Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2015 View substance registered dossier
Cytec Industries B.V. OR Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Laviosa Chimica Mineraria via L.da vinci 21 57123 Livorno Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Cease Manufacture Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2021 View substance registered dossier
KEMIRA ITALY S.P.A Via E. Majorana 8 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Italy Italy Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Solenis Technologies Germany GmbH Fütingsweg 20 D-47805 Krefeld Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2012 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2011; 2013 View substance registered dossier
THOR GmbH Landwehrstrasse 1 D-67346 Speyer Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylamide 201-173-7 79-06-1 2013; 2019 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Cease Manufacture 2-chloroacetamide 201-174-2 79-07-2 2020 View substance registered dossier
ALBEMARLE EUROPE SPRL Parc Scientifique (Einstein) Rue du Bosquet 9 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgium Belgium Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811725-2) 5 Place Robert Schuman - BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
PALCHEM Rue du Transvaal BP22 62143 ANGRES France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 - View substance registered dossier
Vynova PPC SAS 95 rue du Général de Gaulle BP 60090 68802 THANN CEDEX France France Active Bromoacetic acid 201-175-8 79-08-3 2019 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2014; 2016; 2017 View substance registered dossier
Lawter BVBA Haven 1520 Ketenislaan 1 B-9130 Kallo East Flanders Belgium Belgium Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2020 View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Cease Manufacture Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2018 View substance registered dossier
AXXENCE Aromatic GmbH Tackenweide 28 46446 Emmerich am Rhein NRW Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR2 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
sanofi chimie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly France France Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
De Sangosse (Ireland) Limited 1 CASTLEWOOD AVENUE RATHMINES D06 H685 DUBLIN Ireland Ireland Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Perstorp Oxo AB Sanden Ödsmål 444 84 Stenungsund Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2017 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Propionic acid 201-176-3 79-09-4 2019 View substance registered dossier
Ecolab Production Belgium B.V.B.A. Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Henkel Belgium Operations N.V. Havenlaan 16 1080 Brussels Belgium Belgium Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
OMNOVA Solutions SAS (OR of OMNOVA Solutions Inc) 14 avenue des Tropiques ZA de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020; 2021 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (H5P7) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018; 2021 View substance registered dossier
EcoMundo 215, rue Jean-Jacques Rousseau 92130 Issy-les-Moulineaux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4 Antwerpen Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
Cytec Industries BV Burgemeester van Lierplein 75 3134 ZB Vlaardingen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Imerys Minerali Via Longobarda 1 54100 Massa Italy Italy Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DyStar Colours Distribution GmbH Am Prime-Parc 12 65479 Raunheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Henkel Italia Operations S.r.L. Via Amoretti 78 20157 Mailand Italy Italy Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
The Acta Group EU BVBA (BE19) Place du Luxembourg 2 1050 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 19 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
SI Group DEAB (Imp) Teplitzer Strasse 84478 Waldkraiburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Sasol Chemie GmbH & Co. KG Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2021 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 106 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
Lubrizol Advanced Materials Europe B.V.B.A Nijverheidsstraat 30 2260 Westerlo-Oevel Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-52 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
WOOLWORTH GmbH Mönninghoffs Feld 5 59425 Unna NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
UMCO GmbH Georg-Wilhelm-Straße 187 21107 Hamburg Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ECEM Hogehilweg 18 1101CD Amsterdam Noord Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2021 View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf North-Rhine Westfalia Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2016 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-12 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Nalco Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 2342 BB Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
Lanxess Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Köln Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
StoHaas Marl GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45772 Marl Germany Germany Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
PHU Thoma Tomasz Konopa Winnica 36 66-300 Miedzyrzecz Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2014; 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-11 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (X8UV) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Solenis Netherlands B.V. Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TEDi GmbH & Co. KG Brackeler Hellweg 301-305 44309 Dortmund NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
Clariant Oil Services Scandinavia AS PB 6054 5892 Bergen Norway Norway Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
RHODIA OPERATIONS 52 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 105 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. - OR1 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (ZT3E) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Croda EU B.V. (OR1) Buurtje 1 2802 BE Gouda Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
LinmarkOR92 Linmark Consulting Ltd Hillock, Ballut Street STJ 1373 St Julian's Malta Malta Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
MHM Holding GmbH Feldkirchener Straße 15 D-85551 Kirchheim Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BCS Only Representative Services Ltd Pembroke House 30 Upper Pembroke Street Dublin 2 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019; 2020; 2021 View substance registered dossier
Imerys Minerals OY imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par CORNWALL Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 01 Chaussee De Wavre, 1945 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
BASF Coatings GmbH Glasuritstrasse 1 Postfach 6123 48136 Münster Nordrhein-Westfalen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-14 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ChampionX Europe B.V. Oude Rhijnhofweg 17 NL-2342BB Oegstgeest Oegstgeest Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-3 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 02600 Espoo Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Novasol S.A. Mechelsesteenweg 455 1950 Kraainem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 16 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Wilkinson Sword GmbH Schuetzenstr. 110 42659 Solingen NRW Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED (Jiangsu Sanmu Group Co., ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2012 View substance registered dossier
Clariant SE - GB04 Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach am Taunus Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF Espanola S.L. Calle Can Ràbia, n. 3-5 8017 Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR1 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
LG Chem Europe GmbH Alfred Herrhausen Allee 3 5 D-65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. Ronda Can Fatjó, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014 View substance registered dossier
Nippon Shokubai Europe N.V. Haven 1053 B-2070 Nieuwe Weg 1 Zwijndrecht Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Cease Manufacture Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 02 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2019; 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
FujiFilm Manufacturing Europe BV Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Nouryon Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 - S-44485 Stenungsund - Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Gazprom Marketing and Trading France15 68 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH&Colours Kft Petofi Sandor utca 11 I Em. 4 1052 Budapest Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
BISSELL International Trading Company B.V. d/b/a BISSELL Homecare International Stadhouderskade 55, Floor 2 1072 AB Amsterdam Netherlands Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Showa Denko Europe GmbH (SDK) Werner-von-Siemens-Straße 18 86405 Meitingen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010; 2011; 2013; 2018; 2020; 2021 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Only representative (No publishable name) - - Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
COATEX SAS 35 rue AMPERE 69730 GENAY France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811603-7) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman, BP 1516 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2019 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Synthomer a.s. Tovární 2093 356 01 Sokolov Czech Republic Czech Republic Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2011 View substance registered dossier
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Germany Germany No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2012; 2013 View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2020 View substance registered dossier
SUEZ Water Technologies & Solutions Belgium BVBA Toekomstlaan 54 2200 Herentals Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
BorsodChem Zrt. - OR Bolyai ter 1. H-3700 Kazincbarcika Hungary Hungary Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
KTR Europe GmbH Mergenthalerallee 77 65760 Eschborn Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS Boulevard Dambourney BP4 76350 Oissel France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 108 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
SUEZ WTS France Tour CB21 16 Place de l’Iris 92040 Paris La Défense France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2018 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-10 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Lubrizol France SAS 25 Quai de France 76100 ROUEN France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
[Confidential] - - - Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Zebra A/S Strandgade 71-73 1401 Copenhagen Denmark Denmark Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
REACH 2008 Ltd. j.k.Mladost-1, bl.32, entr.A, fl.5, ap.10 1784 Sofia Bulgaria Bulgaria Bulgaria Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
B-Lands Consulting (8111163-3) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ADISSEO FRANCE SAS Immeuble Antony Parc II 10 place du Général de Gaulle 92160 Antony France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM SRL Zoning Industriel B-6790 Aubange Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013; 2021 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2017 View substance registered dossier
Imerys Mineraux Belgique imerys minerals limited Par moor centre, Par moor road PL242SQ Par United Kingdom Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2014; 2016 View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DSM Coating Resins B.V. Ceintuurbaan 5 8022 AW Zwolle Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
KiK Textilien und Non-Food GmbH Siemensstrasse 21 59199 Boenen Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
DOW OLEFINVERBUND GMBH Strasse B 13 D-06258 Schkopau Germany Germany Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2010 View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Koopman International B.V. Distelweg 88 1031 HH Amsterdam Netherlands Netherlands Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Stewardship Chemicals 28 Długosza 67 43-188 Orzesze Poland Poland Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Pioneer Solutions Europe BVBA De Roskam 13 2970 Schilde Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Honeywell Belgium NV OR-1000 Gaston Geenslaan 14 - 2nd Floor Arenberg Wetenschapspark B-3001 Heverlee Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Huntsman Advanced Materials (Europe) BV Everslaan 45 B-3078 Everberg Belgium Belgium Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
Aurora Specialty Chemistries Dunajska cesta 136 1000 Ljubljana Slovenia Slovenia Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2013 View substance registered dossier
REACH Euro Limited 36 Melbourne Road, Walthamstow, London, E17 6LR, United Kingdom E17 6LR London United Kingdom United Kingdom No longer Valid Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 2021 View substance registered dossier
SNF SA ZAC de Milieux 42163 Andrézieux France France Active Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 - View substance registered dossier
PCC MCAA Sp. z o.o. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Not Applicable Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Vink+Co GmbH Handelsgesellschaft und Co.KG Eichenhöhe 24 21255 Kakenstorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2020 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (U3PA) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
DuPont Nutrition Norge AS Industriveien 33 N-1337 Sandvika Norway Norway Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Duesseldorf Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Jubilant Lifesciences NV Axxes Business Park - Guldensporenpark 22 - block C 9820 Merelbeke Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2013 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Meghmani Europe BVBA Grote Steenweg 42/44 2600 Berchem Belgium Belgium Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Chemsafe S.r.l. Via Ribes 5 10010 Colleretto Giacosa (TO) Italy Italy Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2018 View substance registered dossier
JACOBI CARBONS AB Slojdaregatan 1 393 53 Kalmar Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nufarm GmbH & Co.KG OR St.-Peter-Str.25 4021 Linz Austria Austria Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2016; 2021 View substance registered dossier
Lamberti S.p.A. via Piave 18 21041 Albizzate Varese Italy Italy Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2012 View substance registered dossier
CABB Holding GmbH Otto-Volger-Straße 3c 65843 Sulzbach Germany Germany Cease Manufacture Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2019 View substance registered dossier
Purolite S.R.L.1 Str. Aleeza Uzinei 11 2342 Victoria Judestoi Brasov Romania Romania Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Abbott Diagnostics GmbH Max Planck Ring 2 D-65205 Delkenheim Hessen Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Ashland Services BV (0311) Noordweg 9 3336 LH Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
ADAMA Manufacturing Poland S.A. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Poland Poland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Nouryon Chemicals SPA Via Vincenzo Gioberti 1 20123 Milano Milano Italy Italy Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2012; 2013; 2016 View substance registered dossier
Nouryon Industrial Chemicals B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem Netherlands Netherlands Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2010; 2011; 2012; 2014; 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 2018 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
REACHLINKED OÜ Ahtri tn 12 10151 Tallinn Estonia Estonia Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
knoell Germany – OR – A15 Konrad-Zuse-Ring 25 68163 Mannheim Germany Germany Active Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 - View substance registered dossier
International Cosmetics and Chemical Services Ltd 322 26 Pembroke Street Upper Suite 10016 D02 X361 Dublin 2 Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2019 View substance registered dossier
Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2012; 2013; 2014; 2017; 2018; 2019 View substance registered dossier
COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL 28 rue du Président Wilson 03200 VICHY France France Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K007) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2020 View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Du Pont (U.K.) Limited London Road 4th Floor, Kings Court SG1 2NG Stevenage Hertfordshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2021 View substance registered dossier
Connect Chemicals (UK) Ltd. Winnington Hall Cheshire CW8 4DU Northwich United Kingdom United Kingdom Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Specialty Electronic Materials Netherlands BV Herbert H. Dowweg 5 4542NM Hoek Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Connect Chemicals Italia S.r.l. Via Torri Bianche, 9 20871 Vimercate (MB) Italy Italy Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
STERIS Ireland Limited IDA Business and Technology Park Country Offialy R35 X865 Tullamore Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Connect Chemicals GmbH Kokkolastr. 2 40882 Ratingen Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Jos. H. Lowenstein & Sons B.V. Naritaweg 165 1043 BW Amsterdam Netherlands Netherlands Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2018 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K008) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 2020 View substance registered dossier
Berg & Schmidt ( GmbH&CO. ) KG An der Alster 81 20099 Hamburg Germany Germany Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Glycollic acid 201-180-5 79-14-1 - View substance registered dossier
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH An der Guenz 1 89367 Waldstetten Germany Germany Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 2020 View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 2012; 2015; 2019 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
ERREGIERRE SPA Via Francesco Baracca, 19 24060 SAN PAOLO D'ARGON BERGAMO Italy Italy Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen Ortsteil Wolfen Kunstseidestraße 5 06766 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
Menadiona SL Pol Ind Mas Puigvert, Ctra Nacional II Km 680, 5 08389 Palafolls Barcelona Spain Spain Active Thiosemicarbazide 201-184-7 79-19-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
DSM Nutritional Products GmbH Emil-Barell-Str. 3 79639 Grenzach-Wyhlen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013; 2019 View substance registered dossier
VINAVIL SpA Via Valtellina 63 20159 MILANO Italy Italy Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2018; 2020 View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013 View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Brenntag Holding GmbH Messeallee 11 45131 Essen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
INDORAMA VENTURES QUÍMICA S.L.U. Polígono Industrial Guadarranque, 0, sin número 11360 San Roque Cádiz Spain Spain Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2017; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
3V Sigma S.p.A Torquato Tasso 58 24121 Bergamo Italy Italy Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Valspar b.v. Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Synthomer (UK) Limited Central Road Templefields CM20 2BH Harlow Essex United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 Muenchen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2012; 2020 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Lifosa-2 Juodkiskio 50 LT-57502 Kedainiai Lithuania Lithuania Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2012; 2020 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 4 65795 Hattersheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2013 View substance registered dossier
Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. Carretera Nacional 340 Km. 1157 43110 Tarragona Spain Spain Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2017; 2020 View substance registered dossier
BP Chemicals Ltd Chertsey Rd TW16 7BP Sunbury on Thames Middlesex United Kingdom United Kingdom No longer Valid Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Mitsubishi Chemical Europe GmbH 05 Willstätterstraße 30 40549 Düsseldorf Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2011; 2021 View substance registered dossier
Banner Chemicals Benelux NV Science Park Incubator Darwin, Office A212 Galileilaan 15 2845 Niel Antwerpen Belgium Belgium Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
momaja s.r.o. Karolinská 650/1 186-00 Prague 8 Czech Republic Czech Republic Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
Intermarc B.V. Villapark 10 3051 BP Rotterdam Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2020 View substance registered dossier
Yordas GmbH Äußere Nürnberger Str. 6 91301 Forchheim Germany Germany Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 2021 View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 - View substance registered dossier
MPD plus, s.r.o. Nabrezi Dr. Benese 2307 269 01 Rakovnik Czech Republic Czech Republic Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Solimix, S.A. C/ Montseny 25, Polígono Industrial Sant Pere Molanta 08799 Olérdola Barcelona Spain Spain Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Brenntag GmbH Messeallee 11 45131 Essen Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
SOPURA rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES HAINAUT Belgium Belgium Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2018 View substance registered dossier
Cantel Medical (Italy) S.r.l. Via Laurentina 169 00071 Pomezia (RM) Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Evonik Peroxid GmbH Industriestraße 1 9721 Weißenstein Carinthia Austria Austria Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Kemira Chemicals Oy Harmajantie 3 P.O Box 7 FI-32741 SASTAMALA Finland Finland Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2012; 2015; 2021 View substance registered dossier
Christeyns NV Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium Belgium Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Solvay Chemie B.V. SCHEPERSWEG 1 6049 HERTEN Netherlands Netherlands Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Rühl AG & Co. Chemische Fabrik KG Hugenottenstraße 105 61381 Friedrichsdorf Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2020 View substance registered dossier
Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2017 View substance registered dossier
Ecolab A.E. Fleming Street 15 GR-15123 Maroussi, Athens Greece Greece Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
JSC "BS Chemical" Baltijos pr. 123-9 93224 Klaipeda Klaipeda Lithuania Lithuania Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2019 View substance registered dossier
Promox S.p.A. Via A. Diaz, 22/a - Peracetic Acid Plant Via A. Diaz, 21 - Organic Peroxide Plant 21038 Leggiuno - Varese Varese Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Evonik Peroxide Spain s.l.u. Afueras s/n 50784 La Zaida Zaragoza Spain Spain Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2019 View substance registered dossier
Kesla Pharma Wolfen GmbH Keslastraße 1 06803 Bitterfeld-Wolfen Germany Germany Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 2018 View substance registered dossier
SaneChem sp.z o.o. Słodowiec 10/10 01-708 Warszawa Poland Poland Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
BIOXAL SA Route des Varennes BP 30072 71103 CEDEX CHALON sur SAONE France France Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Ecolab Production Italy s.r.l. Via Grandi 9/11 20089 Rozzano Italy Italy Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
Ecolab Production France SAS 94 Avenue Du General Patton Chalons-En-Champagne 51000 Chalons-En-Champagne France France Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
ITW Novadan ApS Platinvej 21 6000 Kolding Denmark Denmark Active Peracetic acid 201-186-8 79-21-0 - View substance registered dossier
BASF Schwarzheide GmbH Schipkauer Str. 1 01987 Schwarzheide Brandenburg Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 2010; 2013; 2019 View substance registered dossier
Saltigo GmbH HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germany Germany Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
Synthesia, a.s. Semtín103 53002 Pardubice Czech Republic Czech Republic Active Methyl chloroformate 201-187-3 79-22-1 - View substance registered dossier
ANGUS CHEMIE GMBH Zeppelinstr. 30 Postfach 4003 D-49479 Ibbenbueren-Uffeln Germany Germany Active Nitroethane 201-188-9 79-24-3 2017 View substance registered dossier
Haltermann Carless France SAS ZA de la BAUDRIERE 27520 Bourgtheroulde France France Active 2,3-dimethylbutane 201-193-6 79-29-8 2021 View substance registered dossier
FRAMOCHEM Szerviz u. 5. H-3700 Kazincbarcika Borsod-Abauj-Zemplen Hungary Hungary Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
CABB Oy (OR of CABB AG) Kemirantie 1 P.O.Box 566 Kokkola Finland Finland Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 2020 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Isobutyryl chloride 201-194-1 79-30-1 - View substance registered dossier
IGM Resins Italia S.r.l Via Vincenzo Monti, 8 20123 Milano Italy Italy Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
Eastman Chemical B.V. Watermanweg 70 3067 GG Rotterdam Netherlands Netherlands Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2011; 2020 View substance registered dossier
ERNESTO VENTOS, S.A. Carretera Reial 120B 08960 Sant Just Desvern Spain Spain Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 - View substance registered dossier
OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen NRW Germany Germany Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2011; 2017 View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Yixing Hengxing Fine Chemical Co., Ltd.) Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active Isobutyric acid 201-195-7 79-31-2 2017 View substance registered dossier
ARCHROMA IBÉRICA, S.L. ZAL-Prat c/Cal Coracero, 46-56 08820 El Prat de Llobregat Spain Spain Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Galactic Place d'Escanaffles 23 7760 Escanaffles Belgium Belgium Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2020 View substance registered dossier
PURAC Biochem Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2014; 2015; 2021 View substance registered dossier
[Confidential] - - - L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Triplew BVBA Gaston Crommenlaan 8 9050 Ghent Belgium Belgium Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Access Business Group International BV Celsiusweg 20 Industrial Estate 4212 5928 PR Venlo Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Jungbunzlauer S.A. Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 Marckolsheim France France Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
NatureWorks BV Coenhavenweg 2 1013BL Amsterdam Netherlands Netherlands Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Regenesis Bioremediation Products Ltd F8 Nutgrove Office Park Rathfarnham D14 K1C24 Dublin Ireland Ireland Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
TIGI Haircare GmbH Hertzstraße 6 71083 Herrenberg Germany Germany Active L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 - View substance registered dossier
Arcerion GmbH Gabrielenstr. 15 80636 München Germany Germany Cease Manufacture L-(+)-lactic acid 201-196-2 79-33-4 2018 View substance registered dossier
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. TO Utca 1-5 POB 110 1325 BUDAPEST Ujpest Hungary Hungary Active Dichloroacetyl chloride 201-199-9 79-36-7 - View substance registered dossier
CABB GmbH Ludwig-Hermann-Str. 100 86368 Gersthofen Germany Germany Active Dichloroacetyl chloride 201-199-9 79-36-7 2010; 2012; 2021 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Aceto France 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB on behalf of Hari Orgochem Pvt.. Ltd. IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 22363 Lund Sweden Sweden Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstraße 113 22761 Hamburg Hamburg Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
UNION QUIMICO FARMACÉUTICA S.A. Mallorca 262 08008 Barcelona Barcelona Spain Spain Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz Germany Germany Active Oxalyl dichloride 201-200-2 79-37-8 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 BOLLATE Italy Italy Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
Uralchem Assist Johannssenstrasse 10 30159 Hannover Germany Germany Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Sun Chemical B.V. Leeuwenveldseweg 3-t 1382 LV Weesp Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd World Trade Centre Zuidplein 80 1077VX Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Solvay Specialty Polymers France S.A.S 52 rue de la Haie Coq 93308 AUBERVILLIERS Cedex France France Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 2017 View substance registered dossier
AGC Chemicals Europe, Ltd. Zuidplein 80 1077XV Amsterdam Netherlands Netherlands Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K007) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 160 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
EXPERIEN CHEMICAL SERVICES (IRELAND) LIMITED Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23AT2P Cork Ireland Ireland Active Chlorotrifluoroethylene 201-201-8 79-38-9 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 - View substance registered dossier
ExponentOR51I Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolen Road, Blanchardstown D15 AKK1 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 2013 View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylamide 201-202-3 79-39-0 2009; 2011; 2012; 2015; 2020; 2021 View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (D001) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Allnex Belgium NV/SA OR1 Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Arpadis Benelux NV Desguinlei 88A 2018 Antwerp Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Synthomer Trading Limited Dutch branch Ijesselstraat 41 5347 KG Oss Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Alpha OR LI Inc Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rt Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
Lubrizol Europe Coordination Center BVBA 33 Chaussee De Wavre 1945 Brussels Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Zeon Europe GmbH Hansaallee 249 40549 Düsseldorf NRW Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 104 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2019 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin18 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2021 View substance registered dossier
TÜV SÜD Iberia S.A.U. (052) Ronda Can Fatjó 13 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2014; 2016 View substance registered dossier
COATEX SAS 35 rue AMPERE 69730 GENAY France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Alpha OR MCC Korea Merseyweg 16, PO Box 1222, 3180AE Rozenburg ZH, 3197 KG Botlek Rotterdam Zuid Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Kodak GmbH Hedelfinger Strasse 60 70327 Stuttgart Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Röhm GmbH Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2012; 2013 View substance registered dossier
Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH Rehlinger Str. 1 D-86462 Langweid a.Lech Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-13 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
ARKEMA PHOTOCURES 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
PPG Europe B.V. - OR3 Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Henkel Global Supply Chain B.V. Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2020 View substance registered dossier
Roehm America LLC - ORR1 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Dow Belgium B.V.B.A. Grotesteenweg 214 B-2600 Antwerpen (Berchem) Belgium Belgium Belgium Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
PPG Industries Italia Srl Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. Via Serra, 1 15028 Quattordio Italy Italy Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Covance Clinical Development SA 155 Parque Empresarial Las Tablas, Edifico 1 Calle Federico Mompou, 5 - 5 Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
DOW BENELUX B.V. OR-7 Postbus 48 NL-4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
PPG Coatings BV Papesteeg 102 4006 WC Tiel Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Henkel AG & Co. KGaA - Only Representative HCorpUSA Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
KH Chemicals B.V. Scheepmakerij 260 3331 MB Zwijndrecht Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
RSI ChemRep Europe Ltd (K010) 27-30 Merchants Quay Merchants House 8 Dublin Ireland Ireland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2011 View substance registered dossier
3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
INV Nylon Chemicals Netherlands B.V. Parmentierweg 4, 5657 EH Eindhoven Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH Hugenottenallee 173-175 D-63263 Neu-Isenburg Hesse Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Röhm Chemical Shanghai OR-R4 Deutsche-Telekom-Allee 9 64295 Darmstadt Germany Germany Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Avery Dennison Materials Europe BV Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest Zuid-Holland Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Stahl Europe B.V. Sluisweg 10 5145PE Waalwijk Noord Brabant Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Kao Chemicals Europe, S.L. (2) Puig dels Tudons, 10 08210 Barbera del Valles Barcelona Spain Spain Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
Kemira Oyj Energiakatu 4 P.O.Box 330 FI-00101 HELSINKI Finland Finland Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2018 View substance registered dossier
3M France SAS 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise Cedex France France Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 2016 View substance registered dossier
Dow Benelux B.V. OR-51 Postbus 48 4530 AA Terneuzen Netherlands Netherlands Active Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 - View substance registered dossier
ELGA EUROPE SRL Via della Merlata, 8 20014 NERVIANO MILANO Italy Italy